Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35637
Title: Систематизація науково-технічної інформації в електронних базах даних
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, к.т.н., доцент
Bibliographic description (Ukraine): Ігнатьєва В. Б. Систематизація науково-технічної інформації в електронних базах даних / В. Б. Ігнатьєва // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : міжнар. науково-техн. конф., 16-18 березня 2021 р., Дніпро. – Дніпро: Національна металургійна академія України, 2021. - С. 326-329. Режим доступу: https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/article/view/731
Conference/Event: Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні.
Issue Date: 10-Apr-2021
Submitted date: 22-Feb-2021
Date of entry: 28-Jun-2021
Publisher: Національна металургійна академія України, м. Дніпро
Country (code): UA
Place of the edition/event: Національна металургійна академія України, м. Дніпро.
UDC: УДК 004.65; 001.92
Keywords: систематизація
бази даних
науково-технічна інформація
електронні ресурси
копіювання
законодавство
автор
договір
Page range: 326-329
Abstract: У сучасному світі на сайтах організацій присутні бази даних за допомогою яких користувачі можуть отримати вільний доступ до вітчизняної і світової науково-технічної інформації. Одночасно, організації зобов’язані дотримуватися Закону України «Про авторське право і суміжні права», який регулює й охороняє відносини, що стосуються використання творів науки, культури й мистецтва. Тому важливим стає питання збереження рівноваги між дотриманням прав авторів і задоволенням потреб суспільства.
Description: Метою дослідження є розробка алгоритму систематизації науково-технічної інформації в електронних базах даних організацій.
Content: При систематизації науково-технічної інформації в електронних базах даних організацій можна виділити чотири основних напрями діяльності з використанням електронних ресурсів, в яких питання дотримання авторського права є найбільш спірними: 1) збір, використання і збереження електронних документів; 2) використання інформації, отриманої з Internet і інших комп'ютерних мереж; 3) оцифровування документів самою організацією для створення резервних копій або ж для використання документів службами електронної доставки документів; 4) копіювання документів з баз даних, оптичних дисків та інших електронних носіїв [2]. На жаль, при простому скануванні необхідних видань, та розміщенні електронних копій документів в своїй мережі для надання доступу до них читачам, організації, зокрема бібліотеки, порушують норми закону тричі: 1) розміщуючи без згоди суб'єктів авторського права твір в своїй мережі, адже відтворення будь-яких матеріалів, що охороняються авторським правом, без згоди суб'єктів авторського права є порушенням авторських прав; 2) надаючи до них доступ читачів; 3) передаючи документи в електронній формі по мережах без здійснення виплат авторам. Детальний аналіз використання науково-технічної інформації організаціями, розгляд і вивчення чинного законодавства та виявлення деяких недоліків в ньому, дали змогу розробити алгоритм систематизації науково-технічної інформації в електронних базах даних.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35637
ISSN: 2708-0102
Copyright owner: © Ігнатьєва Вікторія Борисівна, 2021
References (Ukraine): Бойкова О. Ф. Интеллектуальная собственность и информационные ресурсы библиотек / О. Ф. Бойкова // Университетская книга. - 2008. - №1. - С. 30-35.
Моисеева С. Вопросы авторского права при использовании электронных документов в библиотеках: опыт работы и пути решения проблемы / С. Моисеева // Бібліотечний форум України. - 2004. - № 1. - С. 25-31
Шрайберг Я. Л. Библиотеки в условиях правовой и технологической эволюции процессов общественного развития. Ежегодный доклад Конференции "Крым". Год 2008 / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. - 2009. - № 1. - С.7-46.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatieva_Tezu_Sist.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools