Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35165
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Відновлення деталей»
Authors: Левкович, Михайло Генадійович
Сташків, Микола Ярославович
Сіправська, Марія Дмитрівна
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, факультет інженерії машин, споруд та технологій, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Відновлення деталей» для здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» / Укладачі: Левкович М.Г., Сташків М.Я., Сіправська М.Д. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021. – 89 с.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 25-May-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя, ФМТ, каф. АМ
Description: Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».
Content: Практична робота №1 Автоматичне наплавлення під шаром флюсу Практична робота №2 Розрахунок режимів вібродугового наплавлення Практична робота №3 Розрахунок режимів наплавлення в середовищі вуглекислого газу Практична робота №4 Розрахунок режимів гальванічного покриття Практична робота №5 Оброблення деталей на свердлильних верстатах Практична робота №6 Оброблення деталей на токарних верстатах Практична робота №7 Оброблення деталей на фрезерних верстатах Практична робота №8 Оброблення деталей на шліфувальних верстатах СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35165
Copyright owner: © Левкович М.Г., Сташків М.Я., Сіправська М.Д., 2021
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): Кирилович В.А. Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПК / В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновський. Житомир: ЖІТГ, 2001.
Сердюк В.С. Основи оброблення матеріалів різанням та інструмент. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування» / В.С. Сердюк. – К.: Освіта України, 2006. – 186 с.
Нефёдов Н.А. Сборник задач по резанию металлов и режущему инструменту / Н.А. Нефёдов, К.А. Осипов. М.: Машиностроение, 1990. – 444 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧКА+.pdf3,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools