Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32141
Title: Аналітичне дослідження перспективи процесів автоматизації прийому, оцінки якості та закладання зерна на зернопереробних підприємствах
Authors: Чурсінов, Ю.А.
Ковальова, О. С.
Калина, В.С.
Пилипенко, Г. О.
Хомик, Надія Ігорівна
Lehmann, Ch.
Bibliographic description (Ukraine): Чурсінов Ю.А. Аналітичне дослідження перспективи процесів автоматизації прийому, оцінки якості та закладання зерна на зернопереробних підприємствах / Ю.А. Чурсінов, О. С. Ковальова, В.С. Калина, Г. О. Пилипенко, Н. І. Хомик, Ch. Lehmann // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання, ТДАТУ; гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.-Мелітополь : ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. - C.93-105.
Issue Date: 2020
Date of entry: 1-Jul-2020
Keywords: технологічний комплекс
автоматизація
логістика
оцінка якості
система
процеси
зернові потоки
зважування
транспортні засоби
Abstract: Поширення засобів і схем автоматизації технологічних процесів, таких як управління і контроль маршрутів переміщення зернових продуктів по виробничим дільницям, контроль терміну роботи кожної технологічної зв‘язки машин і обладнання, отримання відгуку по реальним параметрам, що відбуваються всередині технологічного комплексу, змушує розглядати актуальні проблемні питання оптимізації.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32141
References (Ukraine): 1. Эффективный элеватор или как сделать бизнес прибыльным / А. Купченко и др. Хранение и переработка зерна: електрон. версія жур. URL: http://hipzmag.com/sobytiya/effektivnyj-elevator-ili-kak-sdelatbiznes-pribylnym/ (дата звернення: 21.03.2020). 2. Васильєва К. О. Особливості технологічної схеми шляху зерна для прийому, зберігання та відгрузки по елеваторному підприємству ТОВ «ОЙЛТРАНСТЕРМІНАЛ». Вісник МНАУ. 2017. Вип. 2(10). С. 39-45. 3. Домбровська, Н. О. Особливості формування логістичних ланцюгів з експорту рослинних олій в Україні. Економіка харчової промисловості. 2015. Т. 7, № 3. С. 8-14. 4. Захарченко О. Г. Енергетичний менеджмент логістичної системи виробництва і збуту насіння соняшника в сільськогосподарських підприємствах : дис. ... канд. економ. наук: 08.00. 04. Мелітополь, 2017. 216 с. 5. Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М. Перспективний підхід у зберіганні зернових культур. Machinery & Energetics. 2019. Vol. 10, № 1. P. 195-201. 6. Приходько Д. С., Прокопенко Е. А., Сикачина А. В. Прогнозная модель зернового баланса. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 36-41. 7. Набок, І. І., Григор‘єва І. О. Україна на світовому ринку зернової продукції. Стратегія розвитку України. 2019. № 2. С. 124-128. 8. Побоченко Л. М., Циганков Е. В. Місце України на світовому продовольчому ринку. Стратегія розвитку України. 2015. № 2. C. 98-104. Праці ТДАТУ 105 Вип. 20, Т. 1 9. Чурсінов Ю. О., Анзенко Д. С., Столярчук Є. О. Аналітичний огляд процесу та обладнання для взяття проб. Журнал хранения и переработки зерна. 2018. № 8. C. 36-38. 10. Глеваський В. І. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агробіотехнологічного факультету за кредитномодульною системою навчання. Біла Церква, 2014. 133 с. 11. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов / Л. А. Трисвятский и др.; под. ред. Л. А. Трисвятского. 4-е изд. Москва: Агропромиздат, 1991. 415 с. 12. Машини і обладнання для зберігання та комплексноі обробки зерна : навч. посібник / А. С. Кобець та ін. Дніпропетровськ, 2014. 766 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чурс_Ков_Калин_Мелитоп-2020_стр_93.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools