Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32940
Title: Підприємницькі ризики як можливість забезпечення конкурентоспроможності
Authors: Химич, Ірина Григорівна
Тимошик, Наталія Степанівна
Подвірна, Тетяна Володимирівна
Affiliation: ТНТУ, каф. ЕФ
Bibliographic description (Ukraine): Химич І. Г. Підприємницькі ризики як можливість забезпечення конкурентоспроможності / І. Г. Химич, Н. С. Тимошик, Т. В. Подвірна // Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 31 жовтня 2020 року. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. - С. 451-453.
Conference/Event: Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 31 жовтня 2020 року
Issue Date: Oct-2020
Submitted date: Oct-2020
Date of entry: 14-Nov-2020
Publisher: Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020
UDC: 330.34 + 339.94 (063)
BBK: 65 я 431
Keywords: підприємницька діяльність
конкурентоспроможність
бізнес-середовище
ризиковість
підприємницькі ризики
рівень інфляції
рівень інновацій
рівень безробіття
кредитоспроможність
кредитодоступність
стратегія пристосування
прогнозна модель
поліноміальна лінія тренду
рівень інвестування
Page range: 451-453
Abstract: Відомо, що будь-яка підприємницька діяльність не може здійснюватися без ризику. Тому, існування як позитивного, так і негативного впливу певних факторів, які характеризуються ризиковістю є явищем звичним для суб’єктів підприємництва.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32940
Copyright owner: © Химич І.Г., Тимошик Н.С., Подвірна Т.В., 2020
References (Ukraine): Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 19.10.2020)
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез_ХНУ_31102020.pdf931,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools