Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34830
Title: Методичні вказівки для виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни: “Генеративний дизайн та оптимізація у виробничих технологіях”
Authors: Васильків, Василь Васильович
Пилипець, Михайло Ількович
Данильченко, Лариса Миколаївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни: “Генеративний дизайн та оптимізація у виробничих технологіях” / В.В. Васильків , М.І. Пилипець , Л.М. Данильченко . - Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021. – 12 с.
Issue Date: Apr-2021
Submitted date: Apr-2021
Date of entry: 12-Apr-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя, ФМТ, каф. МТ
Description: Методичні вказівки розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освітнього рівня магістр за спеціальністю 131 “Прикладна механіка” та блоку вибіркових дисциплін інших спеціальностей.
Content: 1 МЕТА РОБОТИ 2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДЗ 4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 6 СПИСОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 7 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34830
Copyright owner: Васильків В.В., Пилипець М.І,., Данильченко Л.М., 2021
References (Ukraine): 1. Топологическая оптимизация геометрии изделия как путь повышения прибыльности предприятия [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://blog.iqb.ru/geometrv-topology-optimization
2. Генеративный дизайн: на пороге новой эпохи проектирования [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/comDanv/nanosoft/blog/345500/
3. Дизайн: от создания вещей к проектированию будущего [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://без1ап-thinker.liveiournal.com/52932.html
4. Generative design Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_design
5. Експериментальні дослідження в технології машинобудування: навч. пос. з дисц. ”Наукові дослідження і теорія експерименту”. / [уклад. Васильків В.В., Радик Д.Л.]. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 256 с.
6. Терміни та визначення в технічній творчості та наукових дослідженнях: методичний посібник / [уклад. Пилипець М.І, Васильків В.В., Радик Д.Л.] – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. – 256 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки ІНДЗ.pdf506,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools