Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32423
Title: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Якість програмного забезпечення та тестування ”
Authors: Кінах Ярослав Ігорович
Бойко Ігор Володимирович
Максимів Тарас Богданович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Якість програмного забезпечення та тестування” студентами усіх форм навчання для спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» / Упор. : Кінах Я. І., Бойко І. В., Максимів Т. Б. - Тернопіль: ТНТУ, 2020. - 22 с.
Bibliographic description (International): Methodical recommendations for laboratory work in the discipline "Quality of software and testing" by students of all forms of education for the specialty 121 - "Software Engineering" / Cf .: Kinakh Y. I., Boyko I. V., Maximov T. B. - Ternopil: TNTU, 2020. - 22 p. .
Issue Date: 8-Sep-2020
Submitted date: 16-Sep-2020
Date of entry: 16-Sep-2020
Country (code): UA
UDC: УДК 004.056.55
Keywords: тестування
якість ПЗ
Abstract: Методичні рекомендації призначені для лабораторних робіт студентами, що навчаються за спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення», та містять інформацію про структуру дисципліни та лабораторні роботи.
Description: Методичні рекомендації призначені для лабораторних робіт студентами, що навчаються за спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення», та містять інформацію про структуру дисципліни та лабораторні роботи.
Content: Вступ…4 Лабораторна робота №1…5 Лабораторна робота №2…8 Лабораторна робота №3…10 Лабораторна робота №4…13 Лабораторна робота №5…15 Варіанти завдань лабораторних робіт…16 Список використаних джерел…22
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32423
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_yakist.docx251,41 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools