Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34818
Title: Роль та значення фінансування в процесі розвитку ОТГ
Authors: Юрик, Наталія Євгенівна
Рикович, Марія Степанівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Рикович М. C. Роль та значення фінансування в процесі розвитку ОТГ. Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні / М. C. Рикович, Н. Є. Юрик // Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні», м. Херсон, 10 грудня 2020 р. Херсон : ХНТУ, 2020. С. 86-88.
Conference/Event: І Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні»
Issue Date: 10-Dec-2020
Date of entry: 5-Apr-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Херсон :Херсонський національний технічний університет
Supervisor: Юрик, Наталія Євгенівна
UDC: УДК 336.1:336.7
Page range: 86-88
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34818
Copyright owner: Юрик Наталія Євгенівна
Рикович Марія Степанівна
References (Ukraine): 1. Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 р. № 591-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-р. 2. Латинін М. Фінансово-економічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування в Україні. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/1/05.pdf. 3. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація : практичний посібник. Київ : ТОВ «Софія», 2012. 120 с.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник конференції, м. Херсон - 10 грудня 2020 р..pdfЗбірник4,92 MBAdobe PDFView/Open
Rolʹ ta znachennya finansuvannya.pdfСтаття353,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools