Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34242
Title: Легітимація та ефективність ґендерних квот в Україні
Authors: Щигельська, Галина Остапівна
Потіха, Оксана Богданівна
Чоп, Тамара Олександрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Щигельська Г. О. Легітимація та ефективність ґендерних квот в Україні / Г. О. Щигельська, О. Б. Потіха, Т. О. Чоп // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні дослідження правової та історичної науки" (випуск 29)", 10 лютого 2021 року. — Тернопіль, 2021. — С. 33–36.
Conference/Event: Актуальні дослідження правової та історичної науки
Issue Date: 10-Feb-2021
Submitted date: 10-Feb-2021
Date of entry: 17-Feb-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 340 (063)
BBK: 67.0я43
Keywords: виборче законодавство
місцеві вибори
ґендерні квоти
Page range: 33-36
Abstract: Особливості впровадження у виборче законодавство України ґендерного квотування та набрання чинності Закону України «Про місцеві вибори» 2015 р.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34242
ISBN: 2617-2364
Copyright owner: © Щигельська Г. О., Потіха О. Б., Чоп Т. О., 2021
URL for reference material: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=3168
References (Ukraine): 1. Legislated candidate quotas. - URL: https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/legislative-overview.
2. Закон України «Про місцеві вибори» // Верховна Рада України: [офіційний веб портал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text.
3. Карась Т. О. Гендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування / Т.О. Карась, С.М. Оксамитна // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. 2016. Т. 187. С. 39-47.
4. Виборчий кодекс України // Верховна Рада України: [офіційний веб портал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text.
5. Веб-відображення інформаційно-аналітичної системи “Місцеві вибори”. – URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/wm001.html.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_.pdfЕфективність ґендерних квот в Україні192,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.