Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32113
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування машин для збирання сільськогосподарських культур”
Authors: Олексюк, Василь Петрович
Сташків, Микола Ярославович
Бортник, Ігор Миронович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування машин для збирання сільськогосподарських культур” / Укл. : В. П. Олексюк, М. Я. Сташків, І. М . Бортник. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 28 с.
Issue Date: May-2020
Date of entry: 14-Jun-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. Івана Пулюя
UDC: 631.171:631.3
Abstract: У короткій формі наведено основні вимоги і вказівки для виконання курсового проекту, приведено ряд довідкових матеріалів. Викладено теоретичні основи розрахунку технологічних характеристик кукурудзозбиральних комбайнів, енергетичні та конструктивні розрахунки, а також наведено приклади розрахунків їх основних робочих органів.
Description: Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації «Машини сільськогосподарського виробництва»
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32113
References (Ukraine): 1. Комплексная программа подготовки инженеров-механиков по специальности 1509 «Механизация сельского хозяйства». – М., 1985. – С. 348-350.
2. Сабликов М.В., Кузьмин М.В. Курсовое и дипломное проектирование по сельскохозяйственным машинам. – М.: Колос, 1983. – 191 с.
3. Кукурузоуборочные машины /К.В. Шатилов, А.П. Орехов, З.И. Марголин и др. – М.: Машиностроение, 1966. – 342 с.
4. Индустриальная технология производства кукурузы /А.И. Желобов, К.С. Орманджи, П.Н. Бурченко и др. – М.: Ростсельхозмаш, 1983. – 317 с.
5. Справочник конструктора с.-х. машин /Под ред. А.В. Красниченко, – М.: Машиностроение, 1962. – Т.1, 2.
6. Справочник конструктора с.-х. машин /Под ред. М.И. Клецкина. – М.: Машиностроение, 1964. – Т.З. – С.820-836.
7. Салтыков Л.И., Семашко Г.Л. Программирование для всех. – М.: Наука, 1936. –175 с.
8. Айнеберг В.Д., Геронимус Ю.В. Основы программирования для Единой системы ЭВМ. – М.: Машиностроение, 1985. – С. 177-285.
9. Комбайн кукурузоуборочный самоходный КСКУ-6. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Киев: Реклама, 1987. – 169 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод_2020.pdf469,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools