Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34146
Title: Використання CFD моделювання для виведення числа Nu компактного пучка труб
Authors: Троханяк, Віктор Іванович
Горобець, Валерій Григорович
Affiliation: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Bibliographic description (Ukraine): Троханяк В. І. Використання CFD моделювання для виведення числа Nu компактного пучка труб / В. І. Троханяк, В. Г. Горобець // Проблеми сучасної теплоенергетики. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю професора Драганова Бориса Харлампійовича. 10-11 грудня 2020р., Київ, Україна. – К. : «ЦП "КОМПРИНТ"», 2020. – С. 50-52.
Conference/Event: Проблеми сучасної теплоенергетики
Issue Date: 10-Dec-2020
Date of entry: 22-Jan-2021
Country (code): UA
UDC: 536.24
533.6
Page range: 50-52
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34146
References (Ukraine): Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках – М.: Наука, 1982. 472 с.
Горобець В. Г., Троханяк В. І. Моделювання процесів переносу та теплогідравлічна ефективність кожухотрубного теплообмінника з компактним розташуванням пучків труб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». 2014. Вип. 194, Ч. 2. С. 147–155.
Троханяк В. И., Богдан Ю. А. Оценка теплогидравлической эффективности кожухотрубного теплообменного аппарата с компактным размещением труб в пучках на основе компьютерного численного моделирования процессов тепломассопереноса: [электронный ресурс] // APRIORI. Серия «Естественные и технические науки». 2015. № 6. Режим доступа к ресурсу: http://apriori-journal.ru/seria2/6-2015/Trohanyak-Bogdan2.pdf.
Горобець В. Г., Богдан Ю. О., Троханяк В. І.. Теплообмінне обладнання для когенераційних установок – К.: «ЦП «Компринт», 2017. 203 с.
Троханяк В. І. Визначення коефіцієнта тепловіддачі при чисельному моделюванні трубного пучка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2015. Вип. 15, Т. 2. С. 332–337.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези доповідей 2020 Троханяк В.І., Горобець В.Г. 50-52.pdf793,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools