Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35629
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання)
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, к.т.н., доцент
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання) / В. Б. Ігнатьєва. – Тернопіль : вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 40 с.
Issue Date: 28-Jun-2021
Date of entry: 28-Jun-2021
Publisher: ТНТУ імені І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені І. Пулюя
UDC: 624
BBK: 38.6-5
Keywords: будівельна техніка
методичні вказівки
самостійна робота
Abstract: Наведено матеріали, необхідні для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» при вивченні курсу «Будівельна техніка». Визначено основні компетентності (знання та уміння) студентів, які вивчили даний курс, дано перелік основних тем, що підлягають вивченню, їхній зміст, рекомендовані літературні джерела для використання при роботі над кожною темою, питання для самоперевірки, завдання для самостійного рішення, а також перелік основних теоретичних питань для перевірки рівня знань.
Description: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання).Наведено матеріали, необхідні для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» при вивченні курсу «Будівельна техніка». Визначено основні компетентності (знання та уміння) студентів, які вивчили даний курс, дано перелік основних тем, що підлягають вивченню, їхній зміст, рекомендовані літературні джерела для використання при роботі над кожною темою, питання для самоперевірки, завдання для самостійного рішення, а також перелік основних теоретичних питань для перевірки рівня знань.
Content: Вступ; Розділ I. Теоретична частина: Тема 1. Загальні положення про будівельну техніку; Тема 2. Будова будівельної машини; Тема 3. Транспортні, транспортуючі та навантажувально-розвантажувальні машини; Тема 4. Будівельний ручний інструмент; Тема 5. Вантажопідіймальні машини та обладнання; Тема 6. Вантажозахопні пристрої; Тема 7. Вантажні та тягові гнучкі органи; Тема 8. Будівельні крани; Тема 9. Стрілові самохідні крани; Тема 10. Загальні положення про машини для земляних робіт. Одноківшеві екскаватори; Тема 11. Багатоковшові екскаватори; Тема 12. Землерийно-транспортні машини; Тема 13. Машини для бурових робіт; Тема 14. Машини для підготовчих робіт і машини для ущільнення ґрунтів; Тема 15. Машини для пальових робіт; Тема 16. Машини і обладнання бетонних та залізобетонних виробів; Розділ II. Практична частина: Тема. Транспортні, транспортуючі та навантажувально-розвантажувальні машини; Тема. Визначення продуктивності пролітних кранів; Тема. Розрахунок скреперів; Тема. Розрахунок бетонозмішувачів; Перелік основних теоретичних питань для перевірки рівня знань; Список рекомендованої літератури
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35629
Copyright owner: © Ігнатьєва Вікторія Борисівна, 2021
References (Ukraine): Лівінський О.М. Будівельні машини та обладнання: підручник / Лівінський О.М., Пшінько О.М., Савицький М.В., Курок 0.І., Єсипенко А.Д., Бабиченко В.Я., Коваленко В.М., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М., Волянюк В.О. - К.: Українська академія наук; «МП Леся», 2015.-612 с.
Палій В.П. Будівельна техніка: навчальний посібник / В.П. Палій, І.М. Малик. - К.: Аграрна освіта, 2009. - 254 с.
Баладінський В.Л. Будівельна техніка: підручник / В.Л. Баладінський, А.М. Тугай, О.М. Гаркавенко, І.В. Русан. - К.: КНУБА, 2002. - 237 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_Будівельна_техніка_Сам_робота.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools