Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35803
Title: Розробка проекту локальної комп’ютерної мережі відділу ДВС Ємільчанського району управління юстиції в Житомирській області
Other Titles: Local computer network design development for the Department of Internal Affairs of the Yemilchansky District of the Department of Justice in the Zhytomyr Region
Authors: Хміль, Сергій Петрович
Khmil, Serhii
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Хміль С. П. Розробка проекту локальної комп’ютерної мережі відділу ДВС Ємільчанського району управління юстиції в Житомирській області : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „122 — комп’ютерні науки“ / С. П. Хміль. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 49 с.
Issue Date: 25-Jun-2021
Submitted date: 11-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Марценко, Сергій Володимирович
Committee members: Михалик, Дмитро Михайлович
UDC: 004.72
Keywords: локальна комп’ютерна мережа
local computer network
ip address
ip address
комутатор
switch
маршрутизатор
router
віртуальна мережа
virtual network
топологія
topology
Abstract: У роботі зійснено розробку проекту локальної комп’ютерної мережі відділу ДВС Ємільчанського району управління юстиції в Житомирській області. В першому розділі кваліфікаційної роботи на основі аналізу літератури щодо розробки проекту локальної комп’ютерної мережі відділу ДВС проведено вибір топології, що найкращою мірою буде відповідати вимогам описаним в технічному завданні. Проведено прототипування дизайну мережі відділу ДВС. Здійснено критичний аналіз активного мережевого обладнання з обгрунтуванням потреб організації. В другому розділі кваліфікаційної роботи виконано проектування фізичної та логічної топологій локальної комп’ютерної мережі відділу ДВС. Подано налаштування активного мережевого обладнання. Здійснено тестування запропонованих рішень у віртуальному середовищі. Метою роботи є провести аналіз технічного завдання на розробку проекту локальної комп’ютерної мережі відділу ДВС Ємільчанського району управління юстиції в Житомирській області.
The project of the local computer network of the Department of Internal Affairs of the Yemilchansky District of the Department of Justice in the Zhytomyr Region was developed. In the first section of the qualifying work, based on the analysis of the literature on the development of the project of the local computer network of the Department of Internal Affairs, the choice of topology was made, which will best meet the requirements described in the terms of reference. Prototyping of the network design of the DIA department. A critical analysis of active network equipment with justification of the needs of the organization. In the second section of the qualification work, the physical and logical topologies of the local computer network of the DIA department were designed. The settings of the active network equipment are given. The proposed solutions were tested in a virtual environment. The purpose of the work is to analyze the terms of reference for the development of the project of the local computer network of the Department of Internal Affairs of the Yemilchansky district of the Department of Justice in the Zhytomyr region.
Content: Вступ ...9 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ...11 1.1 Аналіз вибору топології мережі для відділу ДВС ...11 1.2 Проектування дизайну локальної мережі відділу ДВС ...13 1.3 Аналіз та обгрунтування вибору активного мережевого обладнання ...15 1.4 Висновки до першого розділу ...20 2 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ВІДДІЛУ ДВС ...21 2.1 Розробка фізичної топології мережі відділу ДВС ...21 2.2 Проектування логічної топології відділу ДВС ...23 2.3 Проектування налаштування обладнання відділу ДВС ...29 2.4 Висновки до другого розділу ...41 3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ...42 3.1 Конституційні засади охорони праці відділу ДВС Ємільчанського району управління юстиції в Житомирській області ...42 3.2 Вплив електромагнітних полів на людину ...45 3.3 Висновки до третього розділу ...47 Висновки ...48 Список літературних джерел ...49 Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35803
Copyright owner: © Хміль Сергій Петрович, 2021
References (Ukraine): 1. S. Wilkins and T. Smith, CCNP Security. SECURE 642-637 Official Cert Guide. Cisco Press, 2011, ISBN: 978-1-58714-2802. 2. A. D wankhade and P. N. Dr Chatur, “Comparison of Firewall and Intrusion Detection System,” Int. J. Comput. Sci. Inf. Technol., vol. 5, no. 1, pp. 674–678, 2014, URL: http://ijcsit.com/docs/Volume 5/vol5issue01/ijcsit20140501145.pdf/. 3. T. King et al., “BLACKHOLE Community,” Internet Engineering Task Force (IETF), 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tools.ietf.org/html/rfc7999. – Назва з екрану. – Дата звернення: 4.11.2020. 4. D. S. Ms. Charjan, P. S. Ms. Bochare, and Y. R. Bhuyar, “An Overview of Secure Sockets Layer,” Int. J. Comput. Sci. Appl., vol. 6, no. 2, pp. 388–393, 2013 5. “Cisco Network Admission Control (NAC) Solution Data Sheet - Cisco.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/nacappliance-cleanaccess/product_data_sheet0900aecd802da1b5.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 14.11.2020 6. M. Kozlova (AKA M. Kozlova, “7 luchshikh servisov zashchity ot DDoS-atak dlya povysheniya bezopasnosti [The 7 best services of protecting from DDoS- attacks for the increase of safety],” HOSTING.cafe, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://habrahabr.ru/company/hosting-cafe/blog/324848/. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.11.2020 7. Приїхав до Польщі – користуйся Інтернетом! [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://naszwybir.pl/internet/. – Назва з екрану. – Дата звернення: 15.11.2020 50 8. V. F. Shangin, Informatsionnaya bezopasnost [Information Security]. Moscow, Russia: DMK Press, 2014. 9. Беркман Л. Н. Архітектурна концепція побудови, принцип реалізації, ефективність застосування інтелектуальної телекомунікаційної мережі / Л. Н. Беркман, С. В. Толюпа // Зб. наук. праць ВІТІ НТУУ ―КПІ‖. – 2007. – №3. – С. 9-17. 10. Колченко В. О. Впровадження інтелекту в мережі наступного покоління (NGN) – перехід до мереж майбутнього покоління (FGN) / В. О. Колченко / Наукові записки УНДІЗ. – 2010. – №2(14). – C.80-85. 11. Беркман Л. Н. Проблеми створення сучасної конвергентної мережі на базі концепції FMC (Fixed-Mobile Convergence) / Л. Н. Беркман, О. І. Чумак, В. В. Григорович, П. Ю. Дещинський // Вісник УНДІЗ. – 2008. – №2. – С. 61-63. 12. Мурай А. В. Оценка качества телекоммуникационных услуг с учетом степени удовлетворения ожиданий и требований пользователей / А. В. Мурай // Наукові записки УНДІЗ. – 2013. – № 2(26). – С. 68-75. 13. Гребенніков В. О. Проблема загальнодоступності основних телекомунікаційних і інформаційних послуг в Україні та загальні підходи до її розв’язання / В. О. Гребенніков, Г. Ф. Колченко // Наукові записки УНДІЗ. – 2013. № 1(25). – С. 5-13. 14. Колченко Г. Ф. Розроблення нормативних документів для забезпечення функціонування системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами / Г. Ф. Колченко, І. В. Шестак // Наукові записки УНДІЗ. – 2012. – № 2(24). – С. 5-8. 15. Система управління сучасними телекомунікаційними мережами : монографія : у 2 ч. / [Кривуца В. Г., Беркман Л. Н., Климаш М. М. та ін.]. – Київ : ДУІКТ, 2009. – 268 с. 51 16. Шерстнева О. Г. Подходы к оценке качества управления связью / О. Г. Шестернева // Сети и системи связи. – 2008. – №11. – С. 35-41. 17. What is SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network)? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sdxcentral.com/networking/sd-wan/definitions/software-defined-sdn-wan/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 12.11.2020. 18. SD-WAN vs MPLS: The Pros and Cons of Both Technologies)? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sdxcentral.com/networking/sd-wan/definitions/sd-wan-vs-mpls-pros-cons-technologies/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 18.11.2020. 19. Cisco Software-Defined WAN (SD-WAN) FAQ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-sw-defined-wan-faq-cte-en.html?dtid=osscdc000283 – Назва з екрану. – Дата звернення: 18.11.2020. 20. Cisco Software-Defined WAN (SD-WAN) Cloud onRamp for Colocation At-a-Glance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-sd-wan-on-ramp-aag-cte-en.html – Назва з екрану. – Дата звернення: 20.11.2020. 21. Draft-ietf-nvo3-geneve-08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-nvo3-geneve-08 – Назва з екрану. – Дата звернення: 22.11.2020. 22. What Is Network Virtualization? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blog.gigamon.com/2018/01/04/network-virtualization-optimize/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 22.11.2020. 23. Solving the Network Virtualization Conundrum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.arista.com/en/solutions/network-virtualization – Назва з екрану. – Дата звернення: 23.11.2020. 52 24. F. Dad et al., “Optimal Path Selection Using Dijkstra’s Algorithm in Cluster-based LEACH Protocol,” Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 194–198, Feb. 2017. 25. Z. U. Rahman et al., “Investıgatıng the Pakıstan's Offshore Software Industry Infrastructure,” Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, vol. 7, no. 3, pp. 237–243, Mar. 2017 26. Z. U. Rahman et al., “Magnetic Resonance Images Classification through Relevance Vector Machine,” Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, vol. 7, no. 1, pp. 213–217, Jan. 2017 27. Membrey, Peter, Eelco Plugge, and David Hows. Practical Load Balancing: Ride the Performance Tiger. Apress, 2012. 28. Popovic, Miroslav. Communication protocol engineering. CRC press, 2016. 277 29. S. Tim, Cisco Telepresence Fundamentals. Pearson Education India, 2010. 30. Tate, Jon, et al. IBM Flex System and PureFlex System Network Implementation. IBM, International Technical Support Organization, 2013.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bach_2021_CH_Khmil_S_P_Final.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools