Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2010) : [171] Collection home page

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій».

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  • сучасні технології в машино- та приладобудуванні;
  • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
  • електротехніка та енерго-збереження;
  • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
  • економічні та соціальні аспекти нових технологій.
Новина на веб-сайті ТНТУ.

Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, (Тернопіль, 21-22 грудня 2010 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 188 с.

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст


1
СЕКЦІЯ: ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
6
7
8
9
10
11
СЕКЦІЯ: НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
СЕКЦІЯ: КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
СЕКЦІЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ, БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
172
182
184

Content


1
SEKTSIIA: FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
6
7
8
9
10
11
SEKTSIIA: NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
SEKTSIIA: SUCHASNI TEKHNOLOHII V MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
SEKTSIIA: KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
SEKTSIIA: FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH, BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
SEKTSIIA: EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
168. Zmist
172
182
184

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 171
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article21-Dec-201024-Feb-2016Видавничі сторінки-
Article21-Dec-201024-Feb-2016Алфавітний покажчик-
Article21-Dec-201024-Feb-2016Зміст-
Article21-Dec-201024-Feb-2016Організація, планування та методика аудиту виробничих запасівСинькевич, Надія Іванівна; Ящук, Тетяна; Sin'kevich, Nadiya; Yaschuk, Tanya
Article21-Dec-201024-Feb-2016Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства на основі інформаційних технологійСинькевич, Надія Іванівна; Борщ, Мар’яна; Sin'kevich, Nadiya; Borsch, Marjyan
Article21-Dec-201024-Feb-2016Зміст економічної стійкості підприємства та методи її аналізуСинькевич, Надія Іванівна; Баяк, Ольга; Sin'kevich, Nadiya; Bayak, Olga
Article21-Dec-201024-Feb-2016Управління підприємницькими ризикамиТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, Nataliya
Article21-Dec-201024-Feb-2016Аналіз показників рентабельностіНадія, Синькевич; Якимюк, Оксана; Sin'kevich, Nadiya; Yakimyuk, Oksana
Article21-Dec-201024-Feb-2016Оптимізація системи управління витратами сезонного характеру виробництваСинькевич, Надія Іванівна; Яцишин, Тетяна; Sin'kevich, Nadiya; Yacishin, Tetyana
Article21-Dec-201024-Feb-2016Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в УкраїніСинькевич, Надія Іванівна; Куньо, Олена; Sin'kevich, Nadiya; Kune, Olena
Article21-Dec-201024-Feb-2016Особливості діагностування кризового стану машинобудівного підприємстваЮрик, Наталія Євгенівна; Yuryk, Natalia
Article21-Dec-201024-Feb-2016Актуальні питання фахової підготовки та перепідготовки кадрівШаповалова, Ольга; Shapovalova, Olga
Article21-Dec-201024-Feb-2016Державне регулювання інноваційних процесівЦіх, Галина Володимирівна; Артеменко, Людмила; Мариненко, Наталія Юріївна; Tsih, Halyna; Artemenko, Liudmyla; Marynenko, Nataliia
Article21-Dec-201024-Feb-2016Реформування системи пенсійного забезпечення в УкраїніХрупович, Світлана Євгенівна; Сидяга, Богдан Володимирович; Khrupovich, Svitlana; Sydyaga, Bohdan
Article21-Dec-201024-Feb-2016Інноваційний маркетингХіта, Ганна; Hita, Anna
Article21-Dec-201024-Feb-2016Аналіз ефективності інвестицій методом інтервальної параметризаціїСпівак, Сергій Михайлович; Spivak, Sergiy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність машинобудівних підприємств в умовах нестабільної економікиСіправська, Надія; Sipravsjka, Nadia
Article21-Dec-201024-Feb-2016Впровадження ринкового порядку на підприємствіСимко, Юлія; Symko, Julia
Article21-Dec-201024-Feb-2016Сучасна система захисту національних виробників товарів в інших країнахРуда, Оля; Ruda, Olya
Article21-Dec-201024-Feb-2016Маркетинг інновацій як умова забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємстваПлешаков, Андрій; Pleshakov, Andriy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Оцінка фінансового стану тов «Збараж-цукор» та напрями покращення його діяльностіПавлик, Анна; Яремчук, Юлія; Pavlyuk, Anna; Yaremchuk, Yuliya
Article21-Dec-201024-Feb-2016Оцінка комерційної ефективності інноваційОниськів, Віталій; Onyskiv, Vitaliy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Розвиток трансферу технологій в Україні на сучасному етапі та пропозиції по його удосконаленнюНагорняк, Галина Степанівна; Стойко, Ігор; Nagornyak, Halyna; Stojko, Igor
Article21-Dec-201024-Feb-2016Проблеми становлення інноваційної економіки в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nagornyak, Halyna; Nagornyak, Iryna
Article21-Dec-201024-Feb-2016Політичний менталітет: стилі лідерстваМатвійчук, Олександр; Довгань, Анатолій; Matviychuk, Olexandr; Dovgan, Anatoliy
Article21-Dec-201024-Feb-2016The economic crisis and technology in AfricaМариненко, Наталія Юріївна; Росанво, Бабатунде; Marynenko, Nataliia; Rosanwo, Babatunde
Article21-Dec-201024-Feb-2016Податкова система як один із засобів інтенсифікації інноваційних процесівМариненко, Наталія Юріївна; Лиса, Наталія; Marynenko, Nataliia; Lysa, Nataliia
Article21-Dec-201024-Feb-2016Social aspects of new technologies application in the developing countriesМариненко, Наталія Юріївна; Інйямах, Ннанна; Marynenko, Nataliia; Inyamah, Nnanna
Article21-Dec-201024-Feb-2016Фіскальна політика як один із засобів регулювання інноваційної діяльностіМариненко, Наталія Юріївна; Довгошия, Роман Григорович; Marynenko, Nataliia; Dovhoshyia, Roman
Article21-Dec-201024-Feb-2016Економіко-математична модель фінансування основних напрямів активізації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудуванняМалюта, Людмила Ярославівна; Malyuta, Ludmyla
Article21-Dec-201024-Feb-2016Організаційні аспекти реалізації інноваційної політикиЛевчунь, Галина; Levchun, Halyna
Article21-Dec-201024-Feb-2016Фактори кризового стану промислових машинобудівних підприємствКузь, Тетяна Іванівна; Kuz, Tetyana
Article21-Dec-201024-Feb-2016Основні процеси та проблеми, які впливають на ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністюКузь, Тетяна Іванівна; Kuz, Tetyana
Article21-Dec-201024-Feb-2016Оцінка інвестиційної привабливості підприємстваКоролюк, Тетяна Миколаївна; Korolyuk, Tetyana
Article21-Dec-201024-Feb-2016Чи завжди правий споживач?Копершевич, Тетяна; Kopershevych, Tetyana
Article21-Dec-201024-Feb-2016Локальне правове регулювання ринкової економіки як проблема гармонізації держави і громадського суспільстваДовгань, Юля; Dovgan, Yulia
Article21-Dec-201024-Feb-2016Аналіз пріоритетів стратегічного управління вітчизняних кондитерських підприємствДанильченко, Михайло; Dznylchenko, Mukhaylo
Article21-Dec-201024-Feb-2016Ресурсозбереження та планування ресурсів підприємства (ERP)Вовк, Ірина; Vovk, Iryna
Article21-Dec-201024-Feb-2016Впровадження систем управління якістю, на енергетичних підприємствах як напрямок реалізації їх виробничих стратегійВасильчук, Віктор; Vasylchuk, Viktor
Article21-Dec-201024-Feb-2016Сутність та класифікація маркетингових інноваційБорисова, Тетяна Михайлівна; Borisova, Tetyana
Article21-Dec-201024-Feb-2016Креативний та інноваційний менеджмент концептуальні підходиАндрушків, Богдан Миколайович; Вовк, Юрій; Andrushkiv, Bohdan; Vovk, Yuriy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Технологія страви «Котлети натуральні січені з додаванням клітковини з насіння расторопши»Радіоненко, Оксана; Радіоненко, Анастасія; Radionenko, Oksana; Radionenko, Anastasiya
Article21-Dec-201024-Feb-2016Використання технології холодного протирання у виробництві повидла із сливиПисків, Світлана; Puskiv, Svitlana
Article21-Dec-201024-Feb-2016Кавбуз – перспективна сировина в консервуванніМайовська, Юля; Mayovska, Yulia
Article21-Dec-201024-Feb-2016Технологія приготування котлет рибних з додаванням клітковини волоського горіхаЛазарєва, Тетяна; Прасол, Анжеліка; Чуканова, Наталія; Lazareva, Tatiana; Prasol, Angelica; Tchukanova, Natalia
Article21-Dec-201024-Feb-2016Оптимизация технологического процесса очистки хозяйственно-бытовых вод города ДонецкаKravchenco, Konstantin; Beskrovnaya, Marina; Кравченко, Константин; Бескровная, Марина
Article21-Dec-201024-Feb-2016Розробка технології консервів для профілактичного харчуванняЗахарова, Марія; Zacharova, Maria
Article21-Dec-201024-Feb-2016Йошта – джерело природних біологічно активних речовин (БАР) та доцільність її використання в технології консервуванняДзюбінська, Ірина; Dzyubinska, Iryna
Article21-Dec-201024-Feb-2016Технологія страви «Сирники по-київськи» з додаванням клітковини волоського горіхаДорогань, Каріна; Жорник, Аліна; Лазарєва, Тетяна; Dorogan, Karina; Gornik, Alina; Lazareva, Tatiana
Article21-Dec-201024-Feb-2016Розробка енергозберігаючої технології овочево-фруктових пастГрицюк, Катерина; Grytsiuk, Kateryna
Article21-Dec-201024-Feb-2016Застосування адсорбентів у харчовій промисловостіВітенько, Тетяна Миколаївна; Зарецька, Тетяна; Коцюбка, Василь; Vitenko, Tatiana; Zaretska, Tatiana; Kotsyubka, Vasyl
Article21-Dec-201024-Feb-2016Використання нетрадиційної сировини для виробнитцва нектарівБобко, Олена; Bobko, Olena
Article21-Dec-201024-Feb-2016Порівняльна оцінка роботи мокрих пиловловлювачівКуц, Віктор Петрович; Горішна, Ганна; Марціяш, Орест; Сирник, Віталій; Kuts, Victor; Goryshna, Anna; Martsiyash, Orest; Syrnyk, Vitaly
Article21-Dec-201024-Feb-2016До питання зменшення матеріаломісткості робочих органів кутераЗакалов, Олександр; Бортник, Андрій; Zakalow, Olexandr; Bortnyk, Andriy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Снижение концентрации напряжений в элементах хвостовых соединений рабочих лопаток турбинFursova, Tatiana; Фурсова, Татьяна
Article21-Dec-201024-Feb-2016Рекомендації по застосуванню даних про сонячну радіацю для сонячних установок в умовах кіровоградського регіонуСабірзянов, Тагір; Кубкін, Максим; Солдатенко, Валентин; Sabirsyanov, Tagir; Kubkin, Mxim; Soldatenko, Valentin
Article21-Dec-201024-Feb-2016Перспективи створення високоефективного гідротурбінного устаткуванняПотетенко, Олег; Дранковський, Віктор; Крупа, Євгеній; Potetenko, Oleg; Drankovskiy, Victor; Krupa, Evgeniy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Енергоощадне зовнішнє освітлення населених пунктів в сільській місцевостіПоталіцин, Сергій Юрійович; Potalitsyn, Sergiy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Исследование причин повреждения трансформаторов напряжения контроля изоляцииPopov, Artem; Попов, Артем
Article21-Dec-201024-Feb-2016Задача векторної оптимізації в управлінні безконтактним пристроєм рпн силового трансформатораПлєшков, Петро; Кубкін, Максим; Зінзура, Василь; Pleshkov, Petro; Kubkin, Maxim; Zinzura, Vasyl
Article21-Dec-201024-Feb-2016Вакуумно дуговий метод отримання тонких плівокНаконечний, Мирослав Степанович; Бачинський, Юрій; Басістий, Павло; Nakonechniy, Muroslav; Bachinskiy, Yuriy; Basistiy, Pavlo
Article21-Dec-201024-Feb-2016Способи регулювання світлового потоку напівпровідникових джерел світлаЛиповецький, Микола Миколайович; Lypovetskyi, Mykola
Article21-Dec-201024-Feb-2016Обгрунтування умови прогнозування появи ожеледно-паморозевих відкладень на проводах повітряних ліній електропоредачіКозловський, Олександр; Кубкін, Максим; Kozlovskij, Alexandr; Kubkin, Maxim
Article21-Dec-201024-Feb-2016Энергосберегающее автоматизированное управление режимами работы систем низкопотенциального комплекса ТЭС и АЭСKanjuk, Gennady; Misko, Anna; Канюк, Геннадий; Мисько, Анна
Article21-Dec-201024-Feb-2016Стан і стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в УкраїніЗінь, Мирослав Михайлович; Zin, Myroslav
Article21-Dec-201024-Feb-2016Трехфазный обратноходовый источник питания с активной коррекцией коэффициента мощностиBurlaka, Vladimir Vladimirovich; Gulakov, Sergey Vladimirovich; Бурлака, Владимир; Гулаков, Сергей
Article21-Dec-201024-Feb-2016Проблемы создания, повышения надежности и экономичности последних ступеней паровых турбинBoyarshinov, Alexey; Бояршинов, Алексей
Article21-Dec-201024-Feb-2016Низькообертові генератори на постійних магнітах для автономних енергоустановокАпостол, Юрій Орестович; Стрембіцький, Михайло Олексійович; Apostol, Yuriy; Strembitskyy, Michael
Article21-Dec-201024-Feb-2016Вимірювання світлотехнічних характеристик обєктів за допомогою фотокамер з матричними оптичними перетворювачамиАндрійчук, Володимир Андрійович; Осадца, Ярослав Михайлович; Andriychuk, Vladimir; Osadtsa, Jaroslav
Article21-Dec-201024-Feb-2016Джерел світла для фотополімеризації матеріалівАндрійчук, Володимир Андрійович; Кузів, Василь; Andriychuk, Volodymyr; Kuziv, Vasyl
Article21-Dec-201024-Feb-2016Использование технологии метапрограммирования на основе web-сервисовShabalina, Yulia; Шабалина, Юлия
Article21-Dec-201024-Feb-2016Сетевое кодирование на основе модулярной арифметикиJun, Su; Цзюнь, Су
Article21-Dec-201024-Feb-2016Методика выбора оборудования для механической обработки деталей с учетом прогнозирования отказовTaran, Svetlana; Таран, Светлана
Article21-Dec-201024-Feb-2016Актуальные проблемы оптимизации и нормализации программного кода в приложенияхSubbotina, Nicka; Golikov, Sergei; Chornuy, Sergei; Субботина, Ника; Голиков, Сергей; Чѐрный, Сергей
Article21-Dec-201024-Feb-2016Конструкторско-технологическая структура изделия как средство интеллектуальной автоматизации проектирования технологических процессовSiromlya, Sergey; Сиромля, Сергей
Article21-Dec-201024-Feb-2016Використання нейронних мереж у 8-розрядних мікроконтролерахРощупкін, Олексій; Roshchupkin, Oleksiy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Дослідження h-параметрів п'єзоелектричних трансформаторівШкодзінський, Олег Ксаверович; Бєлякова, Ірина; Пісьціо, Вадим Петрович; Медвідь, Володимир Романович; Shkodzinskyy, Oleg; Belyakova, Iryna; Piscio, Vadym; Medvid, Volodymyr
Article21-Dec-201024-Feb-2016Компресія зображень без втрат на основі системи залишкових класівПапа, Олександр; Papa, Alexander
Article21-Dec-201024-Feb-2016Спосіб зменшення часу переналаштування частоти синтезатора на базі ФАПЧОсов’як, Ігор Іванович; Паламар, Михайло Іванович; Пастернак, Юрій; Osov'yak, Ihor; Palamar, Mykhaylo; Pasternak, Yury
Article21-Dec-201024-Feb-2016Застосування високочастотного гармонічного коливання для обробки аналогового сигналу в ПКНаконечна, Людмила; Nakonechna, Lyudmula
Article21-Dec-201024-Feb-2016Аналіз динаміки загоспоживання регіону методом “Гусениця-SSA” та використання українського національного грідуНазаревич, Олег Богданович; Nazarevych, Oleg
Article21-Dec-201024-Feb-2016Quantum computingМаглюй, Наталія; Заскалета, Сергій; Magliui, Nataliia; Zaskaleta, Sergii
Article21-Dec-201024-Feb-2016Моделирование разделительных операций на основе оценки степени использования ресурса пластичности металла в среде системы ABAQUSKorotkiy, Sergey; Короткий, Сергей
Article21-Dec-201024-Feb-2016Повышение интеллектуальности САПР в заготовительном производствеTarasov, Alexandr; Korneva, Maryna; Тарасов, Александр; Корнева, Марина
Article21-Dec-201024-Feb-2016Алгоритми штучних нейронних мереж для виявлення мережевих вторгненьКомар, Мирослав; Komar, Myroslav
Article21-Dec-201024-Feb-2016Особливості підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологійЗначенко, Олена; Znachenko, Olena
Article21-Dec-201024-Feb-2016Формування бази даних супутникових спостережень для моніторингу сільськогосподарських земельЗацерковний, Віталій; Кривоберець, Сергій; Сімакін, Юрій; Zatcerkovnyi, Vitaliy; Krivoberets, Serhiy; Simakin, Yuriy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Підвищення ефективності автоматизованого проектування процесу ремонту кузова автомобіля за рахунок використання інформаційних технологійДудукалов, Юрій; Торяник, Сергій; Dudukalov, Yurij; Toryanyk, Sergiy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Види атак на безпровідні сенсорні мережіДорош, Віталій; Dorosh, Vitaliy
Article21-Dec-201024-Feb-2016Відслідковування об’єктів у відеопотоці на основі співставлення з шаблономДовгань, Володимир; Палій, Ігор; Бумбаров, Огнян; Соколов, Страхіл; Dovgan, Volodymyr; Paliy, Igor; Boumbarov, Ognian; Sokolov, Strahil
Article21-Dec-201024-Feb-2016Автоматизація процесу контролю і регулювання температури в камерах порошкового оплавленняДанилюк, Ольга; Данилюк, Ірина Вадимівна; Danilyuk, Olha; Danilyuk, Iryna
Article21-Dec-201024-Feb-2016VHDL модель модуля спеціалізованого процесора математичної обробки даних в режимі реального часуГуржуй, Руслан; Воробець, Георгій; Gurzhui, Ruslan; Vorobets, George
Article21-Dec-201024-Feb-2016Імітаційна модель мікропроцесорної системи ущільнення цифрового потоку даних з використанням багаторівневого цифрового кодуВоробець, Наталія; Воробець, Георгій; Vorobets, Natalia; Vorobets, George
Article21-Dec-201024-Feb-2016Виявлення повернутих облич за допомогою каскаду слабких класифікаторівБазелюк, Дмитро; Палій, Ігор; Dmytro, Bazelyuk; Paliy, Ihor
Article21-Dec-201024-Feb-2016Моделі переміщення вантажу гвинтовими ковеєрами з еластичними робочими органамиРогатинська, Олена Романівна; Рогатинська, Лілія Романівна; Rogatynska, Olena; Rogatynska, Liliya
Article21-Dec-201024-Feb-2016Поверхнева міцність матеріалів при терті метод дослідженняГупка, Богдан Васильович; Волинець, Тарас; Дячук, Олександер; Hupka, Bogdan; Volynets, Taras; Dyachuk, Alexander
Article21-Dec-201024-Feb-2016Спосіб визначення критичних точок взаємопереходу процесів окислення металоплакуванняКаплун, Віталій; Гупка, Андрій Богданович; Kaplun, Vitaliy; Hupka, Andrew
Article21-Dec-201024-Feb-2016Експрес метод оцінки трибологічної надійності важко навантажених пар тертяГупка, Богдан Васильович; Стецило, Тарас; Обач, Володимер; Hupka, Bogdan; Stetsylo, Taras; Obach, Volodymer
Article21-Dec-201024-Feb-2016Технологічні методи підвищення трибологічної надійності пар тертяГупка, Богдан Васильович; Кравченко, Андрій; Яніга, Віталій; Hupka, Bogdan; Kravchenko, Andrei; Yaniha, Vitaly
Article21-Dec-201024-Feb-2016Дослідження зносостійкості пар тертя сільськогосподарських машинГупка, Богдан Васильович; Джус, Максим; Баціс, Володимер; Hupka, Bogdan; Juice, Maxim; Batsis, Volodymer
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 171