Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ : [171] Домівка зібрання

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій».

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  • сучасні технології в машино- та приладобудуванні;
  • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
  • електротехніка та енерго-збереження;
  • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
  • економічні та соціальні аспекти нових технологій.
Новина на веб-сайті ТНТУ.

Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, (Тернопіль, 21-22 грудня 2010 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 188 с.

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст


1
СЕКЦІЯ: ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
6
7
8
9
10
11
СЕКЦІЯ: НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
СЕКЦІЯ: КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
СЕКЦІЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ, БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
172
182
184

Content


1
SEKTSIIA: FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
6
7
8
9
10
11
SEKTSIIA: NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
SEKTSIIA: SUCHASNI TEKHNOLOHII V MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
SEKTSIIA: KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
SEKTSIIA: FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH, BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
SEKTSIIA: EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
168. Zmist
172
182
184

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 171
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
Conf_2010_Vydavnychi_storinky_184-188__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Видавничі сторінки-
Conf_2010_Alfavitnyi_pokazhchyk_182-183__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Алфавітний покажчик-
Conf_2010_Zmist_172-181__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Зміст-
Conf_2010_Sinkevich_N-Organization_planning_and_171__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Організація, планування та методика аудиту виробничих запасівСинькевич, Надія Іванівна; Ящук, Тетяна; Sin'kevich, Nadiya; Yaschuk, Tanya; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Sinkevich_N-An_analysis_of_financial_170__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства на основі інформаційних технологійСинькевич, Надія Іванівна; Борщ, Мар’яна; Sin'kevich, Nadiya; Borsch, Marjyan; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Sinkevich_N-Table_of_contents_of_economic_169__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Зміст економічної стійкості підприємства та методи її аналізуСинькевич, Надія Іванівна; Баяк, Ольга; Sin'kevich, Nadiya; Bayak, Olga; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Tymoshyk_N-Management_of_entrepreneurial_168__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Управління підприємницькими ризикамиТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, Nataliya; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Sinkevich_N-Analysis_of_indexes_of_profitability_167__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Аналіз показників рентабельностіНадія, Синькевич; Якимюк, Оксана; Sin'kevich, Nadiya; Yakimyuk, Oksana; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Sinkevich_N-Optimization_of_system_management_166__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Оптимізація системи управління витратами сезонного характеру виробництваСинькевич, Надія Іванівна; Яцишин, Тетяна; Sin'kevich, Nadiya; Yacishin, Tetyana; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Sinkevich_N-Priority_directions_of_development_165__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в УкраїніСинькевич, Надія Іванівна; Куньо, Олена; Sin'kevich, Nadiya; Kune, Olena; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Yuryk_N-The_features_of_diagnostic_crisis_164__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Особливості діагностування кризового стану машинобудівного підприємстваЮрик, Наталія Євгенівна; Yuryk, Natalia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Shapovalova_O-Current_issues_of_vocational_163__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Актуальні питання фахової підготовки та перепідготовки кадрівШаповалова, Ольга; Shapovalova, Olga; Національний транспортний університет, Україна
Conf_2010_Tsih_H-Governmental_regulation_of_innovation_162__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Державне регулювання інноваційних процесівЦіх, Галина Володимирівна; Артеменко, Людмила; Мариненко, Наталія Юріївна; Tsih, Halyna; Artemenko, Liudmyla; Marynenko, Nataliia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Khrupovich_S-Reforming_the_system_of_161__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Реформування системи пенсійного забезпечення в УкраїніХрупович, Світлана Євгенівна; Сидяга, Богдан Володимирович; Khrupovich, Svitlana; Sydyaga, Bohdan; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Hita_A-Innovative_marketing_160__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Інноваційний маркетингХіта, Ганна; Hita, Anna; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Spivak_S-Analysis_of_investments_efficiency_159__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Аналіз ефективності інвестицій методом інтервальної параметризаціїСпівак, Сергій Михайлович; Spivak, Sergiy; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Sipravsjka_N-Researching_influence_of_158__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність машинобудівних підприємств в умовах нестабільної економікиСіправська, Надія; Sipravsjka, Nadia; Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, Україна
Conf_2010_Symko_J-Introduction_of_market_order_157__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Впровадження ринкового порядку на підприємствіСимко, Юлія; Symko, Julia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Ruda_O-Modern_system_of_defence_of_national_156__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Сучасна система захисту національних виробників товарів в інших країнахРуда, Оля; Ruda, Olya; Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Україна
Conf_2010_Pleshakov_A-Marketing_innovation_as_a_155__COVER.jpg.jpg21-гру-2010Маркетинг інновацій як умова забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємстваПлешаков, Андрій; Pleshakov, Andriy; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 171