Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35411
Title: Автономна фотоелектрична установка з розподіленою фотоелектричної генерацією
Other Titles: Autonomous photovoltaic installation with distributed photovoltaic generation
Authors: Василенко, Богдан Миколайович
Vasylenko, Bohdan
Bibliographic description (Ukraine): Василенко Б. М. Автономна фотоелектрична установка з розподіленою фотоелектричної генерацією : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю "141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / Б. М. Василенко. – Тернопіль : ТНТУ, 2021. – 66 с.
Issue Date: Jun-2021
Date of entry: 21-Jun-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Філюк, Ярослав Олександрович
Filiuk, Yaroslav
UDC: 621.3
Keywords: автономна система електропостачання
економічна ефективність
відновлювальні джерела енергії
генератор
сонячна радіація
вітрогенератор
графік навантаження
сонячна батарея
autonomous power supply system
economic efficiency
solar radiation
Number of pages: 66
Abstract: В кваліфікаційній роботі було представлено структуру гібридної автономної енергосистеми в MatLab і техніко-економічний аналіз. Приведено загальний опис обладнання, яке використовувалося для моделювання перехідних процесів. Результати моделювання включали в себе випадки єдиної ФЕС і розподілене монтажне виконання конструкції. Також було обговорено проблеми з якістю електроенергії і втратами електроенергії в сільських мережах. Ці результати порівнюються з випадком АСЕП без ВДЕ.
The structure of the hybrid was presented in the qualification work autonomous power system in MatLab and feasibility study. A general description of the equipment used to model the transients is given. The simulation results included cases of a single FES and a distributed assembly design. Problems with electricity quality and electricity losses in rural networks were also discussed. These results are compared with the case of APSS without RES.
Description: У представленій кваліфікаційній роботі була розглянута і спроектована система електропостачання бази відпочинку. У першому розділі ми пропонуємо загальний опис значення РГ, огляд літератури, що відноситься до РГ, а також міжнародний досвід на прикладах Німеччини, США, Китаю. На основі рівня законодавства в країнах, які були представлені вище, всі вони мають зв'язок між урядом і власниками ВДЕ. Програми надійних стимулів державної підтримки в поєднанні з відносно високими тенденціями роздрібної торгівлі, прогресивними і адаптивними технологіями для виробництва ВДЕ привели США і Німеччину до лідируючих позиціях щодо встановленої потужності розподіленої фотоелектричної генерації. Це зростання, а також розвиток накопичувальних акумуляторів, зростання ринку електромобілів і інших технологій розподіленої енергії також привели до кількох успішних дій уряду, які спровокували ряд пропозицій і реалізації проектів ВДЕ. У другому і третьому розділах представлено структуру гібридної автономної енергосистеми в MatLab і техніко-економічний аналіз.
Content: Реферат 3 Вступ 6 1 Аналітичний розділ 8 1.1 Характеристики розподілу енергетики 8 1.2 Аналіз розподіленої генерації 9 1.3 Тенденції розвитку розподіленої фотоелектричної генерації за кордоном 11 1.3.1 Сполучені Штати Америки 11 1.3.2 Німеччина 15 2 Розрахунковий розділ 19 2.1 Математичне опис моделі з використанням matlab 19 2.1.1 Блок дизельної електростанції 19 2.2 Блок сонячної електростанції 21 2.3 Блок сонячної радіації і температури навколишнього середовища 26 2.4 Блок споживачів і ліній електропередачі 32 3 Проектно–конструкторський розділ 38 3.1 Техніко-економічний аналіз 38 3.1.1 Блок-схема АСЕП з розподіленою системою ФЕС 38 3.1.2 Регулювання сонячної електростанції 40 3.1.3 Інвертор 43 3.1.4 Акумуляторні батареї 49 3.1.5 Дизельна електростанція 52 3.2 Результати техніко-економічного аналізу 54 4 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 58 4.1 Організація охорони праці на підприємстві 58 4.2 Інфрачервоне випромінювання та особливості його дії на організм людини 59 4.3 Штучне освітлення виробничих приміщень, його нормування та види 61 Загальні висновки 63 Перелік посилань 62
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35411
Copyright owner: © Василенко Б. М., 2021
References (Ukraine): 1. Лукутин Б.В., Муравлев И.О., Плотников И.А. Децентрализованные системы электроснабжения с ветровыми и солнечными электростанциями: учебное пособие / Б.В. Лукутин, И.О. Муравлев, И.А. Плотников - Томск: Изд- во Томского политехнического университета, 2015. - 100 с. 2. Wood J. Local Energy: Distributed generation of heat and power. London: The Institution of Engineering and Technology, 2008. 3. Удалов С.Н. Возобновляемые источники энергии: учебное пособие / С.Н. Удалов - 3-е изд., перераб. доп. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. - 459 с. 4. Evans L.R. Fueling Our Future: An Introduction to Sustainable Energy . New York: The United States of America by Cambridge University Press, 2007. 5. Dugan R.C., McGranaghan M.F., Santoso S., Beaty H.W. Electrical Power Systems Quality. Digital Engineering Library: The McGraw-Hill Companies, 2004. 6. Nysten-Haarala S. The changing governance of renewable natural resources in northwest Russia. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2008. 7. Елистратов В.В. Автономное энергоснабжение: Режим доступа: //postnauka.ru/video/62744 8. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года.. Режим доступа: http://www.energystrategy.ru/ab_ins/sourc e/ES-2035_09_2015. 9. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учебное пособие / А.В. Лыкин - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. - 248 с. 10. ГОСТ Р 54531-2011. Альтернативные технологии. Возобновляемые и альтернативные энергетические ресурсы. Термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2013. Режим доступа: http://gostexpert.ru/data/files/54531- 2011/70239.pdf 11. Localized power generation: S&P Global Platts Режим доступа: https://www.platts.com/newsfeature/2013/electricpower/powergen/l ocal 12. Total energy consumption: Enerdata. Global Energy Statistical Yearbook 2017 Режим доступа: https://yearbook.enerdata.net/total- energy/world-consumption-statistics.html 13. Standard for Interconnecting Distributed Resources IEEE 1547. New York, the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Publishing, 2003. Режим доступа: http://grouper.ieee.org/groups/scc21/1547/1547_index.html 14. Ran Fu, Feldman D., Margolis R., Woodhouse M., Ardani K. U.S. Solar Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2017. National Renewable Energy Laboratory (NREL) Prepared under Task No SETP.10308.03.01.10, 2017. Technical report. Режим доступа: https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/68925.pdf 15. Cintuglu M.H., Altamirano A, Mohammed O.A. Modeling of PV Based Distributed Generator Systems with Diverse Load Patterns. The 12th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology. Miami, 2014. 16. Amaresh K., Sankar V. Modeling of Photovoltaic System Interconnected with Radial Distribution System using MATLAB/SIMULINK. In International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) 3/2013. Режим доступа: http://www.ijeit.com/Vol%203/Issue%203/IJEIT1412201309_39.pdf 17. Krismadiata, Narsudin A.R., Ping H.W., Selvaraj J. Photovoltaic module modeling using simulink/matlab. The 3rd International Conference on Sustainable Future for Human Security SUSTAIN 2012. Malaya, 2012. 18. Rodriguez J.R., Ruiz F., Biel D., Guinjoan F. Simulation and analysis of distributed PV generation in a LV network using MATLAB-Simulink. Circuits and Systems (ISCAS), Proceedings of 2010 IEEE International Symposium on. Paris, 2010. 19. 1.3 Billion are living in the dark: The Washington Post. Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/graphics/world/world- without-power/
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка_Василенко Б.М.docАвторська довідка_Василенко Б.М.70 kBMicrosoft WordView/Open
Робота_Василенко Б.М.pdfКваліфікаційна робота бакалавра_Василенко Б.М.1,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools