Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35626
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції, будівлі і споруди». Частина I: Будівельні конструкції і будівлі (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, к.т.н., доцент
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції, будівлі і споруди». Частина I: Будівельні конструкції і будівлі (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання) / Укл.: В. Б. Ігнатьєва. – Тернопіль : вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2021. – 64 с.
Issue Date: 28-Jun-2021
Date of entry: 28-Jun-2021
Publisher: ТНТУ імені І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені І. Пулюя
UDC: 624
BBK: 38.6-5
Keywords: будівельні конструкції
будівлі
навантаження
сталеві колони
дерев'яної стійки
центральний стиск
цегляний стовп
опір грунту
методичні вказівки
практичні заняття
частина I
розрахунковs характеристикb
Abstract: У методичних вказівках наведено короткі відомості по темах курсу, на-ведені варіанти задач і методичні рекомендації для вирішення цих задач.
Description: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції, будівлі і споруди». Частина I: Будівельні конструкції і будівлі (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання)
Content: Вступ ...4 Тема 1. Визначення розрахункових характеристик матеріалів ...5 Тема 2. Навантаження і впливи ...10 Тема 3. Сталеві колони ...17 Тема 4. Підбір перерізу дерев'яної стійкі...22 Тема 5. Підбір перерізу центрально-стиснутого неармованого цегляного стовпа...27 Тема 6. Визначення розрахункового опору ґрунту...31 Додатки...36 Література, що рекомендується...62
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35626
Copyright owner: © Ігнатьєва Вікторія Борисівна, 2021
References (Ukraine): Маилян Р.Л. Строительные конструкции / Р. Л. Маилян, Д. Р. Маилян, Ю. А. Веселев. – Ростов н/д: Феникс, 2005. - 880 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_Буд_констр_будів_і_спор_Част_1.pdf2,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools