Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35876

Title: Structural improvement of face mills designs based on systems approach
Other Titles: Структурне удосконалення конструкцій торцевих фрез на основі системного підходу
Authors: Глембоцька, Лариса Євгеніївна
Балицька, Наталія Олександрівна
Мельничук, Петро Петрович
Виговський, Георгій Миколайович
Hlembotska, Larysa
Balytska, Nataliia
Melnychuk, Petro
Vyhovskyi, Heorhii
Affiliation: Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна
Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Structural improvement of face mills designs based on systems approach / Larysa Hlembotska, Nataliia Balytska, Petro Melnychuk, Heorhii Vyhovskyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 101. — No 1. — P. 102–114.
Bibliographic description (International): Hlembotska L., Balytska N., Melnychuk P., Vyhovskyi H. (2021) Structural improvement of face mills designs based on systems approach. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 101, no 1, pp. 102-114.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (101), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (101), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 101
Issue Date: 23-Mar-2021
Submitted date: 1-Feb-2021
Date of entry: 8-Sep-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.102
UDC: 621.914
Keywords: торцева фреза
системний підхід
структурний аналіз
конструкція фрези
face mill
systems approach
structural analysis
design of mills
Number of pages: 13
Page range: 102-114
Start page: 102
End page: 114
Abstract: Присвячено удосконаленню конструкцій торцевих фрез із круглими пластинами на основі системного підходу. Торцеві фрези з круглими пластинами знаходять широке застосування в машинобудуванні, оскільки вони є універсальними та використовуються як для складного торцевого фрезерування, так і для профільної обробки. Підвищення ефективності різання торцевими фрезами можливе через удосконалення їх конструкцій за такими напрямками: підвищення стійкості інструмента, точності та продуктивності обробки, покращення якості поверхневого шару обробленої поверхні деталі. Аналіз умов роботи ТФ здійснюється поелементно (корпус, хвостовик, ножі, їх розташування тощо). Ці складові розглядаються як одна система. Технологічна система (верстат, пристосування, заготовка, інструмент) представлена як надсистема, яка перебуває під впливом активних, проміжних діючих, реактивних та похідних чинників. Проведено декомпозицію на елементи (різальна, корпусна, базова і кріпильна частини) стандартної торцевої фрези з круглими пластинами та виконано їх системний аналіз щодо виникнення несприятливих умов різання. На основі цього розроблено схему напрямків структурного вдосконалення конструкцій торцевих фрез. Запропоновано технічні вирішення, спрямовані на суттєве підвищення стійкості інструменту, точності та продуктивності обробки, а також покращення якості обробленої поверхні деталі. Наведено основні пропозиції щодо вдосконалення конструкцій ТФ: виконання корпусу торової форми, ступінчасте розміщення ножів по спіралях Ферма, застосування циліндричної передньої поверхні ножів та виконання хвостовика з підвищеною жорсткістю з’єднання. В результаті структурного вдосконалення та синтезу варіантів розроблено концепції удосконалених конструкцій ТФ для різних умов обробки.
The article is devoted to the designs improvement of face mills with round inserts on the basis of a systems approach. The increasing a cutting efficiency with face mills is provided by improving their designs in the following aspects: increasing the tool life, accuracy and productivity, improving the quality of the machined parts surface. Analysis of the operating conditions of the milling cutters is carried out element by element (body, shank, inserts and their location, etc.), these components are considered as one system. The technological system (machine, holder, workpiece, tool) is presented as a supersystem, which is under the influence of active, intermediate acting, reactive and derivative factors. The article decomposes into elements (cutting, body, base and fastening parts) of a standard face mill with round inserts and performs their system analysis relatively the occurrence of adverse cutting conditions. On the basis of this the scheme of structural improvement aspects of face mills designs is developed. As a result of structural improvement and variants synthesis, the authors propose concepts of face mills designs for different machining conditions.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35876
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.1051/matecconf/20166302030
https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.052
https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2016.01.007
https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2019.105061
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2012.03.026
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96403
https://doi.org/10.3103/S1068366614030118
https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2018.07.001
https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_26
https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2019.01.004
https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2017.01.001
https://doi.org/10.1007/s00170-020-06286-7
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.080
https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2010.02.008
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121712
https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.301
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.070
https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2018.12.003
https://doi.org/10.3103/S1068798X11090139
https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2010.09.004
https://doi.org/10.1007/s00170-020-05635-w
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.09.479
https://www.preziss.com/face-mill-dpm02
https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.02.157
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.086
References (Ukraine): 1. Classification and application of hard cutting materials for metal removal with defined cutting edges – Designation of the main groups and groups of application: ISO 513:2012, IDT.
2. Wen Ju Shan, Li Yu Guo Tooling Design of Milling Compounding Machine. MATEC Web of Conferences 63, MMME 2016, 02030. 2016. P. 1–4. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/20166302030
3. Виговський ГМ. Особливості конструювання фрез для високошвидкісної обробки. Вісник ЖДТУ. Серія «Технічні науки». 2012. № 4 (63). С. 12–22.
4. Мельничук П. П., Виговський Г. М., Громовий О. А. та ін. Підвищення ефективності обробки плоских поверхонь торцевим фрезеруванням: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2017. 277 с.
5. Настасенко В. О. Нові різальні інструменти з механічним кріпленням багатогранних непереточуваних пластин бокової схеми різання. Підйомно-транспортна техніка. 2015. № 4. С. 37–46.
6. Denkena B., Grove T., Pape O. Optimization of complex cutting tools using a multi-dexel based material removal simulation. Procedia CIRP. 2019. Volume 82. P. 379–382. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.052
7. Kilic Z. M., Altintas Y. Generalized modelling of cutting tool geometries for unified process simulation. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2016. Volume 104. P. 14–25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2016.01.007
8. Arizmendi M., Jiménez A. Modelling and analysis of surface topography generated in face milling operations. International Journal of Mechanical Sciences. 2019. Volume 163. 105061. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2019.105061
9. Tapoglou N., Antoniadis A. 3-dimensional kinematics simulation of face milling. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation. 2012. 45 (6). P. 1396–1405. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2012.03.026
10. Moskvin P., Balytska N., Melnychuk P., Rudnitskyi V., Kyrylovych V. Special features in the application of fractal analysis for examining the surface microrelief formed at face milling. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. 2 (1 (86). P. 9–15. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96403
11. Pimenov D. Y. Experimental research of face mill wear effect to flat surface roughness. Journal of Friction and Wear. 2014. 35 (3). P. 250–254. DOI: https://doi.org/10.3103/S1068366614030118
12. Pimenov D. Yu., Guzeev V. I., Krolczyk G., Mozammel Mia S. Modeling flatness deviation in face milling considering angular movement of the machine tool system components and tool flank wear. Precision Engineering. 2018. Volume 54. P. 327–337. DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2018.07.001
13. Vyhovskyi H., Plysak M., Balytska N., Melnyk O., Hlembotska L. Engineering Methodology for Determining Elastic Displacements of the Joint «Spindle Assembly-Face Milling Cutter» While Machining Planes. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes II. InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2021. P. 258–268. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_26
14. Li Guilong, Du Shichang, Huang Delin, Zhao Chen, Deng Yafei Elastic mechanics-based fixturing scheme optimization of variable stiffness structure workpieces for surface quality improvement. Precision Engineering. 2019. Volume 56. P. 343–363. DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2019.01.004
15. Gong F., Zhao J., Jiang Y., Tao H., Li Z. & Zang J. Fatigue failure of coated carbide tool and its influence on cutting performance in face milling SKD11 hardened steel. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2017. 64. P. 27–34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2017.01.001
16. Lv D., Wang Y., Yu X. Effects of cutting edge radius on cutting force, tool wear, and life in milling of SUS-316L steel. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2020. 111 (9–10). P. 2833–2844. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-020-06286-7
17. Sładkowski A., Ruban V. Types of special-form mills defects for KZh20 machine-tool. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2020. Vol. 98. No. 2. P. 80–90. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.080
18. Girardin F., Rémond D. & Rigal J. Tool wear detection in milling-an original approach with non-dedicated sensor. Mechanical Systems and Signal Processing. 2010. 24 (6). P. 1907–1920. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2010.02.008
19. Hlembotska L., Melnychuk P., Balytska N., Melnyk O. Modelling the loading of the nose-free cutting edges of face mill with a spiral-stepped arrangement of inserts. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. 1, 1 (91). P. 46–54. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121712
20. Daniyan I. A., Tlhabadira I., Daramola O. O., Mpofu K. Design and Optimization of Machining Parameters for Effective AISI P20 Removal Rate during Milling Operation. 29th CIRP Design 2019. Procedia CIRP. 2019. 84. P. 861–867. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.301
21. Hlembotska L., Balytska N., Melnychuk P., Melnyk O. Computer modelling power load of face mills with cylindrical rake face of inserts in machining difficult-to-cut materials. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 93. No. 1. P. 70–80. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.070
22. Borysenko D., Karpuschewski B., Welzel F., Kundrák J. & Felhő C. Influence of cutting ratio and tool macro geometry on process characteristics and workpiece conditions in face milling. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. 2019. 24. P. 1–5. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2018.12.003
23. Guzeev V. I., Pimenov D. Y. Cutting force in face milling with tool wear. Russian Engineering Research. 2011. 31 (10). P. 989–993. DOI: https://doi.org/10.3103/S1068798X11090139
24. Andersson C., Andersson M., Ståhl J. Experimental studies of cutting force variation in face milling. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2011. 51 (1). P. 67–76. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2010.09.004
25. Jiang B., Zhang T., Zhao P. & Zhao J. Dynamic milling force model for a milling cutter under vibration. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2020. 109 (5–6). P. 1297–1317. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-020-05635-w
26. Фреза М5C90 для обработки алюминия. Однопроходное торцовое фрезерование. Каталог: C-1040:203 ru-RU © AB Sandvik Coromant, 2017.
27. Різальний інструмент: пат. 78120 Україна, МПК(2007) В23С5/02, В23С5/16. № а 200504170, заявл. 29.04.2005; надр. 15.02.2007, Бюл. № 2.
28. Громовий О. А., Виговський Г. М., Балицька Н. О. Шляхи удосконалення процесу обробки плоских поверхонь деталей фрезеруванням. Технічна інженерія. 2020. № 2 (86). С. 48–53.
29. Глембоцька Л. Є., Мельничук П. П. Схеми різання при обробці торцевими фрезами плоских поверхонь деталей з важкооброблюваних матеріалів. Вісник ЖДТУ. Серія «Технічні науки» 2006. № 3 (38). С. 3–10.
30. Клименко С. А., Манохин А. С., Копейкина М. Ю. и др.Высокопроизводительная чистовая лезвийная обработка деталей из сталей высокой твердости; под ред. С. А. Клименко. К.: ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2018. 304 с.
31. Мельнийчук Ю. А., Клименко С. А., Манохин А. С. Шероховатость поверхности деталей из закаленной стали при точении инструментом с цилиндрической передней поверхностью. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения. К.: ІНМ им. В. М. Бакуля НАН України. 2010. Вип. 13. С. 484–491.
32. Денисов Е. П., Иванов В. В., Хлудов С. Я. Особенности контакта стружки с цилиндрической передней поверхностью резца. Приложение. Справочник. Инженерный журнал. 2004. № 8. С. 16–19.
33. Beňo J., Maňková I., Vrábel M., Karpuschewski B., Emmer T., Schmidt K. Operation Safety and Performance of Milling Cutters with Shank Style Holders of Tool Inserts. Procedia Engineering. 2012. Volume 48. P. 15–23. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.09.479
34. High performance PCD face milling cutter with cartridges. Preziss Company. URL: https://www.preziss.com/face-mill-dpm02.
35. Флисфедер Б. М., Юхневич М. Д. (СССР). А. с. 544520 СССР. МПК В 23С 5/26. Специальное конструкторское бюро прецизионных станков. Инструментальная оправка – № 2030771/08; заявл. 07.06.1974; опубл. 30.01.77, Бюл. № 4.
36. Оправка для автоматической смены инструмента: пат. 2510681 Российская Федерация. МПК B 23 G 3/14 (2006/01), В 23С 5/26 (2006.01). Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (RU). № 2012158132/02; заявл. 28.12.2012; опубл. 10.04.2014. Бюл. № 10.
37. Семенов В. В., Семенов В. В. (СССР). А. с. 1013131 СССР. МПК В 23С 5/26. Конический хвостовик инструмента – № 2915111/25-08; заявл. 23.04.1980; опубл. 23.04.83. Бюл. № 15.
38. Chen Xingzheng, Li Congbo, Tang Ying, Li Li, Du Yanbin, Li Lingling Integrated optimization of cutting tool and cutting parameters in face milling for minimizing energy footprint and production time. Energy. 2019. Volume 175. P. 1021–1037. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.02.157
39. Li C., Chen X., Tang Y. & Li L. Selection of optimum parameters in multi-pass face milling for maximum energy efficiency and minimum production cost. Journal of Cleaner Production. 2017. 140. P. 1805–1818. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.086
40. Ковальчук С. С., Мазурець О. В. Системний підхід до використання спеціалізованих баз знань як засобу комплексної структуризації простору рішень технологічних задач. Збірник наукових праць за матеріалами III-ої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій АПКН-2009». Хмельницький: ХНУ, 2009. C. 62–68.
41. Добротворський С. С., Басова Є. В., Добровольська Л. Г. Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів високошвидкісного фрезерування загартованих сталей. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 822. С. 1–6.
42. Сенькин Е. Н. Расчет инерционных параметров корпуса торцовых фрез. Исследования в области инструментального производства и обработки металлов резанием. Тула: ТулПИ, 1989. 132 с.
References (International): 1. Classification and application of hard cutting materials for metal removal with defined cutting edges – Designation of the main groups and groups of application: ISO 513:2012, IDT.
2. Shan W.J., Wen Ju Shan, Li Yu Guo. Tooling Design of Milling Compounding Machine, MATEC Web of Conferences 63, MMME 2016, 02030, 2016, p. 1–4. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/20166302030
3. Vyhovskyi H. M. Osoblyvosti konstruiuvannia frez dlia vysokoshvydkisnoi obrobky. Visnyk ZhDTU. Seriia “Tekhnichni nauky”. 2012. No. 4 (63). P. 12–22. [In Ukrainian].
4. Melnychuk P. P., Vyhovskyi H. M., Hromovyi O. A. Bushlia V. M., Loiev V. Yu. Pidvyshchennia efektyvnosti obrobky ploskykh poverkhon tortsevym frezeruvanniam: monohrafiia. Zhytomyr: ZhDTU, 2017. 277 p. [In Ukrainian].
5. Nastasenko V. O. Novi rizalni instrumenty z mekhanichnym kriplenniam bahatohrannykh neperetochuvanykh plastyn bokovoi skhemy rizannia. Pidiomno-transportna tekhnika. 2015. No.4. P. 37–46. [In Ukrainian].
6. Denkena B., Grove T., Pape O. Optimization of complex cutting tools using a multi-dexel based material removal simulation. Procedia CIRP. 2019. Vol. 82. P. 379–382. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.052
7. Kilic Z. M., Altintas Y. Generalized modelling of cutting tool geometries for unified process simulation. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2016. Vol. 104. P. 14–25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2016.01.007
8. Arizmendi M., Jiménez A. Modelling and analysis of surface topography generated in face milling operations. International Journal of Mechanical Sciences. 2019. Vol. 163. 105061. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2019.105061
9. Tapoglou N., Antoniadis A. 3-dimensional kinematics simulation of face milling. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation. 2012. 45 (6). P. 1396–1405. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2012.03.026
10. Moskvin P., Balytska N., Melnychuk P., Rudnitskyi V., Kyrylovych V. Special features in the application of fractal analysis for examining the surface microrelief formed at face milling. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. 2 (1 (86). P. 9–15. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96403
11. Pimenov D. Y. Experimental research of face mill wear effect to flat surface roughness. Journal of Friction and Wear. 2014. 35 (3). P. 250–254. DOI: https://doi.org/10.3103/S1068366614030118
12. Pimenov D. Yu., Guzeev V. I., Krolczyk G., Mozammel Mia S. Modeling flatness deviation in face milling considering angular movement of the machine tool system components and tool flank wear. Precision Engineering. 2018. Vol. 54. P. 327–337. DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2018.07.001
13. Vyhovskyi H., Plysak M., Balytska N., Melnyk O., Hlembotska L. Engineering Methodology for Determining Elastic Displacements of the Joint “Spindle Assembly-Face Milling Cutter” While Machining Planes. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes II. InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 2021, pp. 258–268. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_26
14. Guilong Li, Guilong Li, Shichang Du, Delin Huang, Chen Zhao, Yafei Deng. Elastic mechanics-based fixturing scheme optimization of variable stiffness structure workpieces for surface quality improvement. Precision Engineering. 2019. Vol. 56. P. 343–363. DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2019.01.004
15. Gong, F., Zhao J., Jiang Y., Tao H., Li Z.& Zang J. Fatigue failure of coated carbide tool and its influence on cutting performance in face milling SKD11 hardened steel. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2017. 64. P. 27–34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2017.01.001
16. Lv D., Wang Y. & Yu X. Effects of cutting edge radius on cutting force, tool wear, and life in milling of SUS-316L steel. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2020. 111 (9–10). P. 2833–2844. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-020-06286-7
17. Sładkowski A., Ruban V. Types of special-form mills defects for KZh20 machine-tool. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2020. Vol. 98. No. 2. P. 80–90. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.080
18. Girardin F., Rémond D. & Rigal J. Tool wear detection in milling-an original approach with a non-dedicated sensor. Mechanical Systems and Signal Processing. 2010. 24 (6). P. 1907–1920. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2010.02.008
19. Hlembotska L., Melnychuk P., Balytska N., Melnyk O. Modelling the loading of the nose-free cutting edges of face mill with a spiral-stepped arrangement of inserts. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. 1. 1 (91). P. 46–54. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121712
20. Daniyan I. A., Tlhabadira I., Daramola O. O., Mpofu K. Design and Optimization of Machining Parameters for Effective AISI P20 Removal Rate during Milling Operation. 29th CIRP Design 2019. Procedia CIRP, 2019, 84, pp. 861–867. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.301
21. Hlembotska L., Balytska N., Melnychuk P., Melnyk O. Computer modelling power load of face mills with cylindrical rake face of inserts in machining difficult-to-cut materials. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 93. No. 1. P. 70–80. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.070
22. Borysenko D., Karpuschewski B., Welzel F., Kundrák J. & Felhő C. Influence of cutting ratio and tool macro geometry on process characteristics and workpiece conditions in face milling. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. 2019. 24. P. 1–5. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2018.12.003
23. Guzeev V. I., Pimenov D. Y. Cutting force in face milling with tool wear. Russian Engineering Research. 2011. 31 (10). P. 989–993. DOI: https://doi.org/10.3103/S1068798X11090139
24. Andersson C., Andersson M., Ståhl J. Experimental studies of cutting force variation in face milling. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2011. 51 (1). P. 67–76. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2010.09.004
25. Jiang B., Zhang T., Zhao P. & Zhao J. Dynamic milling force model for a milling cutter under vibration. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2020. 109 (5–6). P. 1297–1317. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-020-05635-w
26. Freza M5C90 dlya obrabotki alyuminiya. Odnoprohodnoe torcovoe frezerovanie. Katalog: C-1040:203 ru-RU © AB Sandvik Coromant, 2017. [In Russian].
27. Pat. 78120 Ukraina, MPK(2007) V23S5/02, V23S5/16. Rizalnyi instrument. Hlembotska L. Ye. – a 200504170, zaiavl. 29.04.2005; nadr. 15.02.2007, BIuL. 2. [In Ukrainian].
28. Hromovyi O. A., Vyhovskyi H. M., Balytska N. O. Shliakhy udoskonalennia protsesu obrobky ploskykh poverkhon detalei frezeruvanniam. Tekhnichna inzheneriia. 2020. No. 2 (86). P. 48–53. [In Ukrainian].
29. Hlembotska L. Ye., Melnychuk P. P. Skhemy rizannia pry obrobtsi tortsevymy frezamy ploskykh poverkhon detalei z vazhkoobrobliuvanykh materialiv. Visnyk ZhDTU. Seriia “Tekhnichni nauky”. 2006. No. 3 (38. P. 3–10. [In Ukrainian].
30. Klimenko S. A., Manohin A. S., Kopejkina M. Yu. Vysokoproizvoditel'naya chistovaya lezvijnaya obrabotka detalej iz stalej vysokoj tverdosti. K.: ISM im. V. N. Bakulya NAN Ukrainy, 2018. 304 p. [In Russian].
31. Mel'nijchuk Yu. A., Klimenko S. A., Manohin A. S. Sherohovatost' poverhnosti detalej iz zakalennoj stali pri tochenii instrumentom s cilindricheskoj perednej poverhnost'yu. Porodorazrushayushchij i metalloobrabatyvayushchij instrument – tekhnika i tekhnologiya ego izgotovleniya i primeneniya: Sb. nauch. tr. – K.: INM im. V. M. Bakulya NAN Ukraini, 2010. Vol. 13. P. 484–491. [In Russian].
32. Denisov E. P., Ivanov V. V., Hludov S. Ya. Osobennosti kontakta struzhki s cilindricheskoj perednej poverhnost'yu rezca. Prilozhenie. Spravochnik. Inzhenernyj zhurnal. 2004. No. 8. P. 16–19. [In Russian].
33. Beňo J., Maňková I., Vrábel M., Karpuschewski B., Emmer T., Schmidt K. Operation Safety and Performance of Milling Cutters with Shank Style Holders of Tool Inserts. Procedia Engineering. 2012. Vol. 48. P. 15–23. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.09.479
34. High performance PCD face milling cutter with cartridges. Preziss Company. URL: https://www.preziss.com/face-mill-dpm02.
35. A. s. 544520 SSSR. MPK V 23S 5/26. Special'noe konstruktorskoe byuro precizionnyh stankov. Instrumental'naya opravka / B.M. Flisfeder , M.D. YUhnevich (SSSR). – № 2030771/08; zayavl. 07.06.1974; opubl. 30.01.77, Byul. № 4. [in Russian].
36. Lafisheva R. Z., Mambetov A. D. Pat. 2510681 Rossijskaya Federaciya. MPK B 23 G 3/14 (2006/01), V 23S 5/26 (2006.01). Opravka dlya avtomaticheskoj smeny instrumenta. Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie Kavkazskaya gosudarstvennaya gumanitarno-tekhnologicheskaya akademiya (RU). – № 2012158132/02; zayavl. 28.12.2012; opubl. 10.04.2014. byul. № 10. [In Russian].
37. Semenov V. V., Semenov V. V. (SSSR). A. s. 1013131 SSSR. MPK V 23S 5/26. Konicheskij hvostovik instrumenta. № 2915111/25-08; zayavl. 23.04.1980; opubl. 23.04.83, Byul. № 15. [In Russian].
38. Xingzheng Chen, Congbo Li, Ying Tang, Li Li, Yanbin Du, Lingling Li. Integrated optimization of cutting tool and cutting parameters in face milling for minimizing energy footprint and production time. Energy. 2019. Vol. 175. P. 1021–1037. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.02.157
39. Li C., Chen X., Tang Y. & Li L. Selection of optimum parameters in multi-pass face milling for maximum energy efficiency and minimum production cost. Journal of Cleaner Production. 2017. 140. P. 1805–1818. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.086
40. Koval'chuk S. S., Mazurets' O. V. Systemnyy pidkhid do vykorystannya spetsializovanykh baz znan' yak zasobu kompleksnoyi strukturyzatsiyi prostoru rishen' tekhnolohichnykh zadach. Zbirnyk naukovykh prats' za materialamy III vseukrayins'koyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi “Aktual'ni problemy komp"yuternykh tekhnolohiy APKN-2009”. Khmel'nyts'kyy: KhNU, 2009. P. 62–68. [In Ukrainian].
41. Dobrotvorskyi S. S., Basova Ye. V., Dobrovolska L. H. Kompiuterne proektuvannia ta modeliuvannia tekhnolohichnykh protsesiv vysokoshvydkisnoho frezeruvannia zahartovanykh stalei. Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. 2015. No. 822. P. 1–6. [In Ukrainian].
42. Sen'kin E. N. Raschet inercionnyh parametrov korpusa torcovyh frez. Issledovaniya v oblasti instrumental'nogo proizvodstva i obrabotki metallov rezaniem. Tula: TulPI, 1989, 132 p. [In Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 1 (101)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.