Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35786
Title: Розробка комп’ютерної мережі Будилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Other Titles: Computer network development for Budyliv general secondary school
Authors: Забитівський, Денис Борисович
Zabytivsʹkyy, Denys
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Забитівський Д. Б. Дослідження механізмів захисту в розподілених системах та аналіз проксі-з’єднань : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „122 — комп’ютерні науки“ / Д. Б. Забитівський. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 51 с.
Issue Date: 23-Jun-2021
Submitted date: 9-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Щербак, Леонід Миколайович
Committee members: Лупенко, Сергій Анатолійович
UDC: 004
Keywords: комутатор
switch
коннектор
connector
логічна топологія
logical topology
робоча станція
workstation
сервер
server
фізична топологія
physical topology
Abstract: В процесі роботи виконано проектування логічної та фізичної топологій мережі, проведено вибір мережевого обладнання та апаратного забезпечення, описано методику прокладання, монтажу та управління мережею, обґрунтовано вибір засобів безпеки та підключення мережевих ресурсів, проведено тестування мережі.
In the process of work the design of logical and physical network topologies was performed, the selection of network equipment and hardware was carried out, the method of laying, installation and management of the network was described, the choice of security means and connection of network resources was substantiated, the network was tested.
Content: ВСТУП 6 1 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 7 1.1 Аналіз технічного завдання 7 1.1.1 Вимоги за призначенням 7 1.1.2 Вимоги до параметрів 7 1.1.3 Вимоги до експлуатації 8 1.1.4 Характеристика організації 8 1.1.5 Опис інформаційних ресурсів і служб 10 1.2 Технічне обґрунтування фізичної топології комп’ютерної мережі 10 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 12 2.1 Аналіз та вибір базових технологій компютерної мережі школи 12 2.2 Укрупнений розрахунок варіантів телекомунікаційного обладнання 13 2.3 Структура комп’ютерної мережі 18 2.4 Вибір активного мережевого обладнання 20 2.5 Проектування логічної адресації 22 2.6 Комутація 25 2.6.1 Налаштування комутаторів другого рівня 25 2.6.2 Налаштування VLAN 27 2.7 Організація доступу до Інтернет 36 2.7.1 Технологія доступу до Інтернет 36 2.7.2 Апаратні засоби доступу до Інтернет 37 РОЗДІЛ 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ХОРОНИ ПРАЦІ 39 ВИСНОВОК 50 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 51
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35786
Copyright owner: © Забитівський Денис Борисович, 2021
References (Ukraine): 1. Анкудинов Г.И. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и сетевые технологии / Анкудинов Г.И.; Санкт-Петербург, 2006, – 176 с. 2. Джонатан С. ProSafe Dual WAN GigabitEthernet Firewall with SSL & IPsec FVS336G / Джонатан С; Santa Clare USA, 2007, – 233 с. 3. Семенова И.И. Компьютерные сети / Семенова И.И.; СибАДИ, 2010, – 66c. 4. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для вузов / Олифер В. Г., Олифер Н. А. ; Питер, 2007, – 1105 с. 5. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для ВУЗов. 4-е издание / Олифер В.Г; Питер, 2011, – 960 с. 6. Роберта Брэгг, Безопасность сетей. Полное руководство / Роберта Брэгг, Марк Родс-Оусли, Кит Страссберг; Эком, 2006, – 912 с. 7. Таненбаум Э. Комп'ютерні мережі/ Таненбаун Э.; Питер, 2003. – 992 с. 8. Засоби аналізу та оптимізації локальних мереж // ЕASYСODE – Режим доступу: http://easy-code.com.ua/2014/01/zasobi-analizu-taoptimizaci %D1%97-lokalnix-merezh/ – Дата доступу: 28.05.2021. 10. Монтаж комп’ютерної мережі // Восток – Режим доступу: http://www.vostok.dp.ua/ukr/catalog/products/service_1/electro_works/product.html?id – Дата доступу: 28.05.2021.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_2021_CНс-42_Zabytivsʹkyy.D.B..pdf899,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools