Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35974
Title: Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на мобільність населення
Other Titles: The global crisis of Covid-19 and its impact on population mobility
Authors: Цьонь, Олег Петрович
Кристопчук, Михайло Євгенович
Аулік, Віктор Васильович
Сташків, Микола Ярославович
Бабій, Марія Василівна
Бодоряк, Юрій Дмитрович
Bibliographic description (Ukraine): В. Аулін, М.Є. Кристопчук, О.П. Цьонь, М.Я. Сташків, М.В. Бабій, Ю.Д. Бодоряк / Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на мобільність населення // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки, 2021, вип. 4(35). C. 247-253.
Issue Date: Sep-2021
Date of entry: 13-Oct-2021
Publisher: Центральноукраїнський національний технічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Кропивницький
UDC: 656.025.6
Keywords: пасажирський транспорт, пандемія Сovid-19, інфікування пасажирів
Series/Report no.: Вип. 4(35). 280 с.;
Abstract: Досліджено вплив пандемії спричиненої вірусом SARS-CoV-2 на транспорту галузь України та світу в цілому. Встановлено, що на початку пандемії Covid-19 в країна Європейського Союзу було зафіксовано відміну близько 90% від усіх авіарейсів, також спостерігалося зниження об’єму пасажирських перевезень індивідуальним транспортом на 60-90% та транспортом загального користування – на 50%. Проаналізовано статистичні дані Адміністрації Державної прикордонної служби України за 2019-2020 р. щодо фактів перетинання державного кордону України з Республікою Польща та встановлено значне зниження пасажиропотоку у 2020 році. Запропоновано, для підвищення безпеки та зниження ризику інфікування пасажирів Covid-19 при використані пасажирського транспорту, що прямує у міжнародному сполучені, використовувати додаткове обладнання, яке виконане у формі захисних бар’єрів для забезпечення фізичного дистанціювання між пасажирами.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35974
ISSN: 2664-262Х
References (Ukraine): 1. В. Муж, О. Цьонь. Правові механізми забезпечення безпеки пасажирських перевезень. Матеріали XXI наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2019. C. 42-43.
2. European Commission (2020) The European Green Deal, COM(2019) 640.
3. Ляшук О.Л., Бодоряк Ю.Д., Шминдюк Ю.А., Цьонь О.П. Стан аварійності на автошляхах України. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції),(м. Кривий Ріг, 13 листопада 2020 року). Кривий Ріг, 2020. C. 299.
4. Державна служба статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm.
5. Аулін В.В., Гриньків А.В., Головатий А.О. Інтелектуальні транспортні системи як результат впровадження інноваційних ефективних технологій. Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-17 квітня 2020 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. С.207.
6. Yevhen Tkhoruk, Olena Kucher, Mykola Holotiuk, Mykhailo Krystopchuk, Oleg Tson. Modeling of assessment of reliability transport systems. Proceedings of ICCPT 2019, May 28-29, 2019. — Ternopil. : TNTU, Scientific Publishing House “SciView”, 2019. — P. 204–210.
7. Міністерство інфраструктури України. https://mtu.gov.ua/news/31932.html?PrintVersion
8. Юрій Ярославович Вовк, Олег Петрович Цьонь, Ірина Петрівна Вовк, Роман Андрійович Бігун, Ігор Михайлович Зима. Безпека транспорту в контексті глобальних цілей сталого розвитку 2030: Україна. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції),(м. Кривий Ріг, 12 листопада 2019 року). Кривий Ріг, 2019. С. 346.
9. Аулін В.В., Великодний Д.О., Дьяченко В.О. Оптимізація і управління ресурсами в транспортно-логістичній системі АПК. Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк: Луцький НТУ, 2018. №62. С.8-11.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf726,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.