Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34816
Title: Методичні вказівки для виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни: “CAM і CAE системи машинобудівних виробництв”
Authors: Васильків, Василь Васильович
Радик, Дмитро Леонідович
Сіправська, Марія Дмитрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни: “CAM і CAE системи машинобудівних виробництв” / В. В. Васильків, Д. Л. Радик, М. Д. Сіправська. - Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021. – 19 с.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 5-Apr-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя, ФМТ, каф. МТ
Description: Методичні вказівки розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”.
Content: 1 МЕТА РОБОТИ 2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДЗ 4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 6 ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО- ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34816
Copyright owner: Васильків В. В., Радик Д. Л., Сіправська М. Д., 2021
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІНДЗ_CAD_CAM.pdf503,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools