Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35630
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції, будівлі і споруди». Частина II: Будівельні споруди (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання)
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, к.т.н., доцент
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції, будівлі і споруди». Частина II: Будівельні споруди (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання) / В. Б. Ігнатьєва. – Тернопіль : вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 70 с.
Issue Date: 28-Jun-2021
Date of entry: 28-Jun-2021
Publisher: ТНТУ імені І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені І. Пулюя
UDC: 624
BBK: 38.6-5
Keywords: методичні вказівки
практичні заняття
частина II
будівельні конструкції
будівлі
будівельні споруди
автомобільна дорога
підпірні стіни
злітно-посадкова смуга
розрахунок
Abstract: У методичних вказівках наведено короткі відомості по темах курсу, на-ведені варіанти задач і методичні рекомендації для вирішення цих задач.
Description: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції, будівлі і споруди». Частина II: Будівельні споруди (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання). У методичних вказівках наведено короткі відомості по темах курсу, наведені варіанти задач і методичні рекомендації для вирішення цих задач.
Content: Вступ; Тема 1. Розрахунок основних параметрів автомобільної дороги; Тема 2. Розрахунок підпірних стін; Тема 3. Розрахунок довжини злітно-посадкової смуги в місцевих умовах аеродрому; Додатки; Література, що рекомендується.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35630
Copyright owner: © Ігнатьєва Вікторія Борисівна, 2021
References (Ukraine): Автомобільні дороги. Норми проектування. ДБН В.2.3-4:2015. - [Чинний від 2016-04-01]. - К.: Мінрегіон України, 2015. - 104 с. - (Національні стандарти України).
Настанова з проектування підпірних стін. Норми проектування. ДСТУ Н Б В.2.1-31:2014. - [Чинний від 2015-10-01]. - К.: Мінрегіон України, 2015. - 86 с. - (Національні стандарти України)
Руководство по проектированию аэродромов. Часть 1: Взлетно-посадочные полосы. – Doc 9157; AN 901. - Международная организация гражданской авиации, 2006
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_Буд_констр_будів_і_спор_Част_2.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools