Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31114
Title: Дослідження рівня опромінення пристрою світлотерапії
Authors: Кузь, Василь Іванович
Ткачук, Роман Андрійович
Яненко, Олексій Пилипович
Bibliographic description (Ukraine): 1. Оптическая биомедицинская диагностика. В 2 т. Т. 1; пер. с англ. под ред. В.Тучина. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 560 с. 2. Photobiology: The science of life and light / Lars Olof Bjorm. – 2-nd edition. Lund: Springer. 2010. – 695 p. 3. Robulova B. M. Exposure of human skin of continuous supervision and control of process parameters / Robulova B. M, Kuz V. I, Tkachuk R. A. // Measuring and computing in industrial processes. – 2014. – №1 (46). – P. 145-149. 4. R. А. Tkachuk, Study of effect of modeling biophysical light scattering in biological media / R. А.Tkachuk, V.I. Kuz. // Measuring and computing devices in technological processes, Khmelnytsk.: №2. – 2015. – Р.121 – 126. 5. Андрійчук В. А. Аналітичний метод світлотехнічного розрахунку для опромінювальних пристроїв з несиметричним світловим розподілом / В. А. Андрійчук, І. А. Зеленков // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції "АВІА-2002" 23-25 квітня 2002 року, м. Київ: Національний авіаційний університет. – 2002р. – Т.2 Аерокосмічні системи моніторингу та керування, Секція: Авіоніка. - С. 23.79-23.82.
Issue Date: 2017
Date of entry: 11-Feb-2020
UDC: 621.384.4
Keywords: ультрафіолетова світлодіодна матриця, динамічне опромінення біооб’єкту, просторово-енергетична модуляція, зворотній зв'язок, доза ультрафіолетового випромінювання.
Abstract: Проаналізовано основні фотобіологічні методи впливу оптичного випромінювання ультрафіолетового діапазону хвиль (250-400 нм), які використовуються для опромінення ураженого шкірного покриву людини, виявлено значне непропорційне розміщення джерел світла, що призводить до нерівномірного формування світлового потоку на біологічному об'єкті і знижує ефективність світлотерапії. Розроблена та запропонована методика розрахунку для створення рівномірного розподілу освітленості на поверхні опромінення та наведено рекомендації щодо отримання оптимального світлового поля оптико-електронної системи пристрою для світлотерапії. Наводяться відомості про нові сучасні напівпровідникові джерела ультрафіолетового випромінювання (250-350 нм). На відміну від ртутних ламп розглянуті світлодіодні елементи забезпечують можливість побудови компактних комп'ютерних регульо- ваних світлотерапевтичних пристроїв для застосування в фотомедичних технологіях.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31114
Copyright owner: Кузь Василь Іванович
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КПІ Приладобудування, 2017.pdf428,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.