Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35985
Title: Основи програмування. Лабораторний практикум для студентів першого рівня вищої освіти за спеціальністю No 121 Інженерія програмного забезпечення
Authors: Петрик, Оксана Юліанівна
Петрик, Михайло Романович
Бойко, Ігор Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Лабораторний практикум є частиною методичного забезпечення курсу „Основи програмування” і призначений для студентів 1 року навчання за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення першого рівня вищої освіти (бакалавр). Складений з урахуванням робочої програми навчальної дисципліни.
Issue Date: 2021
Submitted date: Aug-2021
Date of entry: 9-Nov-2021
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
UDC: УДК 004.432
Keywords: практикум
Abstract: Лабораторний практикум є частиною методичного забезпечення курсу „Основи програмування” і призначений для студентів 1 року навчання за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення першого рівня вищої освіти (бакалавр). Складений з урахуванням робочої програми навчальної дисципліни.
Description: Основи програмування. Лабораторний практикум для студентів першого рівня вищої освіти за спеціальністю No 121 Інженерія програмного забезпечення/ Уклад.: О. Петрик, М. Петрик, І. Бойко - Тернопіль: ТНТУ 2021- 64 с.
Content: Лабораторна робота 1. Створення найпростіших діалогових програм. Реалізація лінійного алгоритму Лабораторна робота 2. Умовні оператори Лабораторна робота 3. Цикли Лабораторна робота 4. Реалізація функцій користувача засобами мови С/С++ Перевантажені, вбудовані функції. Рекурсія Лабораторна робота 5. Застосування динамічних змінних до рішення задач Лабораторна робота 6. Одновимірні, двовимірні масиви Лабораторна робота 7. Стрічки Лабораторна робота 8. Структури та об’єднання Лабораторна робота 9. Файли Список використаних джерел
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35985
URL for reference material: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26027
«Основи програмування» для студентів напряму 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад. Петрик О.Ю. –Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: https://dl.tntu.edu.ua/content.php? course=1060
References (Ukraine): 1. «Основи програмування» для студентів напряму 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад. Петрик О.Ю. –Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: https://dl.tntu.edu.ua/content.php? course=1060
2. Основи програмування. Курс лекцій для студентів першого рівня вищої освіти за спеціальністю No 121 Інженерія програмного забезпечення/ Уклад.: М.Р. Петрик, О.Ю.Петрик - Тернопіль: ТНТУ 2018- 64 с. . [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26027
3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Основи програмування” для студентів першого рівня вищої̈ освіти за спеціальністю No 121 Інженерія програмного забезпечення / Уклад.: М.Петрик, О.Петрик - Тернопіль: ТНТУ 2020 - 22 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35984
4.Задачи по программированию / Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И.. – Вологда: 2002, 1988. – 224 с. – (М.: Наука).
5. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інформатики – К.: Генеза. – 2006.- 286 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LabpractOP.pdf7,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools