Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32136
Title: Методичні вказівки по роботі з програмним симулятором "AVR simulator ІDE"
Authors: Медвідь, Володимир Романович
Пісьціо, Вадим Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки по роботі з програмним симулятором "AVR simulator ІDE" з курсу "Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації" / укл. : В.Р. Медвідь , В.П. Пісьціо. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. - 21 с.
Issue Date: 1-Jun-2020
Submitted date: 1-Jun-2020
Date of entry: 30-Jun-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
Keywords: Мікроконтроллер
ATmega32
AVR Simulator IDE
Number of pages: 21
Abstract: У методичних вказівках розглядаються основи роботи з програмним симулятором "AVR simulator ІDE", що призначений для моделювання мікроконтролерів ATMega32. Методичні вказівки призначені для студентів напрямку підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32136
Copyright owner: Медвідь В.Р., Пісьціо В.П., 2020
References (Ukraine): 1. Програмування мікроконтролерів систем автоматики: конспект лекцій для студентів базового напряму 050201 "Системна інженерія" / Укл.: А.Г. Павельчак, В.В. Самотий, Ю.В. Яцук - Львів: Львівська політехніка. - 2012. - 143 с.
2. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL, - [5е изд., стер.] / Евстифеев А. В. - М.: Издательский дом "Додэка-XXI", 2008. 560 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичнічні вказівки по роботі з програмним симулятором AVR Simulator IDE.pdfМетодичні вказівки5,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools