Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31113
Title: Моделювання динамічного імпульсного опромінення шкірних патологій із контролем параметрів процесу
Authors: Кузь, Василь Іванович
Ткачук, Роман Андрійович
Bibliographic description (Ukraine): 1. Круковская Л.П. Ультрафиолетовое излучение - его биологическая воздействие, приемники: Методическое пособие. – СПб.: СПбТПУ, 2009. –26 с. 2. Photobiology: The science of life and light / Lars Olof Bjorm. – 2-nd edition. Lund: Springer. 2010. – 695 p. 3. Івах М.С. Розроблення медичних оптико-електронних пристроїв динамічного випромінювання, контролю та корекції фотоферезу /автореф. дис... канд. техн. наук // – Львів, 2012. – 22 с. 4. Робулова Б.М. Опромінення шкіри людини із безперевним контролем та регулюванням параметрів процесу / Робулова Б.М., Кузь В.І., Ткачук Р.А. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – №1 (46). –2014. – С. 145–149.
Issue Date: 2014
Date of entry: 11-Feb-2020
Country (code): UA
UDC: 621.384.4
Keywords: ультрафіолетова світлодіодна матриця, динамічне опромінення біооб’єкту, просторово-енергетична модуляція, зворотній зв'язок, доза ультрафіолетового випромінювання.
Abstract: Досліджуються методи та механізми проходження випромінювання крізь біооб’єкт та встановлено залежності оптичних параметрів лікувального опромінення в процесі фотоферезу. Вибрана модель і сформульовано критерії для оперативного контролю параметрів з метою підвищення ефективності його застосування. Проведено імітаційне моделювання та дослідженно взаємодію із біооб’єктом керованого оптичного випромінювання.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31113
Copyright owner: Кузь Василь Іванович
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВОТТП матеріали конференції 2014 р. 137-138 ст.pdf411,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.