Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33724
Title: Conditions for ensuring energy-saving use of translucent structures of exterior wall envelope
Other Titles: Умови забезпечення енергоощадного використання світлопрозорих зовнішніх огороджувальних конструкцій
Authors: Бурмака, Віталій Олександрович
Тарасенко, Микола Григорович
Козак, Катерина Миколаївна
Сабат, Наталія Василівна
Хомишин, Віктор Григорович
Юськів, Володимир Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Bibliographic description (Ukraine): V. Burmaka, M. Tarasenko, K. Kozak, N. Sabat, V. Khomyshyn, V. Yuskiv. Conditions for ensuring energy-saving use of translucent structures of exterior wall envelope. Energy Engineering and Control Systems, 2020, Vol. 6, No. 2, pp. 71 – 80. https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.071
Bibliographic description (International): V. Burmaka, M. Tarasenko, K. Kozak, N. Sabat, V. Khomyshyn, V. Yuskiv. (2020). Conditions for ensuring energy-saving use of translucent structures of exterior wall envelope. Energy Engineering and Control Systems, 6(2), 71-80. https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.071
Journal/Collection: Energy Engineering and Control Systems
Issue: 2
Volume: 6
Issue Date: 18-Dec-2020
Submitted date: 28-Aug-2020
Date of entry: 29-Dec-2020
Publisher: Національний університет «Львівська політехніка»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Національний університет «Львівська політехніка»
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.071
UDC: 628.924
Keywords: TSEWE
daylight factor
composite index of glazing rooms
energy efficiency of daylighting
СЗОК
коефіцієнт природного освітлення
зведений індекс засклення приміщення
енергоефективність природного освітлення
Page range: 71-80
Start page: 71
End page: 80
Abstract: The article focuses on determining the translucent structures of exterior wall envelope (TSEWE) properties influence on the total energy balance of the room. The dependence of the energy consumption for artificial lighting on the daylight factor, coefficient of relative penetration of solar radiation (CRPSR) and TSEWE area is determined for Ternopil city. The relationship between the electricity expenses for heating and cooling the room by channel air conditioners on the size and properties of TSEWE is established. Inequalities were obtained that allow us to establish the conditions under which the TSEWE use will have a positive effect on the total energy balance of the office room for the Ternopil city. According to the obtained results, it is possible to determine the thermal resistance, CRPSR and the TSEWE area at which energy savings will occur while observing the climate conditions in the room prescribed by regulations documents.
Description: Стаття присвячена визначенню впливу властивостей світлопрозорих зовнішніх огороджувальних конструкцій (СЗОК) на сумарний енергетичний баланс приміщення. Розглянуто вплив термічного опору та коефіцієнту відносного проникнення сонячної радіації (КВПРС) засклення СЗОК на величину витрати електроенергії в опалювальний та охолоджувальний періоди для компенсації втрат та надходжень теплової енергії відповідно. Визначено залежність витрат електроенергії на штучне освітлення від величини коефіцієнта природного освітлення в розрахунковій точці на робочій поверхні, КВПСР та від площі СЗОК для м. Тернопіль. Встановлено залежність між витратами електроенергії на опалення та охолодження приміщення канальними кондиціонерами від розмірів та властивостей СЗОК. Це дає можливість визначати ті значення термічного опору та КВПСР, при яких використання СЗОК дозволить зменшити сумарне споживання електроенергії офісним приміщенням. Отримано нерівності, які дозволяють визначати термічний опір, КВПСР та площу СЗОК при яких буде виникати економія електроенергії при дотриманні нормованих показників клімату приміщення. Незважаючи на те, що результати розрахунків представлені тільки для м. Тернопіль, розроблена методика дійсна для будь-якого регіону.
URI: http://science.lpnu.ua/jeecs/all-volumes-and-issues/volume-6-number-2-2020/conditions-ensuring-energy-saving-use
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33724
ISSN: 2415-7287
2411-8028
Copyright owner: © Бурмака Віталій Олександрович; Тарасенко Микола Григорович; Козак Катерина Миколаївна; Сабат Наталія Василівна; Хомишин Віктор Григорович; Юськів Володимир Іванович, 2020
URL for reference material: http://science.lpnu.ua/jeecs/all-volumes-and-issues/volume-6-number-2-2020/conditions-ensuring-energy-saving-use
References (Ukraine): Тарасенко М.Г., Козак К.М., Бурмака В.О. (2015). Динаміка параметрів розрядних ламп високого тиску при розгоранні та димеруванні. Світлотехніка та електроенергетика, 3-4, 15-21.
Підгорний О.Л., Плоский В.О., Сергійчук О.В. (2010). Актуальні проблеми геометричного моделювання в задачах енергозбереження у будівництві. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 14, 25-31.
Мартинов В.Л. (2013). Визначення оптимальної орієнтації енергоефективних будівель з дотриманням норм освітленості та інсоляції. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 5, 173-176.
Філоненко О.І. (2013). Вплив повітропроникності конструкції на її теплозахисні властивості. Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). НТУ, 39(4(1)), 261-265.
Філоненко О.І., Вельбой М.А. (2013). Аналіз енергоефективності стінових конструкцій залежно від їх архітектурно-конструктивних особливостей. Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]. Сер.: Галузеве машинобудування, будівництво, 4(2), 233-239.
Самойлов С.И., Соловьёв А.К. (2000). Проектирование светопроемов в офисах и экономия энергии. Светотехника, 1, 23-25.
Arasteh D.K., Kohler C., Griffith B. (2009). Modeling windows in energy plus with simple performance indices. Department of Energy R&D, USA, 30.
Hart R., Goudey H., Arasteh D.K. Curcija D.C. (2012). Thermal performance impacts of center-of-glass deflections in installed insulating glazing units. Energy and Buildings, 54, 453-460. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.06.026
Gustavsen A., Grynning S., Arasteh D.K., Jelle B.P., Goudey H. (2011). Window sizes required for the energy efficiency of a building against window sizes required for view. Energy and Buildings, 43(10), 2583–294. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.05.010
Gustavsen A., Grynning S., Arasteh D.K., Jelle B.P., Goudey H. (2011). Window sizes required for the energy efficiency of a building against window sizes required for view. Energy and Buildings, 43(10), 2583–294. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.05.010
Muhaisen A.S. Dabboor H.R. (2015). Studying the impact of orientation, size, and glass material of windows on heating and cooling energy demand of the gaza strip buildings. Journal of Architecture and Planning, 27, 1-15.
Клевець К. (2013). Вплив теплових надходжень через вікна південного фасаду на створення комфортних умов у приміщенні. Прикладна геометрія та інженерна графіка, 91, 196-200.
Колесник И.А., Петренко В.О., Ветвицкий И.Л., Ветвицкая Д.А. (2016). Анализ влияния теплотехнических характеристик оконных блоков на состояние микроклимата помещений в отопительный период. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве, 92, 67-72.
Zekraoui D., Zemmouri N. (2017). The impact of window configuration on the overall building energy consumption under specific climate conditions. Energy Procedia, 115, 162-172. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.05.016
Bülow-Hübe H. The effect of glazing type and size on annual heating and cooling demand for Swedish offices. Proc. of Renewable Energy Technologies in Cold Climates ’98. Montréal, Québec, Canada, 1998, 188-193.
Melendo J.M.A., la Roche P. Effects of window size in daylighting and energy performance in buildings. American Solar Energy Society - SOLAR2008, Including Proc of 37th ASES Annual Conf, 33rd National Passive Solar Conf, 3rd Renewable Energy Policy and Marketing Conf: Catch the Clean Energy Wave2008, 2008, 4345-4351.
Dipa S., Sazdik A., Shahriar A.T.M., Mithu N.H. (2017). North-south vs east-west: the impact of orientation in daylighting design for educational buildings in Bangladesh. Architecture Research, 7(4), 184-189. http://dx.doi.org/10.5923/j.arch.20170704.06
Eljojo A. (2017). Effect of windows size, position and orientation on the amount of energy needed for winter heating and summer cooling. Journal of Engineering Research and Technology, 1(1), 1-8. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32424.47361
Карюк, А.М., Кошлатий, О.Б. (2015). Економічно доцільний опір теплопередачі зовнішніх стін цивільних будівель для різних регіонів україни. Нові технології в будівництві, 29, 35-39.
Firas M.S. (2014). Daylighting: an alternative approach to lighting buildings. Journal of American Science, 10(4), 1-5.
Noureddine Z., Djamel Z. The impact of window configuration on the overall building energy consumption under specific climate conditions. International conference – alternative and renewable energy quest, areq 2017, 1-3 February, 2017, 115, 162-172. http://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.05.016
Nedhal A., Syed F.S.F., Adel A. (2016). Relationship between window-to-floor area ratio and single-point daylight factor in varied residential rooms in Malaysia. Indian Journal of Science and Technology, 33(9), 1-8. http://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i33/86216
Memon, S., Eames, P.C. (2017). Solar Energy Gain and Space-Heating Energy Supply Analyses for Solid-Wall Dwelling Retrofitted with the Experimentally Achievable U-value of Novel Triple Vacuum Glazing. Journal of Daylighting, 4, 15-25. http://dx.doi.org/10.15627/jd.2017.2
Галінська, Т.А., Крепка, Т.С. (2011). Експериментальні дослідження розподілу природного освітлення у приміщеннях лекційних аудиторій корпусу «п» ПолтНТУ, яке здійснюється через бокові світлопрорізи в огородженні будівлі. Збірник наукових праць. Сер.: Галузеве машинобудування, будівництво, 2, 241-251.
Галінська Т.А., Носач Б.Л., Лещенко М.В., Ліхтей В.В. (2013). Експериментальні дослідження теплотехнічних властивостей світлопрозорих огороджувальних конструкцій. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития, 68, 104-108.
Галінська Т.А. (2013). Удосконалення методики проектування природного освітлення приміщень будівель. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 25, 528-541.
Галінська Т.А. (2006). Розрахунок природного освітлення приміщень будівель, які освітлюються через зенітні прямокутні у плані ліхтарі при ясному і хмарному небі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 76, 151-158.
Галінська Т.А. Комплексний метод вирішення освітлення будівель при ясному та хмарному небі: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01. Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Полтава, 2011, 24.
Черненко П.О., Мартинюк О.В. (2012). Підвищення ефективності короткострокового прогнозування електричного навантаження енергооб’єднання. Технічна електродинаміка, 1, 63-70.
eia. U. S. Energy Information Administration [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.eia.gov. – How much electricity is used for lighting in the United States?
Айзенберг Ю.Б., Варфоломеев Л.П. (2011). Как повысить энергоэффективность освещения. Спец. выпуск АВОК, 3, 52-56.
Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Губа Л.М. (2016). Порівняння динаміки світлових та колірних характеристик компактних люмінесцентних та світлодіодних ламп в процесі строку служби. Technology audit and production reserves, 30(4), 63-69. http://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.74678
Тарасенко М.Г., Козак К.М. (2013). Комплексний підхід щодо визначення енергоефективності джерел світла. Світлотехніка та електроенергетика, 33(1), 27-33.
Бурмака В., Тарасенко М., Козак К., Хомишин В. (2019). Вплив орієнтації світлопрозорої зовнішньої огороджувальної конструкції на енергетичний баланс приміщення. Вісник ТНТУ. – Т.: ТНТУ, 94(2), 111-122. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.111
Byrne P. Comparison Study of Four Popular Lighting Simulation Software Programs. Brunel University, 2014, 81.
Gábrová L., Hlásková M., Vajkay F. (2016). Comparative evaluation of daylighting simulation programs. Applied Mechanics and Materials, 824, 732-739. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.824.732
Burmaka V., Tarasenko M., Kozak K., Omeiza L.A., Sabat N. (2020). Effective use of daylight in office rooms. Journal of Daylighting, 7(2), 154-166. https://dx.doi.org/10.15627/jd.2020.15
Burmaka V., Tarasenko M, Kozak K, Khomyshyn V. (2018). Definition of a composite index of glazing rooms. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(10 (94)), 22-28. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.141018
Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения (к СНиП II-4-79). – М.: Стройиздат, 1980, 156.
Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції: ДСТУ-Н Б А.2.2-5.2007. – [Чин. від 01.07.2008]. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2008.
Строительные нормы и правила. Часть II «Нормы проектирования. Глава 33 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»: СНиП II-33-75. – [Чин. від 01.07.1976]. – М.: Строииздат, 1976, 109.
Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2016. – [Чин. від 01.05.2017]. – К.: Мінрегіон України, 2017, 31.
Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT): ДСТУ Б EN 15251. – [Чин. від 01.07.2008]. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2008, 33.
Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1-27 2010. – [Чин. від 01.11.2011]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011, 123.
Tarasenko M., Burmaka V., Kozak K. (2018). Залежності відносної та абсолютної площ засклення від конфігурації та загальної площі віконного прорізу. Вісник ТНТУ. – Т.: ТНТУ, 89(1), 122-131. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.01.122
Тарасенко М. Г. Бурмака В., Козак К. Залежності відносної площі засклення від загальної площі віконного прорізу. Materials 6th International Scientific Conference «Lighting and power engineering: history, problems and perspectives», 30 січня - 02 лютого 2018 року. – Т.: ФОП Паляниця В.А., 2018, 99-100.
Инженерная энциклопедия. Дежурное отопление. URL: http://engineeringsystems.ru/d/dejurnoe-otoplenie.php.
Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції: ДСТУ-Н Б А.2.2-5.2007. – [Чин. від 01.07.2008]. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2008.
Природне і штучне освітлення: ДБН В.2.5-28:2018. – [Чин. від 01.03.2019]. – К.: Мінрегіон України, 2018, 113.
Любарець О.П. (2018). Розрахункові параметри охолоджувального періоду в Україні. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 24, 11-16.
References (International): Tarasenko M., Kozak K., Burmaka V. (2015). Dynamic of parameters of high-pressure discharge lamp at building-up and dimming. Lighting Engineering & Power Engineering, 3-4, 15-21.
Pidhornyi O.L., Ploskyi V.O., Serhiichuk O.V. (2010). Actual problems of geometric modeling in the tasks of energy conservation in construction. Ventyliatsiia, Osvitlennia ta Teplohazopostachannia, 14, 25-31.
Martynov V.L. (2013). Optimization of orientation of energy-efficient buildings in compliance with lighting and insolation standards. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 5, 84-89.
Filonenko O.I. (2013). Effect of breathability of a structure on its heat-shielding properties. Zbirnyk naukovykh prats' [National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»]. Ser.: Industry engineering, construction, 4(1), 261-265.
Filonenko O.I., Velboi M.A. (2013). Analysis of energy efficiency of wall structures depending on their architectural and structural features. Zbirnyk naukovykh prats' [National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»]. Ser.: Industry engineering, construction, 4(2), 233-239.
Samoilov S.Y., Solovev A.K. (2000). Designing of the window openings in offices and saving energy. Svetotekhnyka, 1, 23-25.
Arasteh D.K., Kohler C., Griffith B. (2009). Modeling windows in energy plus with simple performance indices. Department of Energy R&D, USA.
Hart R., Goudey H., Arasteh D.K., Curcija D.C. (2012). Thermal performance impacts of center-of-glass deflections in installed insulating glazing units. Energy and Buildings, 54, 453-460. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.06.026
Gustavsen A., Grynning S., Arasteh D.K., Jelle B.P., Goudey H. (2011). Window sizes required for the energy efficiency of a building against window sizes required for view. Energy and Buildings, 43(10), 2583-294. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.05.010
Muhaisen A.S., Dabboor H.R. (2015). Studying the impact of orientation, size, and glass material of windows on heating and cooling energy demand of the Gaza strip buildings. Journal of Architecture and Planning, 27, 1-15.
Klevets K. (2013). Influence of heat income through of the south facade windows for the creation of comfort conditioning. Applied geometry and graphics, 91, 196-200.
Kolesnyk Y.A., Petrenko V.O., Vetvytskyi Y.L., Vetvytskaia D.A. (2016). Analysis of influence thermal performance of windows on the state room climate during the heating period. Construction, Materials Science, Mechanical Engineering, 92, 67-72.
Zekraoui D., Zemmouri N. (2017). The impact of window configuration on the overall building energy consumption under specific climate. Energy Procedia, 115, 162-172. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.05.016
Bülow-Hübe H. The effect of glazing type and size on annual heating and cooling demand for Swedish offices. Proc. of Renewable Energy Technologies in Cold Climates ’98. Montréal, Québec, Canada, 1998, pp. 188-193.
Melendo J.M.A., la Roche P. Effects of window size in daylighting and energy performance in buildings. American Solar Energy Society - SOLAR2008, Including Proc of 37th ASES Annual Conf, 33rd National Passive Solar Conf, 3rd Renewable Energy Policy and Marketing Conf: Catch the Clean Energy Wave2008, 2008, pp. 4345-4351.
Dipa S., Sazdik A., Shahriar A.T.M, Mithun N.H. (2017). North-south vs east-west: the impact of orientation in daylighting design for educational buildings in Bangladesh. Architecture Research, 7(4),184-189. https://doi.org/10.5923/j.arch.20170704.06
Eljojo A. (2017). Effect of windows size, position and orientation on the amount of energy needed for winter heating and summer cooling. Journal of Engineering Research and Technology, 1(1), 1-8. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32424.47361
Kariuk A.M. Koshlatyi O.B. (2015). Economically viable heat resistance of exterior walls of civil buildings for different regions of Ukraine. Novì tehnologìï v budìvnictvì, 29, 35-39.
Firas M.S. (2014). Daylighting: an alternative approach to lighting buildings. Journal of American Science, 10(4), 1-5.
Noureddine Z., Djamel Z. The impact of window configuration on the overall building energy consumption under specific climate conditions. International conference – alternative and renewable energy quest, areq 2017, 1-3 February, No. 115, 2017, 162-172. http://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.05.016
Nedhal A., Syed F.S.F., Adel A. (2016). Relationship between window-to-floor area ratio and single-point daylight factor in varied residential rooms in Malaysia. Indian. Journal of Science and Technology, 33(9), 1-8. http://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i33/86216
Memon S., Eames P.C. (2017). Solar energy gain and space-heating energy supply analyses for solid-wall dwelling retrofitted with the experimentally achievable u-value of novel triple vacuum glazing. Journal of Daylighting, 4, 15-25. http://dx.doi.org/10.15627/jd.2017.2
Galinska T.A., Krepka T.S. (2011). Experimental researches of distribution of natural illumination in apartments of lecture audiences of PoltNТU "P" corps which realizes through lateral lightopening in protection of building. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 30(2), 241-251.
Galinska T.A., Nosach B.L., Leshchenko M.V., Likhtei V.V. (2013). Experimental studies of the thermal properties of translucent enclosing building envelope. Construction, materials science, mechanical engineering, 68, 104-108.
Galinska T.A. (2013). Improvement of techniques designing of the daylight in premises of the building. Resource-saving materials, structures, buildings and structures, 25, 528-541.
Galinska T.A. (2006). Calculation of daylighting in buildings, illuminated through zenith rectangular lanterns in plan with a clear and cloudy sky. Scientific and technical collection is the «Communal economy of cities», 76, 151-158.
Galinska T.A. A comprehensive method for solving the lighting of buildings under clear and cloudy skies. National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic». Poltava, 2011, 24.
Chernenko P.O., Martyniuk O.V. (2012). Enhancing the effectiveness of short-term forecasting of electric load of united power system. Tekhnichna Elektrodynamika, 1, 63-70.
eia. U. S. Energy Information Administration. Available at: https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=99&t=3
Ajzenberg Ju.B., Varfolomeev L.P. (2011). How to increase lighting energy efficiency. Spec. vypusk AVOK, 3, 52-56.
Kozhushko G., Basova Yu., Huba L. (2016). Comparison of the dynamics of light and color characteristics of compact fluorescent and led lamps in process of service life. Technology audit and production reserves, 30(4), 63-69. (in Ukrainian). http://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.74678
Tarasenko M., Kozak K. (2013). Comprehensive approach to determine the energy efficiency of light sourse. Lighting Engineering & Power Engineering, 33(1), 27-33.
Burmaka V., Tarasenko M., Kozak K., Khomyshyn V. (2019). Impact of the translucent structures of exterior wall envelope orientation on the energy balance of the premises. Scientific Journal of TNTU (Tern.), 94(2), 111-122. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.111
Byrne P. (2014). Comparison Study of Four Popular Lighting Simulation Software Programs. Brunel University.
Gábrová L., Hlásková M., Vajkay F. (2016). Comparative Evaluation of Daylighting Simulation Programs. Applied Mechanics and Materials, 824, 732-739. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.824.732
Burmaka V., Tarasenko M., Kozak K., Omeiza L.A., Sabat N. (2020). Efficiency using of daylight in office rooms. Journal of Daylighting, 7(2), 154-166. https://dx.doi.org/10.15627/jd.2020.15
Burmaka V., Tarasenko M., Kozak K., Omeiza L.A., Sabat N. (2020). Efficiency using of daylight in office rooms. Journal of Daylighting, 7(2), 154-166. https://dx.doi.org/10.15627/jd.2020.15
A guide to the calculation and design of natural, artificial and combined lighting (to SNiP II-4-79). M.: Strojizdat, 1980, 156 p.
Guidelines for the development and compilation of an energy passport of buildings for new construction and reconstruction: DSTU-N B A.2.2-5.2007. K.: Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine, 2008.
Building regulations. Part II «Design standards. Chapter 33 «Heating, ventilation and air conditioning»: SNiP II-33-75. M.: Strojizdat, 1976, 109 p.
Thermal insulation of buildings: DBN V.2.6-31:2016. K.: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2017, 31 p.
Estimated parameters of the microclimate of premises for the design and assessment of the energy characteristics of buildings in relation to air quality, thermal comfort, lighting and acoustics (EN 15251:2007, IDT): DSTU B EN 15251. K.: Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine, 2008, 33 p.
Construction climatology: DSTU-N B V.1.1-27 2010. K.: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2011, 123 p.
Tarasenko M., Burmaka V., Kozak K. (2018). Dependences of relative and absolute glazed area from configuration and common areas of window embrasure. Scientific Journal of TNTU (Tern.), 89(1), 122-131. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.01.122
Tarasenko M., Burmaka V., Kozak K. “Relative area of glazing dependences from the overall area of the window embrasure”. Materials 6th International Scientific Conference «Lighting and power engineering: history, problems and perspectives» (Tern., January 30 - February 02, 2018), 2018, pp. 99-100.
Engineering encyclopedia. URL: http://engineeringsystems.ru/d/dejurnoe-otoplenie.php.
Guidelines for the development and compilation of an energy passport of buildings for new construction and reconstruction: DSTU-N B A.2.2-5.2007. K.: Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine, 2008.
Daylighting and artificial lighting: DBN V.2.5-282018. K.: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2018, 113 p.
Liubarets O.P. (2018). Calculation parameters for cooling period in Ukraine. Heating, Ventilation and Air Conditioning in Buildings, 24, 11-16.
Content type: Article
Appears in Collections:Статті студентівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools