Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31577
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні мережі». Частина 1 (лабораторні роботи №1-№5). Для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Authors: Микитишин, Андрій Григорович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні мережі». Частина 1 (лабораторні роботи №1-№5). Для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : А.Г. Микитишин. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – 16 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 14-May-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Number of pages: 16
Abstract: Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт дисципліни «Комп'ютерні мережі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Description: Викладені матеріали приведені з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тем лабораторних занять, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни «Комп'ютерні мережі».
Content: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. Обтискання кабелів скрученої пари дротів з дотриманням стандартів TIA/EIA 568 A/B ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. Використання засобу PacketTracer для побудови мережі робочої групи ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Відстеження пакетів у мережі ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 4.1. Використання команди ipconfig 4.2. Використання команди ping ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. Розробка і адресація топології мережі РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31577
References (Ukraine): 1. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі. Книга 1. [навчальний посібник] (Лист МОНУ №1/11-8052 від 28.05.12р.) - Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.
2. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі. Книга 2. [навчальний посібник] (Лист МОНУ №1/11-11650 від 16.07.12р.) - Львів, «Магнолія 2006», 2014. – 312 с.
3. Микитишин А.Г., Митник, П.Д. Стухляк. Телекомунікаційні системи та мережі – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 384 с.
4. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповн. Вид. Львів: Бак, 2003. – 584 с.
5. Воробієнко П.П., Нікітюк Л.А., Резніченко П.І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с.
6. Таненбаум Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. —С-Пт. : Питер, 2013. — 960 с.
7. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологи, протоколы: Ученик для вузов. 5-е узд.– СПб.: Питер, 2016. – 992 с.
8. Амато, Вито. Основы организации сетей Cisco, том 1.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме",2002.
9. Амато, Вито. Основы организации сетей Cisco, том 2.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2002.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Met_KM_LR(1).pdfМетодичні вказівки329,29 kBAdobe PDFView/Open
TytulMet_KM_LR(1).pdfТитульний аркуш141,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools