Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35845
Title: Машини та обладнання для тваринництва: навчальний посібник (курс лекцій). Частина перша
Authors: Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Олексюк, Василь Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Хомик Н. І., Довбуш А. Д.,Олексюк В. П. Машини та обладнання для тваринництва: навчальний посібник (курс лекцій). Частина перша. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. 240 с. Розглянуто на засіданні кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, протокол № 9 від 18.03.2021 р.
Issue Date: 31-Aug-2021
Date of entry: 31-Aug-2021
Publisher: Тернопіль: ФОП Паляниця В. А
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ФОП Паляниця В. А
UDC: 631.22(075)
Keywords: машини
обладнання
тваринництво
технологічні процеси
птахівництво
Корми
Number of pages: 240
Series/Report no.: Х;76
Abstract: У посібнику у короткій формі викладено класифікацію машин та обладнання, що забезпечують високу якість виконання технологічних процесів у тваринництві і птахівництві, основи теорії розрахунку їх робочих органів та методику обґрунтування основних параметрів. Частина перша вміщає такі матеріали: класифікацію, властивості та способи обробки кормів; основи теорії подрібнення кормів та теорії молоткових дробарок; аналіз конструкцій машини та обладнання для подрібнення концентрованих та стеблових кормів, розрахунок їх основних робочих органів; аналіз конструкцій машин та обладнання для обробки коренебульбоплодів, розрахунок їх основних параметрів; аналіз конструкцій машини для приготування та змішування кормів і кормових сумішей; аналіз конструкцій машини для теплової й хімічної обробки та гранулювання й брикетування кормів; аналіз конструкцій машин та обладнання для роздавання кормів, технологічний розрахунок кормороздавальних пристроїв та розрахунок їх робочих органів.
Content: ЗМІСТ стр. ВСТУП ……………………………………………………………………. 6 Лекція 1. КОРМИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВЛАСТИВОСТІ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ……………………………………… 7 1.1. Основні фактори повнораціонної годівлі тварин та вимоги до кормів …………………………………………………... 8 1.2. Класифікація кормів, їх характеристика ……………………………. 9 1.3. Способи та вимоги до підготовки кормів для згодовування ……………………………………………………... 13 1.4. Поняття про технологію та основні схеми кормоприготування ………………………………………………….. 16 Лекція 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОДРІБНЕННЯ КОРМІВ ……………. 18 2.1. Подрібнення як процес утворення нових поверхонь ………………. 19 2.2. Теорії подрібнення …………………………………………………… 21 2.3. Основні залежності процесу подрібнення ………………………….. 25 Лекція 3. МАШИНИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ ……………………………. 28 3.1. Способи подрібнення кормів …………………………………………. 29 3.2. Зоотехнічні вимоги до технології подрібнення концентрованих кормів ………………………………………………. 30 3.3. Молоткові подрібнювачі кормів, їх будова і класифікація ………… 30 3.4. Технологічні схеми молоткових подрібнювачів кормів ……………. 34 Лекція 4. ТЕОРІЯ МОЛОТКОВИХ ДРОБАРОК …………………….. 41 4.1. Робочий процес молоткової дробарки ………………………………. 42 4.2. Механічні фактори робочого процесу молоткової дробарки ………………………………………………………………. 43 4.3. Аеродинаміка та енергетичні показники дробарки …………………. 47 Лекція 5. ТЕОРІЯ МОЛОТКОВИХ ДРОБАРОК (закінчення) …….... 50 5.1. Оцінювання механічних і конструктивних факторів подрібнення ………………………………………………… 51 5.2. Розрахунок молоткових дробарок ……………………………………. 54 Лекція 6. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ СТЕБЛОВИХ КОРМІВ ………………… 60 6.1. Теоретичні основи подрібнення стеблових кормів ………………… 61 6.2. Типи робочих органів соломосилосорізок ………………………….. 67 6.3. Конструктивні особливості подрібнювачів стеблових кормів …………………………………………………….. 69 Лекція 7. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МАШИН ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ СТЕБЛОВИХ КОРМІВ ……………………………………… 73 7.1. Визначення основних параметрів дискових соломосилосорізок ….. 74 7.2. Визначення основних параметрів барабанних соломосилосорізок .. 77 7.3. Визначення параметрів штифтового подрібнювача ………………… 78 7.4. Визначення параметрів живильника …………………………………. 80 7.5. Розрахунок потужності на привод подрібнювача …………………... 82 7.6. Визначення параметрів вивантажувального пристрою …………….. 84 Лекція 8. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ …………………………………. 86 8.1. Основи теорії різання коренебульбоплодів ………………………… 87 8.2. Способи очищення коренебульбоплодів, класифікація машин для їх обробки та основні вимоги до цих машин ………….. 90 8.3. Схеми машин для сухого очищення, миття й подрібнення коренебульбоплодів …………………………………… 92 Лекція 9. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИН ДЛЯ ОБРОБКИ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ……………… 99 9.1. Розрахунок параметрів шнекових мийок-коренерізок ……………. 100 9.2. Розрахунок параметрів дискового подрібнювача коренеплодів ….. 105 9.3. Розрахунок параметрів решітчасто-ножового подрібнювального апарата ………………………………………….. 111 Лекція 10. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОРМОВИХ СУМІШЕЙ …………... 113 10.1. Види кормових сумішей та вимоги до їх приготування ………….. 114 10.2. Обладнання для дозування кормів, вимоги, класифікація ……….. 116 10.3. Об'ємні дозатори безперервної дії …………………………………. 120 10.3.1. Барабанні та секторні дозатори …………………………….. 120 10.3.2. Стрічкові дозатори ………………………………………….. 122 10.3.3. Шнекові дозатори …………………………………………… 123 10.3.4. Дискові й тарілкові дозатори ………………………………. 125 10.3.5. Відцентрові дозатори ……………………………………….. 128 10.3.6. Вібраційні лоткові дозатори………………………………… 130 Лекція 11. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ КОРМІВ ……….. 132 11.1. Вимоги до змішування кормів ……………………………………… 133 11.2. Основи теорії змішування кормів ………………………………….. 134 11.3. Класифікація змішувачів кормів …………………………………… 135 11.4. Шнекові змішувачі безперервної дії ……………………………….. 140 11.5. Двовальні лопатеві змішувачі періодичної дії …………………….. 141 11.6. Одновальні лопатеві змішувачі періодичної дії …………………… 144 11.7. Вертикальні шнекові змішувачі періодичної дії …………………… 145 5 Лекція 12. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ Й ХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ КОРМІВ ……………………….. 146 12.1. Основні способи теплової обробки кормів. Вимоги до їх сушіння ………………………………………………. 147 12.2. Класифікація обладнання для сушіння кормів ……………………. 148 12.3. Основи процесу сушіння кормів. Розрахунок параметрів сушарки …………………………………………………………….... 153 12.4. Вологотеплова обробка зерна ……………………………………..... 155 12.5. Запарювання коренебульбоплодів …………………………………. 157 12.6. Термохімічна обробка грубих кормів …………………………….... 158 12.7. Технологічний розрахунок запарників …………………………….. 159 Лекція 13. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГРАНУЛЮВАННЯ Й БРИКЕТУВАННЯ КОРМІВ ……. 161 13.1. Пресування кормів……………………………………………………. 162 13.2. Гранулювання і брикетування кормів ……………………………… 165 13.3. Преси для гранулювання кормів ……………………………………. 166 13.4. Преси для брикетування кормів …………………………………….. 171 13.5. Комплекти обладнання для пресування кормів ……………………. 173 13.6. Обладнання для приготування амідоконцентратних добавок ……. 175 13.7. Розрахунок основних параметрів гранулятора …………………….. 176 Лекція 14. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗДАВАННЯ КОРМІВ …………………………………… 181 14.1. Вимоги до роздавачів кормів ……………………………………….. 182 14.2. Класифікація кормороздавальних пристроїв ……………………..... 184 Лекція 15. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК КОРМОРОЗДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ………………... 195 15.1. Розрахунок потрібної кількості мобільних кормороздавачів …….. 196 15.2. Технологічний розрахунок пересувних кормороздавачів………… 199 15.3. Технологічний розрахунок стаціонарних кормороздавачів………. 201 Лекція 16. РОЗРАХУНОК РОБОЧИХ ОРГАНІВ КОРМОРОЗДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ………………... 204 16.1. Розрахунок стрічкових робочих органів …………………………… 205 16.2. Розрахунок ланцюгово-планчастих робочих органів ……………… 208 16.3. Розрахунок ланцюгових робочих органів ………………………….. 210 16.4. Розрахунок скребкових робочих органів …………………………… 212 16.5. Розрахунок шнекових робочих органів ……………………………. 215 16.6. Розрахунок спірально-гвинтових робочих органів ………………... 219 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ …………….. 222 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ……………………………………….. 224
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35845
References (Ukraine): Алешкин В.Р., Рощин П.М. Мехнизация животноводства: Агропромиздат, 1985. 336 с.
Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства. М.: Колос, 1983. 360 с.
Бєлєхов І.П., Лєсников В.О. Механізація і автоматизація тваринницьких ферм і комплексів. К.: Освіта, 1993. 240 с.
Бойко І.Г. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. О.В. Нанки. X.: НМЦ ХНТУСГ, 2003. 356 с
Бойко І.Г. Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. О.П. Скорик, О.І. Фісяченко. X.: НМЦ ХНТУСГ, 2004. 275 с.
Бойко І.Г. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /І.Г. Бойко, В.Г Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. І.Г. Бойко. X.: НМЦ ХНТУСГ, 2002. 216 с.
Брагинец Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. М.: Колос, 1978. 192 с.
Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3 томах, том 3. М.: Колос, 1965. 384 с.
Дегтерев Г.П. Справочник по машинам и оборудованию для животноводства. М.: Агропромиздат, 1988. 224 с.
Завражнов А.И., Николаев Д.И. Механизация приготовления и хранения кормов. М: Агропромиздат, 1990. 336 с.
3емсков В.И., Ковальчук В.Д. Механизация приготовления кормов на фермах. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1976.
Карташев Л.П. Механизация и электрификация животноводства. М.: Агропромиздат, 1987. 320 с.
Кормановский Л.П. Механизация животноводства и кормопроизводства на малой ферме. М.: Агропромиздат, 1989. 207 с.
Короткевич В.А. Механизация свиноводческих ферм и комплексов. Мн.: Уроджай, 1979. 127 с
Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. М.: Агропроиздат, 1987. 303 с.
Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Справочник: В 2 т. М.: Росагропромиздат, 1987 - 1988. Т 1. 287 с.; 1988. Т 2. 286 с.
Куров Ю.А., Сєрий Г.П. Механізація приготування кормів для птиці. К.: Урожай, 1970. 177 с.
Лобановский Г.А. Кормоцехи на фермах. М.: Колос, 1971.
Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. Л.: Колос. Ленинградское отделение, 1978. 560 с.
Мельников С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов. Л.: Агропромиздат, 1985. 640 с.
Мельников СВ., Калюга В.В., Хазанов Е.Е. и др. Справочник по механизации животноводства. Л.: Колос, 1983. 336 с.
Механізація виробництва продукції тваринництва. Ревенко І.І., Кукта Г.М., Манько В.М., Роговий В.Д., Шабельник Б.І., Сиротюк В.М., Дацишин О.В. /За ред. Ревенка І.І. К.: Урожай, 1994. 264 с.
Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві. /За ред. О.С. Марченка. К.: Урожай, 1995.
Мжельский Н.И., Смирнов А.И. Справочник по механизации животноводческих ферм и комплексов. М.: Колос, 1984. 336 с.
Науменко О.А. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /О.А., Науменко, І.Г. Бойко, О.В. Нанка, В.М. Полупанов та ін.; за ред. І.Г. Бойко. Том 1. Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. 225 с.
Науменко О.А. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /О.А., Науменко, І.Г. Бойко В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; за ред. І.Г. Бойко. Том 2. Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. 279 с.
Науменко О.А. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, В.І. Дзюба та ін.; за ред. О.П. Скорика, В.М. Полупанова. Харків: ХНТУСГ, 2009. 429 с.
Новиков Г.И. Комплексная механизация в промышленном свиноводстве. М.: Колос, 1973.Носов М.С. Механізація робіт на тваринницьких фермах: Навч. посібник /Пер. з рос. І.І. Гогуля. К.: Вища шк., 1994. 367 с.
Омельченко А.А., Куцын Л.М. Кормораздаюшие устройства. М.: Машиностроение, 1971. 207 с.
Омельченко О.О., Ткач В.Д. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів. К.: Урожай, 1982. 270 с.
Посібник-практикум з механізації виробництва продукції тваринництва /За ред. I.I. Ревенка. К.: Урожай, 1994. 228 с.
Потапов Г.П. Транспортеры в животноводстве. М.: Агропромиздат, 1987. 95 с.
Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва. Навчальний посібник. Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча. 2004. 200 с.
Смирнов И.И. Механизация животноводческих ферм. М.: Гос. н.-т. изд-во маш. лит., 1959. 359 с
Троянов М.М. Механізація технологічних процесів у тваринництві. Харків: Прапор, 1993. 140 с.
Хомик Н. І., Довбуш А. Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 1 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. 224 с.
Хомик Н. І., Довбуш А. Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 2 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. 224 с.
Хомик Н. І., Довбуш Т. А., Цьонь Г .Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до курсового проекту. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. 84 с.
Хомик Н. І., Довбуш А. Д., Цьонь Г. Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. 124 с
Хомик Н. І., Довбуш Т. А., Цьонь Г. Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до лабораторних робіт. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 100 с.
Хомик Н. І. Основи агрономії. Курс лекцій /Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш., В.П. Олексюк. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015.300 с.
Хомик Н. І. Основи агрономії: навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи /Н. І. Хомик , Г. Б. Цьонь, Т. А. Довбуш , Н.А. Антончак. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. 320 с.
Хомик Н. І. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: курс лекцій / Н. І. Хомик, Н. Б. Гаврон, Н. А. Рубінець. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 248 с.
Шабельник Б. П., Троянов М. М., Бойко І. Г. та ін. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /За ред. Бойка І.Г. Харків, 2002. 216 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_MOT_lekzii_chastuna_1.pdf10,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools