Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38733
Title: Вплив вологості газопроникного волокнистого матеріалу на гідравлічний опір продуванню сушильного агента через його структуру
Authors: Балабан, Степан Миколайович
Ханик, Ярослав Миколайович
Рассказов, Юрій Сергійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001,
Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Балабан С.Вплив вологості газопроникного волокнистого метеріалу на гідравлічний опір продуванню сушильного агента через його структуру [Текст] / С. Балабан, Я. Ханик, Ю. Рассказов // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - Тернопіль: Видавництво Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, 2005. Том 10 - №3 - с. 187 - 191. - Текст: укр. - Бібліогр.:5 назв.
Journal/Collection: Вісник Тернопільського державного технічного
університету
Issue: 3
Volume: 10
Issue Date: 1-Sep-2005
Submitted date: 23-Feb-2005
Date of entry: 16-Sep-2022
Publisher: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 66. 047
Keywords: Дослідження високоефективних
способів сушіння.
Number of pages: 5
Page range: 187-191
Start page: 1
End page: 191
Abstract: Доведено можливість використання двочленного рівняння типу Форхеймера для проведення розрахунків біжучих значень гідравлічного опору фільтрації сушильного агента через газопроникнтй волокнистий матеріал в залежності від його вологості і параметрів сушильного агента.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38733
ISBN: 1727-7108
Copyright owner: Балабан С. М., Ханик Я. М., Рассказов Ю. С.
References (Ukraine): 1. Ханык Я. Н. Исследование сушки газопроницаемых материалов фильтрационным способом. Автореф.
дис. канд. техн. наук. - К.: КПИ, 1980. - 32 с. - Текст: рос.
2. Аксельрув Г. А., Ханык Я.Н., Балабан С.Н.// Химическая технология. - № 4 (148). - 1986. - С. 38-42.
3. Аксельрув Г. А., Ханык Я.Н., Топчий В. И. // ИФЖ. Т 1. № 6. - 1986. - С. 959-963.
4. Аксельрув Г. А., Ханык Я.Н., Балабан С.Н.// Известия вузов. Технология текстильной промышленности.
- № 3. - 1988. - С. 84-87.
5. Балабан С.Н. Фильтрационная сушка теплоизоляционных материалов. Автореф. дис. канд. техн. наук.
- Львов: ЛПИ, 1989. - 1989. - 16 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТДТУ, 2005, том 10, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-5.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.