Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31574
Title: Методичні вказівки по організації науково-дослідної практики магістрів. Для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Authors: Микитишин, Андрій Григорович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки по організації науково-дослідної практики магістрів. Для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : А.Г. Микитишин. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – 28 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 14-May-2020
Country (code): UA
Number of pages: 28
Abstract: Методичні вказівки призначені для організації та проведення науково-дослідної практики магістрів, які навчаються за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Description: Методичні вказівки призначені для організації та проведення науково-дослідної практики магістрів, які навчаються за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій. Викладені матеріали визначають мету, місце, зміст науково-дослідної практики, вимоги до відповідальних за проведення практики та практикантів, форми та методи контролю, вимоги до змісту, обсягу і структури звіту з практики, його оформлення та проведення заліку з науково-дослідної практики.
Content: Вступ 1. Мета і завдання практики 2. Бази практики та розподіл робочого часу студента на практиці 3. Організація, керівництво та зміст науково-дослідної практики 3.1. Порядок направлення студентів на практику 3.2. Практичні дії студентів по організації практики при самостійному виборі ними місця проведення науково-дослідної практики 3.3. Обов’язки керівника науково-дослідної практики від кафедри 3.4. Обов’язки керівника науково-дослідної практики від підприємства 3.5. Обов’язки студентів-практикантів 3.6. Робочий час і порядок проходження науково-дослідної практики 3.7. Зміст науково-дослідної практики 4. Структура та оформлення звіту з науково-дослідної практики 4.1. Структура звіту з науково-дослідної практики 4.2. Оформлення звіту з науково-дослідної практики 5. Підведення підсумків науково-дослідної практики 6. Критерії оцінювання результатів практики 6.1. Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ) 6.2. Критерії оцінки захисту звіту про практику Рекомендована література
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31574
References (Ukraine): 1. Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - Наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019
2. Методичні рекомендації Міністерства освіти України №31-5/97 від 14.02.96р.
3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. {Ел. ресурс}: http://kpi.ua/dokument_practice
4. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основні надписи.
5. ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Специфікація
6. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основні вимоги до креслень
7. ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила обліку та зберігання
8. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схеми. Загальні вимоги до виконання
9. ГОСТ 2.708-81 ЕСКД. Правила виконання електричних схем цифрової обчислювальної техніки
10. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки i техніки. Структура i правила оформлення
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MetNaukDoslPractKT.pdfМетодичні вказівки320,41 kBAdobe PDFView/Open
TytulMetNaukDoslPractKT.pdfТитульний аркуш135,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools