Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35993
Title: Ґендерні квоти та жіноче представництво на вищих керівних посадах місцевого самоврядування в Україні
Other Titles: Gender Quotas and Women's Representation in Higher Leading Positions of the Local Government in Ukraine
Authors: Щигельська, Галина
Потіха, Оксана
Габрусєва, Наталія
Чоп, Тамара
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя, вул.Руська, 56, м.Тернопіль, 46000
Bibliographic description (Ukraine): Щигельська Г., Потіха О., Габрусєва Н., Чоп Т. Ґендерні квоти та жіноче представництво на вищих керівних посадах місцевого самоврядування в Україні / Грані. Науково-теоретичний альманах. Дніпро: Грані, 2021. Т.24, № 7-8. С. 59-76.
Bibliographic description (International): Shchyhelska, Н; Potikha, О; Habrusieva, N; Chop, Т. (2021) / Gender Quotas and Women's Representation in Higher Leading Positions of the Local Government in Ukraine. Dnipro: Hrani. Vol. 24 (7-8), p. 59-76.
Conference/Event: Грані. Науково-теоретичний альманах
Issue Date: Nov-2021
Date of entry: 24-Nov-2021
Publisher: Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Видавництво "Грані"
Country (code): UA
Place of the edition/event: м.Дніпро
UDC: 342.821-055.2:352.07](477)
Keywords: Ґендер у політиці
ґендерні квоти, жіноче представництво, керівні посади, місцеве самоврядування, Україна
Page range: 59-76
Abstract: У статті вперше здійснено спробу з’ясувати вплив законодавчих ґендерних квот на представництво жінок на виборних керівних посадах в обласних та районних радах України. Зважаючи на світовий досвід ефективності політичної участі жінок, актуальним завданням на сучасному етапі залишається досягнення ґендерного паритету в представницьких органах влади, а, отже, особливого значення набувають й пошуки механізмів забезпечення рівних можливостей для лідерства на всіх рівнях прийняття політичних рішень. Одним із найбільш ефективних методів кількісного збільшення жінок у політиці на сучасному етапі є ґендерні квоти. Ми проаналізували виборче законодавство України та результати місцевих виборів 2015 р., коли ґендерне квотування було введене вперше, однак мало неімперативний характер, та виборів 2020 р., під час яких відповідно до нового Виборчого кодексу України ґендерні квоти стали обов’язковою нормою на етапі висування. Результати нашого дослідження підтвердили позитивний ефект вдосконалення норм ґендерних квот з обов’язковим застосуванням адміністративних механізмів їх дотримання. Окрім позитивного впливу ґендерних квот у напрямку подолання ґендерної асиметрії у представницьких органах місцевого самоврядування виявлено тісний зв’язок між часткою жіночого представництва у радах та кількістю жінок у керівному складі. У результаті ґрунтовного аналізу ґендерного кількісного складу обласних та районних рад України, в яких відбулися місцеві вибори, встановлено закономірність: чим більша частка жінок у депутатському корпусі, тим більша ймовірність обрання жінки на керівну посаду. При цьому вище представництво жінок на керівних посадах спостерігається у радах, де частка жінок становить більше 40%, і низький рівень представництва у радах, де відсоток жінок не досягає рівня «критичної маси» і становить менше 30%. Таким чином, виявлені нами у результаті дослідження взаємозв’яки між ґендерними квотами, часткою жінок у депутатському корпусі та керівному складі обласних та районних рад дають підстави зробити висновок, що законодавчі ґендерні квоти сприяють кар’єрному просуванню жінок та впливають на збільшення жіночого представництва на вищих керівних посадах представницьких органів місцевого самоврядування.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35993
ISBN: ISSN 2077-1800
ISSN 2413-8738
Copyright owner: Галина Щигельська, Оксана Потіха, Наталія Габрусєва, Тамара Чоп, 2021
URL for reference material: https://grani.org.ua/index.php/journal/issue/view/181/171
References (Ukraine): Dean, L., & Dos Santos, P. (2017) The Implications of Gender Quotas in Ukraine: A Case Study of Legislated Candidate Quotas in Eastern Europe’s Most Precarious Democracy. Teorija in Praksa, 54 (2), 355-375. Folke, O., & Rickne, J. (2016) The Glass Ceiling in Politics. Comparative Political Studies, 49 (5), 567-599. Doi: 10.1177/0010414015621073. Garikipati, S., Kambhampati, U. (2021) Leading the Fight Against the Pandemic: Does Gender ‘Really’ Matter? Feminist Economics, 27 (1-2), 401-418. DOI: 10.1080/13545701.2021.1874614 Gender Quotas Database. URL: https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-overview. (accessed 15.03.2021). Hessami, Z., & da Fonseca, M. (2020) Female political representation and substantive effects on policies: A literature review. European Journal of Political Economy, 63. Doi: 10.1016/j.ejpoleco.2020.101896. Hughes, M., Krook, M., & Paxton, P. (2015) Transnational Women’s Activism and the Global Diffusion of Gender Quotas. International Studies Quarterly, 59 (2), 357-372. DOI: 10.1111/isqu.12190. Kerevel, Y. (2019). Empowering Women? Gender Quotas and Women’s Political Careers. The Journal of Politics, 000–000. doi:10.1086/704434. Krook, M. , O’Brien, D. (2012) All the President’s Men? The Appointment of Female Cabinet Ministers Worldwide. The Journal of Politics, 74 (3), 840-855. Doi: 10.1017/S0022381612000382. O’Brien, D., & Rickne, J. (2016) Gender Quotas and Women’s Political Leadership. American Political Science Review, 110 (1), 112-126. Doi: 10.1017/S0003055415000611. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 A/RES/70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://www.unfpa.org/resources/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development. (accessed 02.04.2021). Verge, T. (2010) Gendering Representation in Spain: Opportunities and Limits of Gender Quotas. Journal of Women, Politics & Policy, 31 (2), 166–190. Doi:10.1080/15544771003697247. Zetterberg, P. (2018) Women’s Conditioned Access to Political Office in Mexico. Gender and Representation in Latin America., 000-000, 196-210. Doi:10.1093/oso/9780190851224.003.0011. Веб-відображення інформаційно-аналітичної системи «Місцеві вибори». URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/wm001.html (дата звернення: 29.03.2021). Виборчий кодекс України від 19.12.2019 № 396-ІХ. Відомості Верховної Ради України. Редакція від 24.10.2020, підстава – 924-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 (дата звернення: 29.03.2021). Грицай І. О. Реалізація принципу ґендерної рівності у виборних органах місцевого самоврядування: теоретико-правова характеристика. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Дніпро, 2017. № 3. С. 43–51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2017_3_7. Грицай І. О. Теоретико-правові проблеми реалізації норми Закону України «Про місцеві вибори» щодо ґендерної квоти. Evropsky politicky a pravni diskurz. Praha, 2018. Sv. 5, Vyd. 2. С. 88–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_2_14 Батанов О. В. Децентралізація та місцеве самоврядування у ґендерному вимірі: вітчизняний досвід та міжнародні стандарти. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». 2018. № 3. С. 48–54. DOI: 10.31558/2617‐0248.2018.3.9. Берендєєва А. Адміністративно-правові засоби забезпечення ґендерної квоти. Національно-юридичний журнал: теорія і практика. 2019. С. 60–64. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1258. Карась Т. О., Оксамитна С. М. Ґендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування. Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. 2016. Т. 187. С. 39–47. URL: https://genderindetail.org.ua/library/ukraina/genderne-kvotuvannya-v-ukraini-gromadska-dumka-ta-dosvid-zastosuvannya-134414.html. Левченко Ю. В. Вплив виборчих систем на ґендерне представництво в законодавчих органах: приклад України. Політикус : науковий журнал. 2020. № 4. С. 35–41. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/10337. Марценюк Т. О., Оксамитна С. М. Громадська думка щодо ґендерних квот та жінок у політиці в Україні. Наукові записки НаУКМА. Соціологія. 2019. Т. 2. С. 3–15. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16768. DOI: 10.18523/2617-9067.2019.2.3-15. Марценюк Т. О. Залученість жінок у політику: країни ЄС і Україна. Ґендерна рівність і розвиток : погляд у контексті європейської стратегії України. 2016. С. 235–243. Марценюк Т. О. Чи спрацювала ґендерна квота на місцевих виборах 2015 року? Міжнародний центр перспективних досліджень. Київ, 2015. 16 с. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/s_genders.pdf. Неприцька Т. І., Неприцький О. І. Розширення можливостей досягнення ґендерного паритету в політиці в контексті децентралізації влади в Україні. Політичне життя. 2020. № 1. DOI: 10.31558/2519-2949.2020.1.6. Олійник Н. Ю. Депутатська діяльність як форма громадсько-політичної активності жінок в Україні. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львів, 2013. С. 213–221. Олійник Н. Ю. Не(до)представленість жінок у політичній системі України: причини і стратегії подолання. Грані. Науково-теоретичний альманах. Дніпро, 2015. Т. 18, № 7. С. 63–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_7_13. Офіційна Україна сьогодні. Інтернет-довідник. URL: http://dovidka.com.ua/user. (дата звернення: 29.03.2021). Побочий І. Соціально-політичне представництво на рівні територіальних громад: відображення у сучасному політичному дискурсі. Грані. Науково-теоретичний альманах. Дніпро, 2020. Т. 23 № 12, С. 20–28. DOI: 10.15421/1720108. Потіха О. Б., Щигельська Г. О., Габрусєва Н.В. Вплив законодавчих ґендерних квот на представництво жінок в органах місцевого самоврядування в Україні. The process and dynamics of the scientific path: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, м. Афіни, 26 лютого 2021 р. Афіни, 2021. С. 54–57. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015, № 37–38, Ст. 366. Дата оновлення: 19.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text. (дата звернення: 02.04.2021). Уряд підтримав проєкти постанов ВРУ про утворення та ліквідацію районів в Україні. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-pidtrymav-proyekty-postanov-vru-pro-utvorennya-ta-likvidacziyu-rajoniv-v-ukrayini/ (дата звернення: 02.04.2021). Цілі Сталого Розвитку: Україна. Завдання та індикатори. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/sustainable-development-goals--targets-and-indicators.html (дата звернення: 26.03.2021). Щигельська Г. О., Потіха О. Б., Чоп Т. О. Легітимація та ефективність ґендерних квот в Україні. Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Тернопіль, 10 лютого 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 33-36.
References (International): Dean, L., & Dos Santos, P. (2017) The Implications of Gender Quotas in Ukraine: A Case Study of Legislated Candidate Quotas in Eastern Europe’s Most Precarious Democracy. Teorija in Praksa, 54 (2), 355-375. Folke, O., & Rickne, J. (2016) The Glass Ceiling in Politics. Comparative Political Studies, 49 (5), 567-599. Doi: 10.1177/0010414015621073. Garikipati, S., Kambhampati, U. (2021) Leading the Fight Against the Pandemic: Does Gender ‘Really’ Matter? Feminist Economics, 27 (1-2), 401-418. DOI: 10.1080/13545701.2021.1874614 Gender Quotas Database. URL: https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-overview. (accessed 15.03.2021). Hessami, Z., & da Fonseca, M. (2020) Female political representation and substantive effects on policies: A literature review. European Journal of Political Economy, 63. Doi: 10.1016/j.ejpoleco.2020.101896. Hughes, M., Krook, M., & Paxton, P. (2015) Transnational Women’s Activism and the Global Diffusion of Gender Quotas. International Studies Quarterly, 59 (2), 357-372. DOI: 10.1111/isqu.12190. Kerevel, Y. (2019). Empowering Women? Gender Quotas and Women’s Political Careers. The Journal of Politics, 000–000. doi:10.1086/704434. Krook, M. , O’Brien, D. (2012) All the President’s Men? The Appointment of Female Cabinet Ministers Worldwide. The Journal of Politics, 74 (3), 840-855. Doi: 10.1017/S0022381612000382. O’Brien, D., & Rickne, J. (2016) Gender Quotas and Women’s Political Leadership. American Political Science Review, 110 (1), 112-126. Doi: 10.1017/S0003055415000611. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 A/RES/70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://www.unfpa.org/resources/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development. (accessed 02.04.2021). Verge, T. (2010) Gendering Representation in Spain: Opportunities and Limits of Gender Quotas. Journal of Women, Politics & Policy, 31 (2), 166–190. Doi:10.1080/15544771003697247. Zetterberg, P. (2018) Women’s Conditioned Access to Political Office in Mexico. Gender and Representation in Latin America., 000-000, 196-210. Doi:10.1093/oso/9780190851224.003.0011. Veb-vidobrazhennja informacijno-analitychnoji systemy «Miscevi vybory» [Іnformation and analytical system «Local elections»] URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/wm001.html (data zvernennja: 29.03.2021). [in Ukrainian]. Vyborchyj kodeks Ukrajiny vid 19.12.2019 № 396-IKh [Election Code of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 (data zvernennja: 29.03.2021). [in Ukrainian]. Ghrycaj, I. O. (2017). Realizacija pryncypu ghendernoji rivnosti u vybornykh orghanakh miscevogho samovrjaduvannja: teoretyko-pravova kharakterystyka [Realization of the gender equality principle in elective bodies of local self-government: theoretical and legal characteristics]. Naukovyj visnyk Dnipropetrovsjkogho derzhavnogho universytetu vnutrishnikh sprav, 3, 43–51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2017_3_7 [in Ukrainian]. Ghrycaj, I. O. (2018). Teoretyko-pravovi problemy realizaciji normy Zakonu Ukrajiny «Pro miscevi vybory» shhodo ghendernoji kvoty [Theoretical and legal problems of implementing gender quota rule of the law of Ukraine on local elections]. Evropsky politicky a pravni diskurz, 5 (2), 88–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_2_14 [in Ukrainian]. Batanov, O. V. (2018). Decentralizacija ta misceve samovrjaduvannja u ghendernomu vymiri: vitchyznjanyj dosvid ta mizhnarodni standarty [Decentralization and local government in gender dimensions: domestic experience and international standards]. Visnyk Donecjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Vasylja Stusa. Serija «Politychni nauky», 3, 48–54. DOI: 10.31558/2617‐0248.2018.3.9. [in Ukrainian]. Berendjejeva, A. (2019). Administratyvno-pravovi zasoby zabezpechennja ghendernoji kvoty [Administrative and law facilitieties providing gender quota]. Nacionaljno-jurydychnyj zhurnal: teorija i praktyka, 60–64. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1258 [in Ukrainian]. Karas, T. O., Oksamytna, S. M. (2016). Henderne kvotuvannia v Ukraini: hromadska dumka ta dosvid zastosuvannia [Gender quotas in Ukraine: public opinion and implementation practice]. Naukovi zapysky NaUKMA. Sotsiolohichni nauky, 187, 39-47. URL: https://genderindetail.org.ua/library/ukraina/genderne-kvotuvannya-v-ukraini-gromadska-dumka-ta-dosvid-zastosuvannya-134414.html [in Ukrainian]. Levchenko, Yu. V. (2020). Vplyv vyborchykh system na genderne predstavnytstvo v zakonodavchykh orhanakh: pryklad Ukrainy [Impact of electoral systems on gender representation in legislative bodies: the example of Ukraine]. Politykus naukovyi zhurnal, 4, 35–41. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/10337 [in Ukrainian]. Martseniuk, T. O., Oksamytna, S. M. (2019). Hromadska dumka shchodo hendernykh kvot ta zhinok u politytsi v Ukraini [Public opinion on gender quotas and women in politics in Ukraine]. Naukovi zapysky NaUKMA. Sotsiolohiia, 2, 3–15. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16768. DOI: 10.18523/2617-9067.2019.2.3-15 [in Ukrainian]. Marceniuk, T. O. (2016). Zaluchenistj zhinok u polityku: krajiny JeS i Ukrajina [Involvement of women in politics in Ukraine: social, party and individual factors]. Ghenderna rivnistj i rozvytok : poghljad u konteksti jevropejsjkoji strateghiji Ukrajiny? 235–244. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9579/Martseniuk_Zaluchenist_%20zhinok%20_u_polityku.pdf. [in Ukrainian]. Martseniuk, T. O. (2015). Chy spratsiuvala henderna kvota na mistsevykh vyborakh 2015 roku? [Will the gender quota work in the 2015 local elections?] Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen. Kyiv. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/s_genders.pdf. [in Ukrainian]. Neprytska, T. I., Neprytskyi, O. I. (2020). Rozshyrennia mozhlyvostei dosiahnennia hendernoho parytetu v politytsi v konteksti detsentralizatsii vlady v Ukraini [Broadening the opportunities for reaching gender equality in politics in the context of power decentralization in Ukraine]. Politychne zhyttia, Vyp. 1. DOI: 10.31558/2519-2949.2020.1.6. [in Ukrainian]. Oliinyk, N. Yu. (2013). Deputatska diialnist yak forma hromadsko-politychnoi aktyvnosti zhinok v Ukraini [Parliamentary activity as a form of public and political activity women in Ukraine]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofsko-politolohichni studii. Lviv, 213–221. [in Ukrainian]. Oliinyk, N. Yu. (2015). Ne(do)predstavlenist zhinok u politychnii systemi Ukrainy: prychyny i stratehii podolannia [The lack of women’s representation in the political system of Ukraine: causes and coping strategies ]. Hrani. Naukovo-teoretychnyi almanakh. Dnipro, 18 (7), 63–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_7_13. [in Ukrainian]. Ofitsiina Ukraina sohodni [Official Ukraine today]. Internet-dovidnyk. URL: http://dovidka.com.ua/user/ (data zvernennja: 29.03.2021). [in Ukrainian]. Pobochyi, I. (2020). Sotsialno-politychne predstavnytstvo na rivni terytorialnykh hromad: vidobrazhennia u suchasnomu politychnomu dyskursi [Socio-political representation at the level of territorial communities: reflection in the modern political discourse]. Hrani. Naukovo-teoretychnyi almanakh. Dnipro, 23 (12), 20–28. DOI: 10.15421/1720108. [in Ukrainian]. Potikha, O. B., Shchyhelska, H. O., Habrusieva, N. V. (2021). Vplyv zakonodavchykh gendernykh kvot na predstavnytstvo zhinok v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [The impact of legislative gender quotas on women’s representation in local self-government bodies in Ukraine.]. The process and dynamics of the scientific path, Afiny, 54–57. [in Ukrainian]. Pro mistsevi vybory : Zakon Ukrainy vid 14.07.2015 № 595-VIII [On local elections: Law of Ukraine of 14.07.2015 № 595-VIII.]. Data onovlennia: 19.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text. (data zvernennja: 02.04.2021). [in Ukrainian]. Uriad pidtrymav proiekty postanov VRU pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv v Ukraini [The Government supported the draft resolutions of the VRU on the formation and liquidation of districts in Ukraine]. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-pidtrymav-proyekty-postanov-vru-pro-utvorennya-ta-likvidacziyu-rajoniv-v-ukrayini/ (data zvernennja: 02.04.2021). [in Ukrainian]. Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. Zavdannia ta indykatory [Sustainable Development Goals: Ukraine. Tasks and indicators]. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/sustainable-development-goals--targets-and-indicators.html (data zvernennja: 26.03.2021). [in Ukrainian]. Shchyhelska, H. O., Potikha, O. B., Chop, T. O. (2021). Lehitymatsiia ta efektyvnist gendernykh kvot v Ukraini [Legitimacy and effectiveness of gender quotas in Ukraine]. Aktualni doslidzhennia pravovoi ta istorychnoi nauky, Ternopil, 33–36. [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Грані_.pdf808,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.