Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31418
Title: Лабораторний практикум з проектування та моделювання роботи електропневматичних схем у середовищі програмного пакету «FluidSIM Pneumatics» з курсу «Технічні засоби автоматизації»
Authors: Шкодзінський, Олег Ксаверович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Лабораторний практикум з проектування та моделювання роботи електропневматичних схем у середовищі програмного пакету «FluidSIM Pneumatics» з курсу «Технічні засоби автоматизації» / укл. : О.К. Шкодзінський. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. - 32 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 1-Apr-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Number of pages: 32
Abstract: Цей практикум призначений для студентів, які опановують інженерну спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і може бути використаний для отримання практичних навичок у розробці та відлагодженні систем пневмоелектроавтоматики у рамках вивчення дисципліни «Технічні засоби автоматизації».
Description: Для студентів спеціальності: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочно-дистанційна форма навчання). Методічні вказівки розглянуті, схвалені і затверджені на засіданні кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол № 8 від 18 лютого 2020 року).
Content: Передмова ... 4 1. Загальні відомості про програмний пакет «FLUIDSIM Pneumatics»... 5 2. Лабораторна робота №1 Проектування електропневматичної схеми…10 3 Лабораторна робота №2 Проектування електропневматичної схеми з логічним модулем…16 4 Лабораторна робота №3 Проектування електропневматичної схеми з використанням датчиків положення…22 5 Завдання для самостійного виконання… 29 6 Перелік посилань… 32
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31418
Copyright owner: © Шкодзінський О.К., 2020
References (Ukraine): 1. https://www.festo-didactic.com/
2. Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник / В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін. За ред. В. О. Федорця – К.: Вища школа, 1995. - 463 с.
3. Моделирование пневмопривода. Уроки FluidSIM: Урок 1. Введение FluidSIM. Интерфейс оболочки. https://www.youtube.com/watch?v=zT9eogPgVlQ&t=181s Урок 2. Обзор аппаратуры https://www.youtube.com/watch?v=c5VDjX20Adg&t=30s Урок 3. Настройки элементов. https://www.youtube.com/watch?v=1Eevd_b2z7A&t=68s
4. Сбродов Н. Б. Проектирование и моделирование систем электропневмоавтоматики. Методические указания к практическим занятиям для студентов направления 220700.62 (очная и заочная форма обучения). – Курган: КГУ, 2015. – 30 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laboratornyy_ praktykum_FluidSIM.pdf960,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools