Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34814
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 на тему: “Автоматизований розрахунок режимів різання з використанням програмного продукту KONCUT”
Other Titles: з дисципліни: “CAM і CAE системи машинобудівних виробництв”
Authors: Васильків, Василь Васильович
Радик, Дмитро Леонідович
Сіправська, Марія Дмитрівна
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, факультет інженерії машин, споруд та технологій, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 на тему: “Автоматизований розрахунок режимів різання з використанням програмного продукту KONCUT” з дисципліни: “CAM і CAE системи машинобудівних виробництв” / В.В. Васильків, Д.Л. Радик, М.Д. Сіправська. - ТНТУ, 2021. - 19 с
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 5-Apr-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя, ФМТ, каф. МТ
Abstract: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 на тему:“Автоматизований розрахунок режимів різання з використанням програмного продукту KONCUT” з дисципліни: “CAM і CAE системи машинобудівних виробництв”
Description: Методичні вказівки розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”.
Content: 1 МЕТА РОБОТИ 2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ 4 СТРУКТУРА ЗВІТУ 5 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 6 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34814
Copyright owner: ТНТУ, 2021
References (Ukraine): 1. Калачёв О.Н., Погорелов С.А. Автоматизированное проектирование размерной структуры механообработки в среде АutoCAD) // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. Изд-во “Научтехлитиздат”. - М.: - 2002. - №3. - С. 9-15.
2. Калачёв О.Н. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2002611770 “KONCUT“ Расчёт режимов резания». Роспатент
3. Калачёв О.Н., Оборин А.В. Программная система KONCUT для расчета оптимальных режимов механообработки с учетом технико-экономических показателей // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. Изд-во «Научтехлитиздат». - М.: - 2002. - №11. - С. 68-70.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod. Lab_4.pdf933,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools