Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35795
Title: Розробка веб-сайту музичної групи «The Hardkiss»
Other Titles: Music group «The Hardkiss» website development
Authors: Панюс, Неля Олегівна
Panius, Nelia
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Панюс Н. О. Розробка веб-сайту музичної групи «The Hardkiss» : кваліфікаційна робота освітнього рівня «Бакалавр» „122 — комп’ютерні науки“ / Н. О. Панюс. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 72 с.
Issue Date: 24-Jun-2021
Submitted date: 10-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Назаревич, Олег Богданович
Committee members: Тиш, Євгенія Володимирівна
UDC: 004.62
Keywords: веб-сайт
website
html
html
css
css
js
js
mysql
mysql
python
python
flask
flask
хостинг
hosting
веб-тестування
web testing
Abstract: Метою кваліфікаційна робота є розробка веб-сайту музичної групи The Hardkiss. Під час роботи були використані наступні технології - HTML5, CSS 3 для проектування зовнішнього вигляду та розмітки сайту, JS для динамічної зміни вигляду сайту на стороні клієнта, Python 3.7 для створення сервера і MySQL 5.6 для роботи з базою даних. Для реалізації серверної частини був використаний Python-фреймворк Flask, який займається обробкою запитів, взаємодією сайту з базою даних та обробкою HTML шаблонів. Використовуючи його, також був створений функціонал розсилки анонсів на електронні пошти занесених у базу користувачів. Для цього використовувалась бібліотека Flask-Mail як інтерфейс для веб-сайту на основі протоколу SMTP. Також на стороні сервера була реалізована його взаємодія з базою даних MySQL, використовуючи бібліотеку Flask-SQLAlchemy, яка створює інтерфейс для веб-сайту, в основі якого працює технологія об’єктно-реляційного відображення бази даних.
The purpose of the qualification work is to develop the music group's website "The Hardkiss". The following technologies were used during the work - HTML5, CSS 3 to design the appearance and layout of the site, JS to dynamically change the look of the site on the client-side, Python 3.7 to create a server, and MySQL 5.6 to work with the database. The Python framework Flask was used to implement the server part, which deals with request processing, website interaction with the database, and HTML-templates processing. The functionality of announcements sending to e-mails entered in the users' database was also created by using it. For this purpose, the Flask-Mail library was used as an interface for a website based on the SMPT protocol. On the server side, its interaction with the MySQL database was implemented using the Flask-SQLAlchemy library that creates an interface for the website based on the database object-relational mapping.
Content: ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1 ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБ-САЙТУ МУЗИЧНОЇ ГРУПИ THE HARDKISS 8 1.1 Найменування та область застосування 8 1.2 Призначення розробки веб-сайту музичної групи «The Hardkiss» 8 1.3 Вимоги до розробки веб-сайту музичної групи «The Hardkiss» 9 1.4 Вибір засобів реалізації веб-сайту групи «The Hardkiss» 10 1.5 Висновок до першого розділу 14 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ ВЕБ-САЙТУ МУЗИЧНОЇ ГРУПИ THE HARDKISS 15 2.1 Розробка архітектури веб-сайту музичної групи «The Hardkiss» 15 2.2 Реалізація архітектури веб-сайту музичної групи The Hardkiss 16 2.3 Створення та обробка форм засобами HTML та Python 3.7 23 2.4 Робота з базою даних веб-сайту музичної групи «The Hardkiss» 28 2.5 Валідація та тестування веб-сайту музичної групи «The Hardkiss» 29 2.6 Перенесення веб-сайту музичної групи «The Hardkiss» на хостинг 32 2.7 Висновок до другого розділу 37 РОЗДІЛ 3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 38 3.1 Контроль за станом охорони праці 38 3.2 Загальгі вимоги безпеки з охорони праці для користувачів пк 39 3.3 Критичні стани людини 42 ВИСНОВКИ 44 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35795
Copyright owner: © Панюс Неля Олегівна, 2021
References (Ukraine): 1 Архітектура сайту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.plug.org.ua/documentation/about-python – Дата доступу: 25.02.2021. 2 Валідація сайту і її вплив на працездатність ресурсу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.internet-technologies.ru/articles/validaciya-sayta-i-ee-vliyanie-na-rabotosposobnost-resursa.html – Дата доступу: 15.03.2021. 3 Валідація. Тестування валідації [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/validation-testing/ – Дата доступу: 15.03.2021. 4 Валідація і тестування сайтів: 20 онлайн-інструментів [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.internet-technologies.ru/articles/validaciya-i-testirovanie-saytov-20-onlayn-instrumentov.html – Дата доступу: 15.03.2021. 5 Ваша перша HTML форма [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Forms/Your_first_form - Дата доступу: 15.03.2021. 6 Все про веб-сайти [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://repair.lviv.ua/stvorennya-sajtiv/osnovni-etapi-stvorennya-sajtu/ – Дата доступу: 20.02.2021. 7 Види контролю за станом охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/5204052/page:8/ – Дата доступу: 15.05.2021. 8 Вимоги до створення сайту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://recommerce.com.ua/vimogi-do-stvorennya-saitu. – Дата доступу: 20.02.2021. 9 Довідник по HTML [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://htmlbook.ru/html – Дата доступу: 01.03.2021. 10 Етапи створення сайту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://recommerce.com.ua/etapi-stvorennya-saitu – Дата доступу: 20.02.2021. 11 Основні етапи створення сайту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://repair.lviv.ua/stvorennya-sajtiv/osnovni-etapi-stvorennya-sajtu/ – Дата доступу: 20.02.2021. 12 Работа с MySQL в Python [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://khashtamov.com/ru/mysql-python/ – Дата доступу: 28.03.2021. 13 Сервіс перевірки CSS від W3C [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator? uri=http% 3A%2F%2Fpanyus16.pythonanywhere.com%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=uk – Дата доступу: 01.03.2021. 14 Тестування сайту або як не зафакапитися [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://polyarix.com/blog/testirovanie-sajta/ – Дата доступу: 16.04.2021 15 Техніка безпеки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://sites.google.com/site/slusarpr/vopros-otvet – Дата доступу: 15.05.2021 16 Топ фреймворки для веб-разробки в 2018 році [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://jetruby.com/ru/blog/top-freimworki-2018/. – Дата доступу: 01.03.2021. 17 Хочу стати FrontEnd розробником [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://tproger.ru/curriculum/intro-to-frontend-development/. – Дата доступу: 04.02.2020.. 18 Що таке Python? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ua.kulikoff.com.ua/glossary_view/33/ – Дата доступу: 01.03.2021. 19 Що таке jQuery [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://phoneinfo8.info/sho-take-jquery/ – Дата доступу: 21.03.2021. 20 Figma [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.figma.com/ – Дата доступу: 28.02.2021. 21 Flask [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/ – Дата доступу: 21.03.2021. 22 JavaScript [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://learn.javascript.ru/intro. – Дата доступу: 10.03.2021. 23 JavaScript Tutorial [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.w3schools.com/js/default.asp – Дата доступу: 10.03.2021. 24 Angular [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://angular.io/docs – Дата доступу: 10.03.2021. 25 Markup Validation Service [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://validator.w3.org/ - Дата доступу: 05.12.2020.MySQL [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL – Дата доступу: 10.05.2021. 26 Pythonanywhere [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.pythonanywhere.com – Дата доступу: 21.05.2021. 27 Sqlalchemy [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.sqlalchemy.org – Дата доступу: 21.03.2021. 28 How to Use Python: Your First Steps [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://realpython.com/python-first-steps/ – Дата доступу: 21.03.2021. 29 The basic stages for building a webpage [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.designcontest.com/blog/the-basic-stages-for-building-a-webpage/ – Дата доступу: 21.03.2021. 30 How to Code Your Own Website [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.quackit.com/make-your-own-website/ – Дата доступу: 21.03.2021.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Записка_Панюс_Н_О.pdf2,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools