Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35243
Title: Документообіг в інформаційній системі управління підприємством
Authors: Королюк, Т.М.
Bibliographic description (Ukraine): Королюк Т. М. Документообіг в інформаційній системі управління підприємством / Т. М. Королюк // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). — Полтава : ПДАА, 2020. — С. 297-301.
Issue Date: 2020
Date of entry: 4-Jun-2021
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35243
References (Ukraine): 1. Степаненко О.І., Чернишенко Я.Г.Теоретично-практичні підходи до процесу документування облікової інформації про основні засоби підприємства: сучасність та перспективи розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 15. Част. 5. С. 155 –161.
2. Устинова О. Нова нормальність вимагає від бізнес-лідерства швидкої реакції та критичного мислення. KPMGReviewMagazine. 2020. No 8. С. 15 –19.
3. Цифрова трансформація документообігу.URL: https://sme.gov.ua/covid19/tsyfrova-trasformatsiya-dokumentoobigu/ (дата звернення 11.10.2020).
4. Майорова Н., Томачинська Л.SmartDocs$ - сучасне рішення управління підприємством та електронним документообігом. URL: https://intelserv.net.ua/blog/material/id/190(дата звернення 11.10.2020).
5. BAS Документообіг КОРП. URL: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-corp/bas-dokumentoobig/#recentPostsIn (дата звернення 11.10.2020)
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри бухгалтерського обліку та аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools