Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35800
Title: Розробка мобільного застосунку для обліку на шиншиловій фермі
Other Titles: Mobile application development for chinchilla farm accounting
Authors: Сороківський, Олександр Вікторович
Sorokivskiy, Oleksandr
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Сороківський О. В. Розробка мобільного застосунку для обліку на шиншиловій фермі : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „122 — комп’ютерні науки“ / О. В. Сороківський. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 51 с.
Issue Date: 25-Jun-2021
Submitted date: 11-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Назаревич, Олег Богданович
Committee members: Тиш, Євгенія Володимирівна
UDC: 004.62
Keywords: мобільний застосунок
mobile application
python
python
flutter
flutter
dart
dart
postgreSQL
postgreSQL
API
API
шаблони OOP
OOP patternts
Abstract: Метою кваліфікаційної роботи є розробка мобільного застосунку для обліку на шиншиловій фермі. Під час розробки були використано такі технології як: Python для розробки серверної частини застосунку, Dart для розробки мобільної версії застосунку та PostgreSQL для роботи з базою даних. Для реалізації серверу був використаний фреймворк для мови програмування Python під назвою Flask задача якого обробка запитів, які поступають на сервер, а також взаємодія з базою даних. Для реалізації мобільного застосунку було використано фреймворк, для мови програмування Dart під назвою Flutter. За допомогою цього фреймворку було побудовано всі елементи інтерфейсу системи, а також реалізовано їх динамічне оновлення. Взаємодія між застосунком та сервером відбувається за допомогою API запитів застосунка до серверу. За допомогою PostgreSQL та бібліотеки для мови програмування Python під назвою Psycopg2 було реалізовано взаємодію з базою даних на стороні серверу.
The purpose of the qualification work is to develop a mobile application for accounting on a chinchilla farm. During the development, these technologies were used: Python for server part development, Dart for development of the mobile application, and PostgreSQL to work with databases. Python framework called Flask was used to implement the server, whose task is to process requests that are coming to the server and interacting with the database. Dart framework called Flutter was used to implement the mobile application. With the help of this framework, all user interface elements were created and achieved their dynamic refreshment. Interaction between the application and the server was done via API requests from the application to the server. Interaction between server and database was done via PostgreSQL and Python programming language library called Psycopg2.
Content: ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 8 1.1 Визначення доцільності розробки 8 1.2 Аналіз конкурентних рішень 10 1.3 Призначення мобільного додатку 17 1.4 Вимоги до розробки мобільного застосунку 17 1.5 Пошук актантів та варіантів використання 18 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ 20 2.1 Технології, які використовувались для розробки 20 2.2 Проектування архітектури мобільного застосунку для ферми шиншил 21 2.3 Опис програмних рішень 23 2.3.1 Опис програмних рішень на стороні сервера 23 2.3.2 Опис програмних рішень на стороні мобільного застосунку 27 2.4 Опис інтерфейсу мобільного застосунку для ферми шиншил 30 2.5 Тестування та валідація мобільного застосунку для ферми шиншил 38 РОЗДІЛ 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 42 3.1 Шляхи підвищення життєдіяльності людини 42 3.2 Інструкція для обслуговуючого персоналу на випадок виникнення аварії, пожежі 44 3.3 Вимоги до профілактичних медичних оглядів для працівників ПК 45 ВИСНОВКИ 48 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35800
Copyright owner: © Сороківський Олександр Вікторович, 2021
References (Ukraine): 1. Андроїд [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) – Дата доступу: 3.06.2021. 2. Досліджування народжуваності шиншил [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/346921355_The_analysis_of_chinchilla_Chinchilla_lanigera_M_male_reproduction_The_case_of_a_leading_Polish_Breeding_Farm – Дата доступу: 6.06.2021. 3. МОЗ від 21.05.2007 р. № 246 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE14113.html – Дата доступу: 9.06.2021. 4. Мова програмування Dart [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Dart_(programming_language) – Дата доступу: 3.06.2021. 5. Наказ N 246 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007282-98#Text – Дата доступу: 9.06.2021. 6. Об'єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming – Дата доступу: 2.06.2021. 7. Про компанію Google [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Google – Дата доступу: 3.06.2021. 8. Про Flutter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_(software) – Дата доступу: 4.06.2021. 9. Хеш-функція [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function – Дата доступу: 5.06.2021. 10. Шаблони проектування [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Design_Patterns – Дата доступу: 1.06.2021. 11. Шаблон Спостерігач [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_pattern – Дата доступу: 2.06.2021. 12. . Шаблон Фабричний метод [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Factory_method_pattern – Дата доступу: 2.06.2021. 13. Шиншила [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinchilla – Дата доступу: 6.06.2021. 14. Що таке чистий код [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/ru/company/jugru/blog/490718/ – Дата доступу: 10.06.2021. 15. Agritec [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.agritecsoft.com/en/ – Дата доступу: 7.06.2021. 16. Android Studio [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://developer.android.com/studio – Дата доступу: 9.06.2021. 17. API [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/API – Дата доступу: 5.06.2021. 18. Dart [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://dart.dev/ – Дата доступу: 4.06.2021. 19. DrawIO[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://app.diagrams.net/ – Дата доступу: 8.06.2021. 20. Flask [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://flask.palletsprojects.com/en/2.0.x/– Дата доступу: 1.06.2021. 21. Flutter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://github.com/flutter/flutter – Дата доступу: 4.06.2021. 22. Flutter Charts [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pub.dev/packages/charts_flutter – Дата доступу: 10.06.2021. 23. Github [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://github.com/ – Дата доступу: 10.06.2021. 24. Google Spreadsheets [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://docs.google.com/spreadsheets – Дата доступу: 7.06.2021. 25. HTTP [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol – Дата доступу: 6.06.2021. 26. JetBrains [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.jetbrains.com/ru-ru/ – Дата доступу: 8.06.2021. 27. PostgreSQL [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.postgresql.org/ – Дата доступу: 5.06.2021 28. Python [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.python.org/ – Дата доступу: 1.06.2021. 29. Use case діаграма [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.lucidchart.com/pages/uml-use-case-diagram – Дата доступу: 8.06.2021. 30. ZooEasy [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.zooeasy.com/ – Дата доступу: 7.06.2021.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KRB_SNs-42_Sorokivskyi_IP.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools