Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35166
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Відновлення деталей»
Authors: Левкович, Михайло Генадійович
Гупка, Андрій Богданович
Сіправська, Марія Дмитрівна
Bibliographic description (Ukraine): Конспект лекцій з дисципліни «Відновлення деталей» для здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» / Укладачі: Левкович М.Г., Гупка А.Б., Сіправська М.Д. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021. – 136 с.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 25-May-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя, ФМТ, каф. АМ
Description: Конспект лекцій розроблені відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».
Content: Вступ Тема 1. Надійність та зміна технічного стану деталей машин у процесі експлуатації Тема 2. Дефектація і сортування деталей та способи відновлення деталей Тема 3. Способи відновлення зварюванням Тема 4. Відновлення деталей металізацією Тема 5. Відновлення деталей спаюванням Тема 6. Відновлення деталей машин хромуванням Тема 7. Відновлення деталей машин залізненням Тема 8. Відновлення деталей машин іншими видами покриттів Тема 9. Відновлення деталей синтетичними матеріалам Тема 10. Відновлення деталей машин механічними способами Тема 11. Відновлення деталей складальних одиниць за допомогою полімерних матеріалів Тема 12. Механічна обробка деталей Список використаних джерел
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35166
Copyright owner: © Левкович М.Г., Гупка А.Б., Сіправська М.Д., 2021
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): Восстановления деталей машин: справочник / Ф.И. Пантелеенко, В.П. Лялякин, В.М. Иванов, В.М. Константинов // Под. ред. В.П. Иванова. – М: Машиностроение, 2003. – 672 с.
Способы и технологические процессы восстановления изношенных деталей: учебное пособие / П.К. Логинов, О.Ю. Ретюнский // Юргинский технологический институт. – Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 217 с.
Технологічні методи ремонтного відновлення деталей машин. Навчальний посібник / Д.Л. Радик, М.Г. Левкович , В.В. Васильків, М.Д. Радик. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 213 с.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій+.pdf2,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools