Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35989
Title: Дослідження стану поверхні силікатного скла при обробці лазерним променем
Other Titles: Study of the surface state of silicate glass during machining by laser beam
Authors: Шанайда, Володимир Васильович
Лазарюк, Валерій Володимирович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Шанайда В.В. Лазарюк В.В. Дослідження стану поверхні силікатного скла при обробці лазерним променем / Проблеми теорії проектування та виготовлення транспортно-технологічних машин: зб. тез доповідей міжнар. конф. присвячена пам'яті професора Гевка Богдана Матвійовича, (Тернопіль, 23-24 вересня 2021)/М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І.Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2021. – С. 19-20.
Conference/Event: Проблеми теорії проектування та виготовлення транспортно-технологічних машин: зб. тез доповідей міжнар. конф. присвячена пам'яті професора Гевка Богдана Матвійовича
Issue Date: 26-Sep-2021
Submitted date: 11-Sep-2021
Date of entry: 22-Nov-2021
Publisher: ФОП Паляниця В.А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 621.7.019.74
Keywords: Обробка
скло
лазерний промінь
Page range: 19-20
Abstract: Протягом останнього десятиліття спостерігається активне застосування скла як у галузі будівництва, так і в дизайнерських чи мистецьких інсталяціях, галузевому машинобудуванні. Впровадження скловмісних матеріалів у конструкціях машин дозволяє зменшити зношуваність вузлів тертя та профілів кочення, а відповідно, збільшити експлуатаційний ресурс, підвищити довговічність механізму.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35989
Copyright owner: Шанайда В.В., 2021
Лазарюк В.В., 2021
References (Ukraine): Навчальна програма розвитку підприємництва на базі фаблабу / Наталія Мариненко, Валерій Лазарюк, Тетяна Вітенько, Володимир Шанайда // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“, 31 березня-01 квітня 2021 року. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2021. — С. 50–52. — (Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства).
Букетов А, В., Стухляк П. Д., Добротвор І. Г., Митник М. М. Спосіб отримання епоксидного композитного покриття з підвищеною зносостійкістю: патент України (на корисну модель) № 33123. МПК (2006) C09D 4/00. Пат. заявл. 08.02.2008 р., опубл. 10.06.2008, Бюл.№ 11, 2008 р.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шанайда_Лазарюк.pdf380,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools