Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32536
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Будівельна техніка"
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Баран, Денис Ярославович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, к.т.н., доцент
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія») / Укл. : В. Б. Ігнатьєва, Д. Я. Баран. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 63 с.
Issue Date: 30-Jun-2019
Submitted date: 19-Sep-2020
Date of entry: 19-Sep-2020
Publisher: ТНТУ імені І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені І. Пулюя
Keywords: будівельна техніка
практичні заняття
Abstract: У методичних вказівках розглянуті найважливіші питання по всіх темах курсу, наведені варіанти задач і методичні рекомендації для вирішення цих задач.
Description: Для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»
Content: Вступ Тема 1. Розрахунок механічних передач (трансмісій) Тема 2. Тяговий розрахунок автомобільного транспорту Тема 3. Розрахунок стрічкового конвеєра Тема 4. Розрахунок вантажної лебідки Тема 5. Розрахунок кранів Тема 6. Розрахунок одноковшевих екскаваторів Тема 7. Вибір траншеєкопача та розрахунок тривалості його роботи в умовах експлуатації Тема 8. Тяговий розрахунок і визначення продуктивності бульдозера Література, що рекомендується
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32536
Copyright owner: Ігнатьєва Вікторія Борисівна
Баран Денис Ярославович
References (Ukraine): Палій В.П. Будівельна техніка: навчальний посібник / В.П. Палій, І.М. Малик. - К.: Аграрна освіта, 2009. - 254 с., Слободян О. Б. Будівельна техніка: практикум / Н. М. Слободян, О. Б. Волошин. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 104 c
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV Budivelna tehnika praktuka.pdf2,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools