Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35979

Title: Комбінований еластичний гвинтовий транспортер
Authors: Гевко, Роман Богданович
Рогатинський, Роман Михайлович
Довбуш, Тарас Анатолійович
Ляшук, Олег Леонтійович
Ткаченко, Ігор Григорович
Хомик, Надія Ігорівна
Станько, Андрій Ігорович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Комбінований еластичний гвинтовий транспортер : пат. 124326 Україна, МПК B65G 33/16 (2006.01) B65G 33/26 (2006.01) / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Т. А. Довбуш, О. Л. Ляшук, І. Г. Ткаченко, Н. І. Хомик, А. І. Станько (Україна); заявник та патентовласник Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – № a202003160; заявл. 26.05.2020; опубл. 25.08.2021, бюл. № 34. 3 с. : іл.
Issue Date: 25-Aug-2021
Submitted date: 26-May-2020
Date of entry: 25-Oct-2021
Publisher: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
Keywords: транспортер
шнек
еластичний
комбінований
B65G 33/16
B65G 33/26
Number of pages: 5
Abstract: Винахід належить до галузі піднімально-транспортного машинобудування, а саме до гвинтових транспортерів, які забезпечують переміщення сипких матеріалів з мінімальними їх пошкодженнями в замкнутих кожухах. Комбінований еластичний гвинтовий транспортер, що містить бункер, який з'єднаний з направляючим кожухом, в котрому розташований гвинтовий робочий орган, а з протилежної сторони від букера з направляючим кожухом з'єднаний вивантажувальний патрубок, згідно з винаходом вводиться те, що гвинтовий робочий орган виконано комбінованим, причому в зоні завантаження матеріалу з бункера крок гвинтового робочого органу є найменшим, а жорсткість його периферійної поверхні є максимальною, в зоні переходу бункера в направляючий кожух крок гвинтового робочого органу та жорсткість його периферійної поверхні є середньою, а в зоні транспортування та вивантаження матеріалу крок гвинтового робочого органу є найбільшим, а жорсткість його периферійної поверхні є мінімальною. Використання винаходу дозволить зменшити ступінь пошкодження сипких матеріалів при їх переміщенні в зону вивантаження.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35979
Copyright owner: © Гевко Роман Богданович, Рогатинський Роман Михайлович, Довбуш Тарас Анатолійович, Ляшук Олег Леонтійович, Ткаченко Ігор Григорович, Хомик Надія Ігорівна, Станько Андрій Ігорович, 2021.
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021.
Content type: Patent
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kombinovanyi_elastychnyi_hvyntovyi_transporter.pdf206,36 kBAdobe PDFView/Open
Kombinovanyi_elastychnyi_hvyntovyi_transporter_COVER.png179,27 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.