Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35846
Title: Машини та обладнання для тваринництва: навчальний посібник (курс лекцій). Частина друга
Authors: Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Олексюк, Василь Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Хомик Н. І., Довбуш А. Д., Олексюк В. П. Машини та обладнання для тваринництва: навчальний посібник (курс лекцій). Частина друга. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. 246 с. Розглянуто на засіданні кафедри технічної механіки та сільськогосподарськихмашин, протокол № 9 від 18.03.2021 р. Схвалено й рекомендовано до друку та впровадження у навчальний процес на засіданні вченої ради ТНТУ імені Івана Пулюя, протокол № 8 від 22.06.2021 р.
Issue Date: 31-Aug-2021
Date of entry: 31-Aug-2021
Publisher: Тернопіль: ФОП Паляниця В. А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ФОП Паляниця В. А.
UDC: 631.22(075)
Keywords: машини
обладнання
тваринництво
технологічні процеси
птахівництво
корми
Number of pages: 246
Series/Report no.: Х;76
Abstract: Посібник розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія», може бути рекомендований і для фахівців інших спеціальностей. У посібнику у короткій формі викладено класифікацію машин та обладнання, що забезпечують високу якість виконання технологічних процесів у тваринництві і птахівництві, основи теорії розрахунку їх робочих органів та методику обґрунтування основних параметрів. Частина друга вміщає такі матеріали: машини та обладнання для видалення та утилізації гною; технологічний розрахунок засобів видалення гною; обладнання для забезпечення та підтримання мікроклімату тваринницьких приміщень (освітлення, вентиляція, опалення, усунення джерел забруднення); машини та обладнання для доїння корів, їх класифікація, технологічні схеми, способи доїння, вимоги та правила машинного доїння, сучасні доїльні установки; машини та обладнання для первинної обробки та переробки молока; машини та обладнання для водопостачання тваринницьких ферм і напування тварин; машини та обладнання для вівчарства і птахівництва; обладнання для вирощування й утримання птиці; типи тваринницьких і птахівничих ферм, їх класифікація, основні типорозміри, вимоги до забудови тваринницьких ферм; системи, способи та обладнання для утримання тварин і птиці.
Content: Лекція 17. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГНОЮ ………………………………………. 6 17.1. Фізико-механічні властивості гною………………………………… 7 17.2. Класифікація засобів видалення гною……………………………… 8 17.3. Механічні засоби видалення гною ………………………………… 10 17.4. Гідравлічні системи видалення гною ……………………………… 13 Лекція 18. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ГНОЮ ……………………………………….. 15 18.1. Будова і типи гноєсховищ ………………………………………….. 16 18.2. Способи переробки гною …………………………………………... 17 18.3. Обладнання для обробки та утилізації гною ……………………… 20 18.4. Використання гною як сировини для отримання біогазу………… 27 18.5. Різновиди будови біогазових генераторів ………………………… 28 Лекція 19. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗАСОБІВ ВИДАЛЕННЯ ГНОЮ …………………………………….… 29 19.1. Розрахунок середньодобового і річного виходу гною ……………. 30 19.2. Розрахунок мобільних засобів видалення гною …………………... 31 19.3. Розрахунок скребкових транспортерів колової дії ………………... 32 19.4. Розрахунок скреперних установок ………………………………… 37 19.5. Розрахунок гідравлічного способу видалення рідкого гною ……... 40 19.6. Розрахунок кількості транспортних засобів для транспортування гною ………………………………………………. 42 Лекція 20. МІКРОКЛІМАТ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЙОГО ПІДТРИМАННЯ ……. 44 20.1. Фактори мікроклімату тваринницьких приміщень ………………. 45 20.2. Джерела забруднення тваринницьких приміщень ………………. 47 20.3. Типи вентиляційних пристроїв ……………………………………. 48 20.4. Розрахунок повітрообміну тваринницьких приміщень …………. 51 20.5. Розрахунок природної вентиляції ………………………………… 53 20.6. Розрахунок штучної вентиляції ……………………………………. 57 20.7. Нагрівання припливного повітря …………………………………. 59 20.8. Освітлення тваринницьких приміщень ……………………………. 60 20.9. Обладнання для забезпечення мікроклімату ……………………… 62 Лекція 21. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ І НАПУВАННЯ ТВАРИН …………………………. 66 21.1. Джерела води і схеми механізованого водопостачання тваринницьких ферм і комплексів ………………………………… 67 21.2. Водозабірні споруди і водопідйомники …………………………… 70 21.3. Насосні станції, напірно-регулювальні споруди й водопроводи ………………………………………………………… 74 21.4. Механізація напування тварин і птиці …………………………… 78 Лекція 22. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОЇННЯ КОРІВ ……………………………………….. 84 22.1. Технологія машинного доїння ……………………………………… 85 22.2. Способи доїння корів. Основні вимоги та правила машинного доїння ……………………………………………………. 86 22.3. Загальна будова доїльної машини …………………………………... 89 22.4. Вакуумні системи доїльних машин ………………………………… 90 22.5. Доїльні апарати, класифікація і будова …………………………….. 91 Лекція 23. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОЇННЯ КОРІВ (закінчення) ………………………... 104 23.1. Доїльні установки, класифікація і технологічні схеми …………… 105 23.2. Доїння корів у стійлах зі збором молока в молокозбірні бідони …………………………………………………………………. 105 23.3. Доїння корів у стійлах зі збором молока у молокопровід ………... 109 23.4. Доїння корів на доїльних майданчиках і в доїльних залах ………. 110 23.5. Доїльні установки для доїння корів у літніх таборах, на пасовищах та малих фермах ……………………………………. 115 23.6. Автоматизовані доїльні установки ………………………………… 115 23.7. Роботизовані доїльні установки …………………………………… 117 23.8. Розрахунок машин для доїння корів ………………………………. 120 23.8.1. Розрахунок параметрів машинного доїння корів ……….. 120 23.8.2. Визначення параметрів доїльних апаратів ………………. 122 23.8.3. Визначення витрати повітря при доїнні ………………….. 123 23.8.4. Розрахунок продуктивності вакуум-насоса …………….. 124 Лекція 24. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА ………………… 125 24.1. Склад молока та вимоги до його обробки …………………………….. 126 24.2. Технологія первинної обробки молока й вимоги до технологічного обладнання ……………………………………….. 128 24.3. Обладнання для очищення молока ………………………………… 131 24.4. Обладнання для охолодження молока …………………………… 136 Лекція 25. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА (закінчення)…... 144 25.1. Обладнання для пастеризації молока ……………………………… 145 25.2. Обладнання для сепарації молока ………………………………... 149 25.3. Елементи розрахунку молочного сепаратора ……………………. 152 25.4. Визначення критичної кутової швидкості вала барабана сепаратора ……………………………………………….. 156 Лекція 26. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВІВЧАРСТВА ….............................................................. 159 26.1. Особливості утримання та годівлі овець …………………………... 160 26.2. Вимоги до забудови вівцеферм …………………………………….. 162 26.3. Технологічне обладнання вівчарських ферм ……………………… 166 26.4. Засоби механізації для стриження овець ………………………….. 168 26.5. Технологічний розрахунок стригального пункту для стриження овець …………………………………………………….. 172 26.6. Розрахунок стригального апарата для стриження овець …………. 173 Лекція 27. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА …………………………………….. 179 27.1. Способи утримання різних видів птиці …………………………… 180 27.2. Обладнання для кліткового вирощування й утримання птиці ……………………………………………………… 182 27.3. Обладнання для вирощування й утримання птиці на підлозі ……………………………………….... 189 27.4. Машини та обладнання для догляду за птицею і для обробки яєць ………………………………………………………… 195 27.5. Інкубатори та інкубація яєць ………………………………………. 198 Лекція 28. ТИПИ ТВАРИННИЦЬКИХ І ПТАХІВНИЧИХ ФЕРМ …………………………………... 200 28.1. Класифікація та основні типорозміри тваринницьких підприємств ………………………………………………………….. 201 28.2. Вимоги до забудови тваринницьких ферм ………………………… 205 28.3. Системи та способи утримання тварин і птиці …………………… 209 28.4. Обладнання для утримання великої рогатої худоби ……………… 214 28.5. Обладнання для утримання свиней ………………………………… 219 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ …………….. 222 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ……………………………………….. 224
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35846
References (Ukraine): Бєлєхов І.П. Механізація і автоматизація тваринницьких ферм і комплексів /І.П. Бєлєхов, В.О. Лєсников. К.: Освіта, 1993. 240 с.
Бойко І.Г. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. О.В. Нанки. X.: НМЦ ХНТУСГ, 2003. 356 с
Бойко І.Г. Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. О.П. Скорик, О.І. Фісяченко. X.: НМЦ ХНТУСГ, 2004. 275 с.
Бойко І.Г. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /І.Г. Бойко, В.Г Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. І.Г. Бойко. X.: НМЦ ХНТУСГ, 2002. 216 с.
Болотнов П.М. Механизация работ в овцеводстве /П.М. Болотнов, С.В. Рыжов. М.: Высшая школа, 1980.
Бузун І.А. Потокові технології виробництва молока /І.А. Бузун. К.: Урожай, 1989. 192 с.
Ведищев С.М. Механизация доения коров: учебное пособие /С.М. Ведищев. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 160 с.
Зайцев А.М. Микроклимат животноводческих комплексов /А.М. Зайцев, В.И. Жильцов, А.В. Шавров. М.: Агропромиздат, 1986. 190 с
Кива А.А. Машины и оборудование для птицеводства /А.А. Кива, Ю.Н. Сухарев, В.М. Лукьянов. Агропромиздат, 1987. 238 с.
Ковалев Н.Г. Проектирование систем утилизации навоза на комплексах /Н.Г. Ковалев, И.К. Глазков. М.: Агропромиздат, 1989. 160 с.
Ковалев Ю.Н. Аппараты молочных линий на фермах /Ю.Н. Ковалев. М.: Агропромиздат, 1985. 271 с.
Ковалев Ю.Н. Молочное оборудование животноводческих ферм и комплексов: справочник /Ю.Н. Ковалев. М.: Россельхозиздат, 1987. 367 с.
Коваленко В.П. Механизация обработки безподстилочного навоза /В.П. Коваленко. М.: Колос, 1984. 159 с.
Коротков Б.Н. Вентиляция животноводческих помещений /Б.Н. Коротков. М.: Агропромиздат, 1987. 111 с.
Краснокутский Ю.В. Механизация первичной обработки молока /Ю.В. Краснокутский. М.: Агропромиздат, 1988. 335 с
Куров Ю.А. Механізація приготування кормів для птиці /Ю.А. Куров, Г.П. Сєрий. К.: Урожай, 1970. 177 с.
Мельников С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов /С.В. Мельников. Л.: Агропромиздат, 1985. 640 с.
Механізація виробництва продукції тваринництва /І.І. Ревенко, Г.М. Кукта, В.М. Манько, В.Д. Роговий, Б.І. Шабельник, В.М. Сиротюк, О.В. Дацишин.; за ред. Ревенка І.І. К.: Урожай, 1994. 264 с.
Механизация и автоматизация молочних ферм /В.А. Ясенецкий, Н.П. Мечта, Л.В. Погорелый, Л.М. Токарь, Л. Тот. К.: Урожай, 1992. 392 с.
Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві /За ред. О.С. Марченка. К.: Урожай, 1995.
Науменко О.А. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, О.В. Нанка, В.М. Полупанов та ін.; за ред. І.Г. Бойко. Том 1. Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. 225 с.
Науменко О.А. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; за ред. І.Г. Бойко. Том 2. Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. 279 с.
Науменко О.А. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, В.І. Дзюба та ін.; за ред. О.П. Скорика, В.М. Полупанова. Харків: ХНТУСГ, 2009. 429 с.
Носов М.С. Механізація робіт на тваринницьких фермах: навч. посібник /пер. з рос. І.І. Гогуля. К.: Вища школа, 1994. 367 с.
Омельченко О.О. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів /О.О. Омельченко, В.Д. Ткач. К.: Урожай, 1982. 270 с
Производство молока /Дж. Кэмпбелл, Р.Т. Маршалл; пер. с англ. М.Н. Барабанщикова, В.Р. Зельнера, Д.В. Карликова, Е.Т. Конаплева; под ред. и с предисл. Н.В. Барабанщикова, А.П. Бегучева. – М.: Колос, 1980. – 670с.
Производство куриних яиц /Ю.А. Рябоконь, И.И. Ивко, В.А. Мельник и др.; под. ред. Ю.А. Рябоконя. Харьков: Эспада, 2005. 304 с.
Промышленное птицеводство /Ф.Ф. Алексеев, М.А. Асриян, Н.Б. Бельченко и др. М.: Агропромиздат, 1991. 544 с.
Райков В.И. Планировка и застройка животноводческих ферм /В.И. Райков. К.: Урожай, 1989. 220 с.
Сиротюк В.М. Механізація доїння корів /В.М. Сиротюк. Львів, 1996. 98 с
Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва: навчальний посібник /В.М. Сиротюк. Львів: видавець В.М. Піча, 2004. 200 с.
Тенденции развития доильного оборудования за рубежом: ан. обзор /Ю.А. Цой, Н.П. Мишуров, В.В. Кирсанов, А.И. Зеленцов. М.: Росинформагротех, 2000. 76 с
Тришин А.К. Энергосберегаюшая технология производства молока /А.К. Тришин. Харків: Прапор, 1997. 191 с.
Троянов М.М. Механізація технологічних процесів у тваринництві /М.М. Троянов. Харків: Прапор, 1993. 140 с
Хазанов, Е.Е. Реконструкция молочных ферм [Текст] /Е.Е. Хазанов. Л.: Агропромиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. 256 с.
Хомик Н. І., Довбуш А. Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 1 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. 224 с.
Хомик Н. І., Довбуш А. Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 2 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. 224 с
Хомик Н. І., Довбуш Т. А., Цьонь Г. Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до курсового проекту. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. 84 с.
Хомик Н. І., Довбуш А. Д., Цьонь Г. Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. 124 с.
Хомик Н. І., Довбуш Т. А., Цьонь Г. Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до лабораторних робіт. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 100 с
Хомик Н. І. Основи агрономії. Курс лекцій /Н. І. Хомик, А. Д. Довбуш., В. П. Олексюк. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015.300 с.
Хомик Н. І. Основи агрономії: навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи /Н. І. Хомик , Г. Б. Цьонь, Т. А. Довбуш , Н. А. Антончак. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. 320 с.
Хомик Н. І. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: курс лекцій / Н. І. Хомик, Н. Б. Гаврон, Н. А. Рубінець. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 248 с.
Шпаков Л. И. Водоснабжение, канализация и вентиляция на животноводческих фермах /Л. И. Шпаков, В. В. Юнаш. М.: Агропромиздат, 1987. 218 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_MOT_Lekzii_chastuna_2.pdf10,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools