Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35638
Title: Підвищення ергономічності екосумки для господарських і будівельних матеріалів
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Бухта, Вікторія Володимирівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, к.т.н., доцент
Тернопільський національний технічний імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, магістр за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія, інженер I категорії
Bibliographic description (Ukraine): Ігнатьєва В. Б. Підвищення ергономічності екосумки для господарських і будівельних матеріалів [Текст] / В. Б. Ігнатьєва, В. В. Бухта // Грааль науки: міжнар. наук. журнал. – 2021. – № 1. – С. 209 –213. Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/9123/8871
Journal/Collection: Grail Science
Грааль науки
Issue Date: 24-Feb-2021
Submitted date: 19-Feb-2021
Date of entry: 28-Jun-2021
Publisher: NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Вінниця, UKR - Відень, AUT
ORCID Id: 0000-0002-9688-4992
0000-0001-7629-3098
DOI: 10.36074/grail-of-science.19.02.2021.042
Keywords: екосумка
господарська екосумка
ергономічність
універсальність
будівельні матеріали
господарські матеріали
Page range: 209-213
Abstract: У статті ставиться завдання розробити конструкцію екосумки для перенесення господарських і будівельних матеріалів, яка задовольняє вимогам ергономічності. Авторами проведено аналіз основних недоліків існуючих конструкцій екосумок для перенесення господарських і будівельних матеріалів. Встановлено, що більшість конструкцій екосумок не дозволяють одночасне перенесення у них пляшок, банок, продуктів, господарських товарів або деяких будівельних матеріалів без втрати первісного зовнішнього вигляду деяких м’яких товарів. Також одночасне перенесення у екосумках деяких товарів суперечить санітарним нормам і сформованим культурним традиціям людства. Показана технологічна можливість підвищення показників ергономічності екосумки для перенесення господарських і будівельних матеріалів. Запропонована конструкція екосумки для перенесення господарських і будівельних матеріалів, яка відповідає вимогам ергономічності.
Description: Метою даної роботи є пошук шляхів підвищення ергономічних показників екосумки для перенесення господарських і будівельних матеріалів.
URI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.042
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35638
ISBN: 978-1-63821-674-2
ISSN: 2710-3056
Copyright owner: © Ігнатьєва В. Б., Бухта В.В., 2021
References (Ukraine): Акчурін О. Р. (2004). Сумка господарська (Україна Патент № 3048). Укрпатент. Вилучено з: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=102537.
Михайлюк В. І. (2005). Еластична сумка (Україна Патент № 6080). Укрпатент. Вилучено з: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=100653
Ігнатьєва В. Б. (2020). Розвиток трудового потенціалу шляхом інтенсифікації творчості. Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя (с. 269). 14-15 травня 2020, Тернопіль, Україна.
Content type: Proceedings Book
Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9123-Текст статті-16779-1-10-20210224.pdf245,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools