Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35531
Title: Автоматизація збору корпоративної та особистої інформації з відкритих джерел
Other Titles: Automation of open sources corporative and personal information collecting
Authors: Васюк, Катерина Володимирівна
Vasiuk, Kateryna
Bibliographic description (Ukraine): Васюк К. В. Автоматизація збору корпоративної та особистої інформації з відкритих джерел : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю „125 — кібербезпека“ / К. В. Васюк — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 73 с.
Issue Date: Jun-2021
Submitted date: Jun-2021
Date of entry: 25-Jun-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Марценюк, Василь Петрович
Martseniuk, Vasyl
UDC: 004.056
Keywords: Python
API
Telegram
бот
витік даних
OSINT
розвідка
Python
API
Telegram
bot
data leak
OSINT
intelligence
Number of pages: 73
Abstract: У кваліфікаційній роботі розроблено інструмент для збору доступної корпоративної та особистої інформації з використанням OSINT методик. Інструмент для збору інформації надає можливість своїм користувачам проводити перевірку причетності електронних адрес до витоку даних та оцінити стан їх захищеності. Окрім цього, користувачі можуть знайти інформацію про домен будь якої організації та дізнатися, які сервіси використовуються доменом і на основі цього провести аналіз на наявність вразливостей. Сервіс реалізовано за допомогою інтеграцій в боті месенджера Telegram. Програмна реалізація виконана мовою програмування Python, з використанням API ефективних та прогресивних OSINT інструментів таких як IntelligenceX та BuildWith.
In the qualification work developed a tool for collecting available corporate and personal information using OSINT methods. The information collection tool allows users to check the involvement of email addresses in data leakage and assess their security state. In addition, users can find information about any organization`s domain and find out what services are used by the domain and based on this information – analyze for vulnerabilities. The service is implemented through integrations in the Telegram messenger bot. The tool is written on Python programming language with using APIs of effective and progressive OSINT services such as IntelligenceX and BuildWith.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ ...7 ВСТУП ..8 Розділ 1 АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИК OSINT ...10 1.1 OSINT як частина системи кіберзахисту ... 10 1.2 OSINT інструменти та методики ...15 1.3 Аналіз відомих технічних рішень та програмних продуктів ... 22 1.4 Аналіз вимог до програмного забезпечення OSINT ...25 1.4.1 Розробка функціональних вимог ...25 1.4.2 Розробка нефункціональних вимог ...26 Розділ 2 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНА АВТОМАТИЗАЦІЯ OSINT ... 28 2.1 Моделювання математичного рішення ...28 2.2 Прогнозування загроз ..33 2.3 Архітектура API ...40 Розділ 3 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ OSINT ... 44 3.1 Реалізація та моделювання проектних рішень ....44 3.2 Тестування функціональних можливостей ...51 3.3 Конфігурація автоматизованої системи ...54 Розділ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ... 57 4.1 Значення адаптації в трудовому процесі .. 57 4.1.1 Фактори трудової адаптації ... 59 4.2 Підбирання оптимальних параметрів мікроклімату на робочих місцях ..60 4.3 Показники ефективності та заходи щодо покращенню умов та охорони праці ... 62 ВИСНОВОК ... 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...67 ДОДАТОК А ... 70 ДОДАТОК Б ...72 ДОДАТОК В .. 74 ДОДАТОК Г ... 75
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35531
Copyright owner: „© Васюк Катерина Володимирівна, 2021“
References (Ukraine): 1. The National Academies Press. Advances from the Behavioral and Social Sciences Intelligence Analysis for Tomorrow. 2011. 5 с. 2. J. Francined, P. Alonso, S. Sánchez. Open-Source Intelligence Resources: A Visual Perspective Analysis. Department of Computer Science, Spain. 2020. 12 с. 3. Statista. Number of daily active Facebook users worldwide as of 1st quarter 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/346167/facebook-global-dau/ (дата звернення: 01.05.2021). 4. Statista. Number of monthly active Instagram users from January 2013 to June. URL: https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/ (дата звернення: 04.05.2021). 5. Statista. Forecast of the number of LinkedIn users in the World from 2017 to 2025. URL: https://www.statista.com/forecasts/1147197/linkedin-users-in-the-world (дата звернення: 04.05.2021). 6. B. Meyer. COMB: largest breach of all time leaked online with 3.2 billion records. Cybernews. URL: https://www.statista.com/statistics/273550/data-breaches-recorded-in-the-united-states-by-number-of-breaches-and-records-exposed/ (дата звернення: 05.05.2021). 7. E. Bekker 533 Million Facebook Users’ Personal Data Leaked Online. Identityforce. URL: https://www.identityforce.com/blog/533-million-facebook-users-data-leaked-online (дата звернення: 05.05.2021). 8. E. Bekker 500 MILLION LINKEDIN ACCOUNTS LEAKED ON THE DARK WEB. URL: https://www.sontiq.com/resources/500m-linkedin-data-leak/ (дата звернення: 05.05.2021). 9. Statista. Annual number of data breaches and exposed records in the United States from 2005 to 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/273550/data-breaches- recorded-in-the-united-states-by-number-of-breaches-and-records-exposed/ (дата звернення: 11.05.2021). 10. Tdwi. U.S. Data Breaches Dropped by 30 Percent in 2020. URL: https://tdwi.org/articles/2021/04/02/u.s.-data-breaches-dropped-by-30-percent-in-2020.aspx (дата звернення: 10.05.2021). 11. J. Pastor-Calindo, P. Nespoli. The not yet exploited goldmine of OSINT: Opportunities, open challenges and future trends. Murcia, Spain, 2016. 2 c. 12. Mediasonar. OSINT Techniques for Organization POIs. URL: https://mediasonar.com/2020/08/26/osint-techniques-for-security-poi-organizations/ (дата звернення: 15.05.2021). 13. M. Bazzell. Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2018. 54-58 с. 14. Maltego. Tutorial – Part 1: Information gathering URL: https://cdn.ttgtmedia.com/rms/pdf/SearchSecurity.in_Maltego_tutorial_1.pdf (дата звернення: 10.05.2021). 15. C. Kubecka Hack the World with OSINT 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/332875854_Hack_the_World_with_OSINT (дата звернення: 13.05.2021) 16. В. Jansen. The Seventeen Theoretical Constructs of Information Searching and Information Retrieval. Journal of the American Society for Information Sciences and Technology. 2010. 10 c. 17. D. Kuropka. Models for the representation of natural language documents. Ontology-based information filtering and retrieval with relational databases. Advances in Information Systems and Management Science. 2004. 12 c. 18. M. Manning. Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press. 2008. 19. Міністерство охорони здоров’я України. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99. 1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/va042282-99#Text (дата звернення: 15.05.2021). 20. Нікітченко О. Ю., Нестеренко С. В. Соціальна й економічна ефективність рекомендацій з поліпшення умов праці. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. Харків. 2017. 5-6 c. 21. Москальова В. М. Охорона праці. Інтерактивний комплекс навчальнометодичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2009. 26 c. 22. Лукашевич Н. П. Виробнича адаптація як елемент трудовий кар’єри працівника. Київ: Знання, 2004. 31 c. 23. Шпак Л. Л. Становлення робітника: адаптація і виховання робітників кадрів. Профіздат, 1997. 12-14 c. 24. Комісарів Т.А. Управління людськими ресурсами. Київ: Справа, 2002. 42 c. 25. P. Durov. Durov`s Channel. Telegram. 2021. URL: https://t.me/durov/147 (дата звернення: 25.05.2021). 26. Rzheuskyi, A., Matsuik, H., Veretennikova, N., Vaskiv, R. Selective Dissemination of Information – Technology of Information Support of Scientific Research. Lviv Polytechnic National University. Lviv. 2019. 237 c.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:125 — Кібербезпека (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyp_Vasiuk_2021.pdfкваліфікпційна робота2,44 MBAdobe PDFView/Open
Avtorska_Vasiuk_2021.pdfавторська довідка237,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools