Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32134
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи №10 "Керування кроковим двигуном з використанням програмного симулятора AVR Simulator IDE"
Authors: Медвідь, Володимир Романович
Пісьціо, Вадим Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи №10 "Керування кроковим двигуном з використанням програмного симулятора AVR Simulator IDE" з курсу "Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації" / укл. : В. Р. Медвідь, В. П. Пісьціо. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. - 17 с.
Issue Date: 1-Jun-2020
Submitted date: 1-Jun-2020
Date of entry: 30-Jun-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
Keywords: мікроконтроллер
ATmega32
AVR Simulator IDE
Number of pages: 17
Abstract: Методичні вказівки до лабораторної роботи №10 з курсу "Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації" складені згідно робочої програми відповідної дисципліни. У методичних вказівках розглядаються основи роботи з периферійним обладнанням мікроконтролерів AVR на прикладі мікросхеми ATMega32 та її взаємодії із кроковимим двигунами. Методичні вказівки призначені для студентів напрямку підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32134
Copyright owner: © Медвідь В.Р., Пісьціо В.П., 2020
References (Ukraine): 1. Учебный курс AVR. Таймер - счетчик Т0. Регистры. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://chipenable.ru/index.php/programming-avr/171-avr-timer-t0-ch1.html
2. Евстифеев А. В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL, – [5е изд., стер.] / Евстифеев А. В. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2008. 560 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лабораторна робота на AVR - симуляторі №10.pdfМетодичні вказівки до лабораторної роботи4,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools