Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35790
Title: Розробка мобільного застосунку для студії танців «SDC» на основі клієнт-серверної архітектури
Other Titles: Client-server architecture-based mobile application development for dance studio «SDC»
Authors: Лісовський, Владислав Володимирович
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Лісовський В. В. Розробка мобільного застосунку для студії танців «SDC» на основі клієнт-серверної архітектури : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „122 — комп’ютерні науки“ / В. В. Лісовський. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 63 с.
Issue Date: 24-Jun-2021
Submitted date: 10-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Млинко, Богдана Богданівна
Committee members: Луцків, Андрій Мирославович
UDC: 004.62
Keywords: Kotlin
Kotlin
мобільний застосунок
mobile application
Android
Android
клієнт-серверна архітектура
client-server architecture
navigation architecture
navigation architecture
студія танців «SDC»
dance club «SDC»
Python
Python
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці мобільного застосунку для студії танців «SDC» на основі клієнт-серверної архітектури під платформу Android, використовуючи мову програмування Kotlin. В першому розділі дипломної роботи розглянута предметна область роботи, програмне забезпечення та середовища розробки, та поставлене завдання з описом організації замовника, виділенням основних сутностей та складенням вимог до застосунку. В другому розділі дипломної роботи розглянуті варіанти використання та наявні актори, проведено процес проектування архітектури та розробки застосунку, описані створенні програмні рішення як мобільного застосунку, так і сервера, разом з описом інтерфейсу, і здійснене тестування та валідація мобільного застосунку для студії танців «SDC». Мета роботи: розробка мобільного застосунку для студії танців «SDC» на основі клієнт-серверної архітектури. Основні результати: розроблений мобільний застосунок для студії танців «SDC» та пояснювальна записка.
The qualification work is devoted to developing a mobile application for the dance studio "SDC" based on the client-server architecture for the Android platform, using the programming language Kotlin. In the first section of the qualification work, the subject area of the work, software, and development environment are considered. The task with the description of the customer organization, selection of the central entities, and drafting of the requirements to the application is set. The second section of the qualification work reviews the use cases and available actors, the process of architecture design and application development, describes the creation of software solutions for both mobile application and server, along with a description of the interface and provides testing and validation of a mobile application for dance studio "SDC". The main result is a developed mobile application for the dance studio "SDC" and an explanatory note.
Content: ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ СТУДІЇ ТАНЦІВ «SDC» 9 1.1 Аналіз предметної області 9 1.1.1 Аналіз програмного забезпечення, що використовується для створення мобільних застосунків 9 1.1.2 Аналіз середовищ розробки 12 1.2 Постановка задачі 13 1.2.1 Опис організації замовника 13 1.2.2 Призначення мобільного застосунку 14 1.2.3 Виділення основних сутностей мобільного застосунку 15 1.2.4 Вимоги до розробки мобільного застосунку 15 1.3 Висновок до першого розділу 17 РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ СТУДІЇ ТАНЦІВ «SDC» 18 2.1 Пошук актантів та варіантів використання 18 2.2 Проектування архітектури мобільного застосунку для студії танців «SDC» 20 2.3 Опис програмних рішень 23 2.3.1 Опис програмних рішень на стороні сервера 23 2.3.2 Опис програмних рішень на стороні мобільного застосунку 28 2.4 Опис інтерфейсу мобільного застосунку для студії танців «SDC» 33 2.5 Тестування та валідація мобільного застосунку для студії танців «SDC» 46 2.6 Висновок до другого розділу 51 РОЗДІЛ 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 52 3.1 Долікарська допомога при переломах 52 3.2 Методи оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності заходів щодо покращенню умов та охорони праці 56 3.3 Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ВДТ 57 3.4 Висновки до третього розділу 59 ВИСНОВКИ 60 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 61 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35790
Copyright owner: © Лісовський Владислав Володимирович, 2021
References (Ukraine): 1 Android Studio – Wikipedia – https://uk.wikipedia.org/wiki/Android_Studio 2 Android Studio vs IntelliJ IDEA | TrustRadius –https://www.trustradius.com/compare-products/android-studio-vs-intellij-idea 3 API – Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/API 4 Configure your build | Android Developers – https://developer.android.com/studio/build 5 Flask – https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/ 6 HTML5 vs Native Android App – Android Authority – https://bit.ly/3xEsyDE 7 Improve your code with lint checks | Android Developers –https://developer.android.com/studio/write/lint#manuallyRunInspections 8 IntelliJ IDEA – Wikipedia – https://uk.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA 9 IntelliJ IDEA: The Capable & Ergonomic Java IDE by JetBrains – https://www.jetbrains.com/idea/ 10 Java – Wikipedia – https://uk.wikipedia.org/wiki/Java 11 Java vs Kotlin – https://www.educba.com/java-vs-kotlin/ 12 Kotlin – Wikipedia – https://uk.wikipedia.org/wiki/Kotlin 13 Kotlin docs –https://kotlinlang.org/docs/home.html 14 Kotlin vs Java Comparison – https://www.xenonstack.com/blog/kotlin-andriod/ 15 Navigation Architecture | Android Developers – https://developer.android.com/guide/navigation 16 Sdcternopil at Taplink – https://taplink.cc/sdcternopil 17 Unified Modeling Language – Wikipedia – https://uk.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language 18 Діаграма прецедентів – Wikipedia – https://uk.wikipedia.org/wiki/Діаграма_прецедентів 19 Клієнт-серверна архітектура – Wikipedia – https://uk.wikipedia.org/wiki/Клієнт-серверна_архітектура 20 Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці – Pidru4niki – https://bit.ly/2TBA6bb 21 Організація робочого місця користувача ПК – https://bit.ly/3qdy912 22 Особливості умов праці з використанням ВДТ – https://studopedia.com.ua/1_59409_osoblivosti-umov-pratsi-z-vikoristannyam-peom.html 23 Переломи кісток – Wikipedia – https://uk.wikipedia.org/wiki/Переломи_кісток 24 Перша допомога при переломах – https://medikom.ua/pervaya-pomoshch-pri-perelomah/ 25 Планування і оснащення свого робочого місця – https://studfiles.net/preview/5740410/page:2/ 26 Різновид мобільних додатків та особливості їх розробки – https://gahov.com/university/types-of-apps/ 27 Розробка мобільних додатків – https://ittel.com.ua/informacijni-texnologiyi/rozrobka-mobilnih-dodatkiv/ 28 Розробка мобільних додатків від А до Я: повний гайд – https://dan-it.com.ua/uk/rozrobka-mobilnih-dodatkiv-vid-a-do-ja-povnij-gajd/ 29 Типи мобільних додатків – https://smile-ukraine.com/ua/mobile-apps/mobile-apps-types 30 Триярусна архітектура – Wikipedia – https://uk.wikipedia.org/wiki/Триярусна_архітектура
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KRB_SNs-42_Lisovskyi.pdf2,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools