Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32775
Title: Інформаційно-вимірювальна система для діагностики захворювань зорового аналізатора
Authors: Ткачук, Роман Андрійович
Мацюк, Олександр Васильович
Affiliation: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Ткачук Р. А. Інформаційно-вимірювальна система для діагностики захворювань зорового аналізатора / Роман Андрійович Ткачук, Мацюк Олександр Васильович // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - Хмедьницький :Технологічний університет Поділля, 2004. - №1. - С. 127 -130. ( Біомедичні вимірювання і технології).
Journal/Collection: Міжнародний науково-технічний журнал . Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
Issue: 1
Issue Date: 2004
Submitted date: Mar-2004
Date of entry: 14-Oct-2020
Publisher: Хмельницький національний університет (Технологічний університет Поділля)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Хмельницький
UDC: 681.518.3+617.7-07
Page range: 127 - 130
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32775
Copyright owner: © Ткачук Р.А., Мацюк О.В., 2004
References (Ukraine): 1. Шпак А А. Исследования зрительных вьзванных потенциапов в офтальмологии и офтальмохирургии М : МНТК**Мнкрохирургия глаза0, 1993.- 191 с
2. Диагностическое значение злектрофизиологических показателей при основных заболевания зрительно-нервного аппарата / Научные труда Московского НИИ глазных болезней им. Гемгольна. Вып. 22. под ред. К.В.Трутненой. М.: 1976.- 231 с.
3. Мацюк О.В., Фриз М.Є. Інформативні ознаки в задачах діагностики за електрофізіолзгічними сигналами //Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- і приладобудуванні: Тези четвертої наук.- техн. конф. ТДТУ.- Тернопіль: ГДТУ - 2000.- С. 95.
4. Паламар М. Побудова і аналіз вимірювально- керуючого інтерфейсу з персональним комп’ютером в системі реєстрації ЕРГ-сигналів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. 1997. Т.2; С 34-40.
5 Мацюк О.В. Діагностика зорової системи на основі електроретинограм з допомогою критеріюНеймана -Пірсона Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя - 1998. Т З . 4.1 - С. 94-100
6. Мацюк О,В., Приймак М.В., Фриз. М £ . Математичне моделювання та застосування теорії критеріїв Неймана-Пірсона в задачах діагностики // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах І999 .- № 1.- С. 12 -17.
7. Марченко Б.Г. Мацюк О.B., Ткачук Р.А., Фриз М.Є. Дослідження деяких динамічних характеристик ІВС для офтальмодіагностики за електрофізіологічними сигналами. Вісник Тернопільського, державного технічного утверситету їм. І.Пулюя - 19. Т А - Ч А. С. 112-118.
8. Мацкж О.В., Приймак М.В. Математична модель електроретинограми у вигляді лінійного випадкового процесу // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2002. № 4 - С. 16-25
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INFORM ATSIYNO-_VYMIRYUVALʹNA_ SYSTEMA_-1.pdf80,54 kBAdobe PDFView/Open
INFORM ATSIYNO-_VYMIRYUVALʹNA_ SYSTEMA_-3-6.pdf2,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.