Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32159
Title: Інвестиційна політика у галузі Fintech: вітчизняний та зарубіжний досвід.
Authors: Радинський, Сергій
Колінець, Леся
Bibliographic description (Ukraine): Колінець Л. Інвестиційна політика у галузі FINTECH: вітчизняний та зарубіжний досвід / Леся Колінець, Сергій Радинський // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 63. — № 2. — С. 156–163. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Issue Date: 20-Jun-2020
Submitted date: 10-Jun-2020
Date of entry: 8-Jul-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: 336.7:339.72
Abstract: У статті розкрито суть та розвиток Fintech індустрії у світі. Встановлено, що Fintech є важливим елементом глобальної та національної економік та є ключовою конкурентною перевагою для міст, і в усьому світі кожна країна приділяє йому більше уваги, намагаючись створити відповідні регуляторні рамки. Доведено різке зростання розміру глобального інвестування у Fintech-галузь. Встановлено, що найбільша інвестиційна активність спостерігається у США та країнах Європейського Союзу, а новими гравцями у Fintech-галузі є країни Азії, зокрема, представників Асоціації держав Південно-Східної Азії. З ТОП 7 світових Fintech хабів 6 знаходяться в Азії та Америці. Встановлено, що в Україні інвестування у Fintech-галузь активізувалося протягом останніх трьох років, коли було утворено понад 100 компаній, більшість яких працюють у сфері payment/money transfer (38 компаній), technology and infrastructure (36 компаній) та mobile wallets (22 компанії). Визначено чинники стимулювання розвитку Fintech в Україні. На основі проведеного аналізу встановлено, що значний обсяг інвестиційних надходжень у сфері Fintech отримали такі сектори, як грошові перекази та платежі, кредитування та банківські технології, фінансове планування, страхування та ін. До глобальних трендів сфери Fintech віднесено мобільні фінансові послуги, управління фінансами та рахунками, грошові перекази, роботи-консультанти, страхові технології, краудфандинг, P2P кредитування, блокчейн та криптовалюти. Наголошено на необхідності стимулювання підвищенні інвестиційної активності у Fintech-галузі як у світовій, так і вітчизняній економіці та полегшення умов ведення бізнесу компаніями. Впроваджуючи інноваційні продукти, Fintech-компанії створюють достатньо жорстку конкуренцію банківським установам, страховим компаніям та іншим суб’єктам фінансового ринку.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32159
References (Ukraine): 1. Гриньков Д. Фінтех-революція. URL: https://business.ua/finances/5684-fintekh-revolyutsiya. 2. Коваленко В.В. Розвиток Fintech: загрози та перспективи для банків України. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 4(09) 2018. С. 127-133. 3. Пилипенко О. Що відбувається на ринку фінтех в Україні. URL: https://www.imena.ua/blog/fintech-in-ukraine/ 4. Світові інвестиції в Fintech досягли $58 млрд. URL: https://nachasi.com/2018/08/08/svitovi-investytsiyi-v-finteh-dosyagly-58-milyardiv-dolariv/ 5. Семеног А. Ю., Цирулик С. В. Тенденції розвитку Fintech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2018. № 10. С. 327-334. 6. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог (проект USAID «Трансформація фінансового сектору»). URL: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf. 7. Global Fintech Hub Report. URL: https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2018-ccaf-global-fintech-hub-report-eng.pdf 8. Mishkin F. S., Serletis A. The economics of money, banking and financial markets. Toronto: Pearson Canada, 2011. 784 p. 9. Mohan, V. (2019). Is Fintech disrupting the Banking Industry? URL: https://opus4.kobv.de/opus4-hwr/frontdoor/index/index/docId/1988 10. The Pulse of Fintech 31 July 2019. Biannual global analysis of investment in Fintech. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/07/pulse-of-fintech-h1-2019.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GEB_2020v63n2Radynsʹkyy_156-163.pdf795,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.