Link lub cytat. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1026

Tytuł: Оздоровительно-коррекционная направленность процесса физического воспитания студентов с заболеваниями органов дыхания
Inne tytuły: Оздоровчо-корекційна спрямованість процесу фізичного виховання студентів з захворюваннями органів дихання
Recreational and correctional orientation of the physical education of students with respiratory diseases
Authors: Галіздра, Евеліна Анатоліївна
Galizdra, A.
Cytat: ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету Випуск 86 Том ІІ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. — Чернігів, 2011, 165-168 с.
Data wydania: 19-maj-2011
Date of entry: 14-maj-2011
Wydawca: ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету
UDC: 37.037.10.941.1:621
Słowa kluczowe: внешнее дыхание
зовнішне дихання
breathing
exercise
correction
load development
фізичні вправи
корекція
розвиток
навантаження
физические упражнения
развитие
коррекция
нагрузка
Abstract: В статье рассматривается различные по характеру физические упражнения в оздоровительно-коррекционной направленности нарушенных функций внешнего дыхания у студентов с заболеваниями органов дыхания. Показано влияние различных физических упражнений на реабилитацию нарушеных функций студентов. Подчеркивается значение не только умений и навыков но и коррекционной работы.
У статті розглядається різні за характером фізичні вправи у оздоровчо-корекційній спрямованості зі студентами із захворюваннями органів дихання. Показано вплив різних фізичних вправ на реабілітацію порушених функцій студентів. Підчеркується вплив не тільки вмінь і навиків, а також корекційної роботи.
The article dials with different nature of physical exercises in the corrective training of the disturbed functions of external respiration in students with respiratory diseases. It shows the influence of various physical exercises for rehabilitation of disturbed functions of students. Emphasizes the importance not only skills but also remedial work.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1026
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Наукові публікації працівників кафедри фізичного виховання і спортуPozycje DSpace są chronione prawami autorskimi

Narzędzia administratora