Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32382
Title: Копю'терна інформаційно-вимірювальна система для офтальмодіагностики захворювань очей методами реографії і електроретинографії
Authors: Ткачук, Роман Андрійович
Affiliation: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Ткачук Р. А. Комп'ютерна інформаційно-вимірювальна система для офтальмодіагностики захворювань очей методами реографії і елетроретинографії / Роман Андрійович Ткачук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - Хмельницький : Технологічний університет Поділля, 2005. - №1(25). - С. 129 - 131. (Біомедичні вимірювання і технології).
Journal/Collection: Міжнародний науково-технічний журнал . Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
Issue: 1
Issue Date: 2005
Submitted date: 5-May-2005
Date of entry: 2-Sep-2020
Publisher: Хмельницький національний університет (Технологічний університет Поділля)
Country (code): UA
UDC: 681.518.3
617.7-07
Page range: 129 - 131
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32382
Copyright owner: © Ткачук Р. А.
References (Ukraine): 1. Уайт А Основы биохимии. -М.: Мир, 1-3 том, 1981.
2. Сивухин Д В. Общий кур физики. Оптика. -М.: Наука, 1985.
3. Федорченко А. М. Теоретична фізика. Т.1. — К : Вища школа, 1992. — 535 с.
4. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. - М.: Наука, 1973.
5. Зрительное опознание и его нейрофизиологические механизмы. Под общей редакцией Глезера В. Д. —Л.: Наука. Лен. отд., 1975.
6. Ткачук Р.А., Паламар М.І. Аналіз метрологічних характеристик комп’ютерної вимірювальної системи для дослідження біопотенціалів. -Тернопіль:ТДТУ.-1999.Вісник №4-4.4 -Є .149-154.
7. Мацюк О.В., Приймак М.В. Ф риз М.Є. Математичне моделювання та застосування теорії критеріїв Неймана-Пірсона в задачах діагностики. \\ Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-Хмельницикий.-1999.№1-С.12-17.
8. Ткачук Р.А., Мацюк О.В. Інформаційно-вимірювальна система для діагностики захворювань зорового аналізатора. \\ Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічниих процесах.-Хмельницький. -2004.-№1- С.127-131.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komp'yuterna_ informatsiyno_ - vymiryuvalʹna_ systema.pdf934,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.