Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35344
Title: Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу “Інженерна геодезія” Для студентів спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”
Authors: Чорномаз, Наталія Юріївна
Данильченко, Світлана Михайлівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу “Інженерна геодезія” для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія / Укладачі : Н. Ю.Чорномаз, С. М. Данильченко. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. – 118 с.
Issue Date:  21
Date of entry: 15-Jun-2021
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 528
Keywords: Геодезія
Number of pages: 118
Abstract: Сучасна забудова міст, реконструкція і ремонт будівель, а також зведення промислових і цивільних об`єктів не можливо без глибоких знань з інженерної геодезії. Від змісту, повноти і точності геодезичних робіт значною мірою залежить не тільки якість будівництва, але й довговічність споруд.
Description: Навчальний посібник розглянуто й схвалено на засіданні методичного семінару кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 6 від 17 лютого 2021 р.
Content: Вступ...4 1. Техніка безпеки...5 Лабораторна робота №1 Плани, карти, масштаби і їх точність, умовні знаки. Вимір на картах довжин ліній. Побудова ліній заданої довжини з точністю, що відповідає точності масштабу...6 2. Лабораторна робота №2 Картометричні роботи: визначення географічних координат точки, вимірювання прямокутних координат точок. Вимірювання дирекційних кутів та румб вказаних напрямів...19 3. Лабораторна робота №3 Вимірювання площ на картах...28 4. Лабораторна робота №4 Картометричні роботи: визначення висот точок, перевищень між ними, обчислення крутизни схилів. Побудова на карті лінії із за заданим ухилом...36 5. Лабораторна робота №5 Картометричні роботи: побудова профілю місцевості за заданим на карті з горизонталями напрямку. Побудова проектної лінії...42 6. Лабораторна робота №6 Будова та перевірки нівелірів. Нівелірні рейки. Виконання пробного нівелювання. Обчислення журналу поздовжнього нівелювання траси...47 7. Лабораторна робота №7 Будова та перевірки технічних теодолітів. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів...69 8. Лабораторна робота №8 Складання топографічного плану будівельного майданчика за результатами нівелювання поверхні по квадратах...91 9. Лабораторна робота №9 Математичне опрацювання результатів геодезичних вимірів...101 Використана література...118
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35344
Copyright owner: © Чорномаз Н.Ю., Данильченко С.М., 2021
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): 1. Багратуни Г.В. Инженерная геодезія / Г.В. Багратуни и др. – М.: Недра, 1984. – 344 с.
2. Полищук Ю.В. Высотные разбивочные работы в строительстве / Ю.В. Полищук. – К.: Будівельник, 1980. – 104 с.
3. Практическое руководство по геодезическому обеспечению строительства зданий повышенной этажности / ГУГК, НИИПГ. – М.: Недра, 1984. – 120 с.
4. Руководство по расчету точности геодезических работ в промышленном строительстве / ГУГК. – М.: Недра, 1979. – 55 с.
5. Cправочник по инженерной геодезии: под ред. Н. Г. Видуева. – К.: Выща школа, 1978. – 376с.
6. Справочник по геодезическим разбивочным работам: под ред. Г.В. Багратуни. – М.: Недра, 1982. – 128 с.
7. Ратушняк Топографія з основами картографії: навчальний посібник / Г.С. Ратушняк. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 179 с.
8. Инженерная геодезия / Г.В. Багратуни, В.Н. Ганьшин, Б.Б. Данилевич и др. – М.: Недра, 1984. – 344 с.
9. Войтенко С.П. Геодезичні роботи в будівництві / С.П. Войтенко. – К.: ІСДО, 1993. – 144 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navch_posib_Inzh_heodeziya_2021.pdf2,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools