Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35875

Title: Features of pressing the juice from viburnum berries
Other Titles: Особливості відтиску соку з ягід калини
Authors: Шинкарик, Марія Миколаївна
Кравець, Олег Ігорович
Венгринович, Степан Миколайович
Shynkaryk, Mariia
Kravets, Oleh
Venhrynovych, Stepan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Shynkaryk M. Features of pressing the juice from viburnum berries / Mariia Shynkaryk, Oleh Kravets, Stepan Venhrynovych // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 101. — No 1. — P. 94–101.
Bibliographic description (International): Shynkaryk M., Kravets O., Venhrynovych S. (2021) Features of pressing the juice from viburnum berries. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 101, no 1, pp. 94-101.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (101), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (101), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 101
Issue Date: 23-Mar-2021
Submitted date: 18-Dec-2020
Date of entry: 8-Sep-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.094
UDC: 637
Keywords: калина
ягоди
відтиск
сік
фільтрація
тиск
пористість
viburnum
berries
pressing
juice
filtration
pressure
porosity
Number of pages: 8
Page range: 94-101
Start page: 94
End page: 101
Abstract: Присвячено дослідженню процесу відділення соку із ягід калини. Калина є високоефективною сировиною для перероблення і має широкий спектр використання у харчуванні. У калині на 70% більше вітаміну C, ніж в лимоні, вона також містить вітаміни A, E, P i K. Із мінеральних речовин ягоди містять марганець, цинк, залізо, фосфор, мідь, хром, йод, селен. Натуральні каротиноїди та аскорбінова кислота (вітамін С), що входять до складу олії з калинових кісточок, захищають організм від онкологічних захворювань, надають значну антиоксидантну дію і перешкоджають передчасному старінню. Вихід соку з ягід за даними становить приблизно 60–65%. Проте у зв’язку з невеликими об’ємами переробки, а також специфічними властивостями вивченню окремих технологічних процесів не приділяли достатньої уваги, зокрема це стосується відтиску соку. Особливістю калини є наявність зерен серцеподібної форми, які при попаданні у сік приносять гіркоту. Тому в процесі відтиску важливим є створення оптимального тиску для проведення процесу. Для встановлення режимів процесу проводилися дослідження компресійно-фільтраційних характеристик ягід калини з використанням теорії фільтраційної консолідації стосовно стисливих осадів. Під дією тиску відбувається руйнування оболонки ягід, сік заповнює міжзернові проміжки й система стає повністю вологонасиченою, а ті частинки, що не деформуються (кісточки і шкірка, корінці) утворюють скелет цього осаду. При відведенні соку змінюється вологість згустка або пористість, яка характеризує об’єм соку, що знаходиться в ягодах та між твердими частинками. За результатами досліджень запропоновано раціональні технологічні параметри та режими роботи обладнання. Встановлено раціональні значення висоти шару продукту в процесі відведення соку та тиску процесу відтискування.
The article is devoted to the investigation of the process of pressing the juice from viburnum berries. The yield of juice from berries according to the data is approximately 60–65%. However, due to the small amount of processing, as well as specific properties, the investigation of individual technological processes is not given enough attention. The peculiarity of viburnum is the presence of heart-shaped grains, which in the juice bring bitterness. In the process of pressing it is important to create the pressure optimal for it. In order to establish the process modes, the investigations of the compression and filtration characteristics of viburnum berries are carried out. According to the investigation results, rational technological parameters and modes of equipment operation are proposed. Rational values of the height of the product layer in the process of juice removal and the pressure of the pressing process are established.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35875
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.111
https://doi.org/10.3390/nu12113398
https://doi.org/10.1007/s11130-019-00759-1
https://doi.org/10.1007/s11094-014-1105-8
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.06.054
https://doi.org/10.1007/s00709-017-1130-z
https://doi.org/10.1089/jmf.2010.0053
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.067
References (Ukraine): 1. Rybak T., Tson O., Stashkiv M., Boyko A., Tson A. Analytical and applied model of absorption in the seed grain dresser and pelletizer system. Вісник ТНТУ. 2017. Том 87. № 3. С. 111–116. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.111
2. Kajszczak D., Zakłos-Szyda M., Podsędek A. Viburnum opulus L. A Review of Phytochemistry and Biological Effects. Nutrients. 2020. № 12. С. 3398. DOI: https://doi.org/10.3390/nu12113398
3. Polka D., Podsędek A., Koziołkiewicz M. Comparison of Chemical Composition and Antioxidant Capacity of Fruit, Flower and Bark of Viburnum opulus. Plant Foods Hum Nutr. 2019. Vol. 74. No. 3. P. 436–442. DOI: https://doi.org/10.1007/s11130-019-00759-1
4. Perova I. B., Zhogova A. A., Cherkashin A. V. Biologically Active Substances from European Guelder Berry Fruits. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2014. No. 48. P. 332–339. DOI: https://doi.org/10.1007/s11094-014-1105-8
5. Kraujalyte V., Venskutonis P. R., Pukalskas A., Cesonien L., Daubaras R. Antioxidant properties and polyphenolic compositions of fruits from different European cranberrybush (Viburnum opulus L.) genotypes. Food Chem. 2013. No. 141. Р. 3695–3702. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.06.054
6. Konarska A, Domaciuk M. Differences in the fruit structure and the location and content of bioactive substances in Viburnum opulus and Viburnum lantana fruits. Protoplasma. 2018. Vol. 255. No. 1. Р. 25–41. DOI: https://doi.org/10.1007/s00709-017-1130-z
7. Erdogan-Orhan I., Altun M. L., Sever-Yilmaz B., Saltan G. Anti-acetylcholinesterase and antioxidant assets of the major components (salicin, amentoflavone, and chlorogenic acid) and the extracts of Viburnum opulus and Viburnum lantana and their total phenol and flavonoid contents. Med Food. 2011. Vol. 14. No. 4. Р. 434–440. DOI: https://doi.org/10.1089/jmf.2010.0053
8. Маковская И. С., Новоселов С. В. Анализ и перспективы использувания калини в производстве плодоягодних сиропов функционального назначения. Ползуновский альманах. 2011. № 4/2. С. 137–145.
9. Vodyanitsky G., Slyusarenko I., Tymkiv V., Mamchur V., Dovbysh A. Mathematical modeling of mixing-grinding of feed by vertical conical screw. Scientific Journal of TNTU. 2019. Vol. 95. No. 3. Р. 67–74. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.067
10. Shynkaryk М., Kravets O. Mathematical modelling of the separation of suspension process on the filter with selt-purifier filter element. Food Journal. 2016. No. 1. Р. 135–143.
References (International): 1. Rybak T, Tson O, Stashkiv M, Boyko A, Tson A. Analytical and applied model of absorption in the seed grain dresser and pelletizer system. Scientific Journal of TNTU. 2017. Vol. 87. No. 3. P. 111–116. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.111
2. Kajszczak D., Zakłos-Szyda M., Podsędek A. Viburnum opulus L. A Review of Phytochemistry and Biological Effects. Nutrients. 2020. No. 12. P. 3398. DOI: https://doi.org/10.3390/nu12113398
3. Polka D, Podsędek A, Koziołkiewicz M. Comparison of Chemical Composition and Antioxidant Capacity of Fruit, Flower and Bark of Viburnum opulus. Plant Foods Hum Nutr. 2019. Vol 74. No. 3. P. 436–442. DOI: https://doi.org/10.1007/s11130-019-00759-1
4. Perova I. B., Zhogova A. A., Cherkashin A. V. Biologically Active Substances from European Guelder Berry Fruits. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2014. No. 48. P. 332–339. DOI: https://doi.org/10.1007/s11094-014-1105-8
5. Kraujalyte V., Venskutonis P. R., Pukalskas A., Cesonien L., Daubaras R. Antioxidant properties and ˙polyphenolic compositions of fruits from different European cranberrybush (Viburnum opulus L.) genotypes. Food Chem. 2013. No. 141. P. 3695–3702. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.06.054
6. Konarska A, Domaciuk M. Differences in the fruit structure and the location and content of bioactive substances in Viburnum opulus and Viburnum lantana fruits. Protoplasma. 2018. Vol. 255. No. 1. P. 25–41. DOI: https://doi.org/10.1007/s00709-017-1130-z
7. Erdogan-Orhan I., Altun M. L., Sever-Yilmaz B., Saltan G. Anti-acetylcholinesterase and antioxidant assets of the major components (salicin, amentoflavone, and chlorogenic acid) and the extracts of Viburnum opulus and Viburnum lantana and their total phenol and flavonoid contents. Med Food. 2011. Vol. 14. No. 4. P. 434–440. DOI: https://doi.org/10.1089/jmf.2010.0053
8. Makovskaya I. S., Novoselov S. V. Analiz i perspektivyi ispolzuvaniya kalini v proizvodstve plodoyagodnih siropov funktsionalnogo naznacheniya. Polzunovskiy almanah. 2011. Vol. 4. No. 2. P. 137–145. [In Russian].
9. Vodyanitsky G., Slyusarenko I., Tymkiv V., Mamchur V., Dovbysh A. Mathematical modeling of mixing-grinding of feed by vertical conical screw. Scientific Journal of TNTU. 2019. Vol. 95. No. 3. P. 67–74. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.067
10. Shynkaryk M., Kravets O. Mathematical modelling of the separation of suspension process on the filter with selt-purifier filter element. Food Journal. 2016. No. 1. P. 135–143.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 1 (101)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.